OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY PREZESA UODO
„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”
X edycja

Systemowy projekt jest realizowany na skalę ogólnopolską od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.
Statystycznie rocznie program realizuje ponad 40 000 uczniów oraz ponad 3 500 nauczycieli, którzy podejmują różne działania edukacyjne na rzecz rozpowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach.

Celem Programu jest upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem prywatności.

Program jest dwuetapowy:
- wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają na szkoleniu koordynatorzy Programu, otrzymują materiały edukacyjne, a następnie przekazują wiedzę podczas rad pedagogicznych;
- nauczyciele własną wiedzę upowszechniają wśród uczniów zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów jak i innych działań.

Szczegółowe informacje o programie: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts

Poradnik dla szkół „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”: https://www.uodo.gov.pl/pl/383/479

My w programie

W bieżącym roku szkolnym nasza Szkoła przystąpiła do programu, którego celem jest zwrócenie uwagi młodym ludziom na potrzebę zadbania o własne dane osobowe, prawo do prywatności czy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. W trakcie roku szkolnego przeprowadzone zostaną działania pozwalające uczniom na poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, a przede wszystkim ukształtowanie świadomego posługiwania się nimi. Uczniowie m.in. wezmą udział w przygotowanych przez nauczycieli zajęciach, obejrzą filmy, spróbują swoich sił w konkursach, będą świętować Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnicy Programu skorzystają z materiałów edukacyjnych zaproponowanych przez autorów projektu oraz innych uczestników z całej Polski, a także wykorzystają własne inicjatywy. A wszystko w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży.

Harmonogram

termin

działanie

październik

szkolenie koordynatorów

do końca listopada

przekazanie informacji radzie pedagogicznej

listopad - kwiecień

zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wydarzenia tematyczne, konkursy, spotkania itp.

28 stycznia 2020 r.

Dzień Ochrony Danych Osobowych

kwiecień/maj

ogólnopolskie konkursy Prezesa UODO:

- konkurs dla szkół/ośrodków

- konkurs dla uczniów

do 29 maja 2020 r.

ewaluacja działań, sporządzenie raportu końcowego

czerwiec 2020 r.

spotkanie podsumowujące realizację Programu