Dokumenty szkolne

Statut Szkoły
Kalendarz Szkolny
Plan Pracy Szkoły 2016-2017
Koncepcja Pracy Szkoły 2015-2020
Szkolny Program Wychowania
Program Profilaktyki Szkolnej
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019
  Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych   do druku (doc)
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Krzemieniewo w roku szkolnym 2016/2017
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola - Pawłowice
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola - Oporówko
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 (odt) (doc) (pdf)
Zgoda na publikowanie informacji z e-dziennika
Przedmiotowe systemy oceniania
Bezpieczeństwo