TEATRZYK KUKIEŁKOWY „BAJKA O SZCZĘŚCIU”
24. 03. 2015r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I – III obejrzały teatrzyk kukiełkowy pt. „Bajka o szczęściu”. Na przedstawienie przyjechali również uczniowie Szkoły Filialnej z Oporówka. Bajka zawierała wiele wartościowych treści. Mówiła o przyjaźni, lojalności, wzajemnym zrozumieniu i prawości. Słowo mówione przeplatały piosenki. Duże zainteresowanie wzbudziły ciekawe kukiełki oraz kolorowa scenografia. Przedstawienie się podobało, dzieci nagrodziły aktorów brawami.


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

9 – 11 marca 2015r.

 

PONIEDZIAŁEK 9 marca 2015r.

 

odz./ klasy

I – III szkoła podstawowa

IV – VI szkoła podstawowa

I – III gimnazjum

8.00 – 9.00

Zajęcia z wychowawcami:

Zabawa w kalambury „Serdecznie dobry człowiek”

Dzielimy dzieci na małe grupy. Każda  losuje scenkę z życia, którą ma przedstawić pozostałym dzieciom w sposób pantomimiczny.  Pozostała część uważnie obserwuje i próbuje odgadnąć  przedstawianą scenkę.

 

  Dzieci ( wcześniej przynoszą do szkoły; czerwoną kartkę bloku technicznego, żółty lub pomarańczową wycinankę, rolkę po papierze toaletowym, klej, nożyczki.)

Z czerwonego brystolu wycinamy serce, rolkę obklejamy żółtą lub pomarańczową wycinanką- powstaje świeca, doklejamy w środku wycięty żółty płomyczek, z obrazków, które rozda siostra, wycinamy bł. Edmunda i przyklejamy go przy świecy, którą przyklejamy na wcześniej wycięte serce.

Zajęcia z wychowawcami:

 FILM animowany „ Największy z cudów” ok.60min.

Kościół – siostra Hiacynta

9.30  – 10.30

Zajęcia z wychowawcami:

 FILM animowany „ Największy z cudów” ok.60min.

Kościół – siostra Hiacynta

Zajęcia z wychowawcami:

Klasa I i IIPraca plastyczna -  Kim jestem?  (uczniowie wcześniej przynoszą różne gazety)

Wykonanie pracy plastycznej kolaż . Z przyniesionych przez siebie gazet dzieci wycinają obrazki , które mówią coś o nich samych kim są i co lubią. Naklejają to na kartkę tworząc swoją rozbudowaną wizytówkę.

Nauczyciel podsumowuje, że każdy z nas jest jedyny, niepowtarzalny, cenny. Że jesteśmy kochani przez Boga, który nieustannie czuwa nad nami w Swojej Bożej Opatrzności.  Następnego dnia uczniowie prace przynoszą do kościoła.

Klasa III A – zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego – P. M. Żalik

Klasa III B – zajęcia przygotowujące do egzaminu przedmioty przyrodnicze – P. E. Polańska

Klasa II – opieka P. R. Ślusarz.

11.00 – 12.00

Kościół – siostra Hiacynta

Zajęcia z wychowawcami:

Klasa IV i V - Praca plastyczna -  Kim jestem?  (uczniowie wcześniej przynoszą różne gazety)

Wykonanie pracy plastycznej kolaż.  Z przyniesionych przez siebie gazet dzieci wycinają obrazki , które mówią coś o nich samych kim są i co lubią. Naklejają to na kartkę tworząc swoją rozbudowaną wizytówkę.

Nauczyciel podsumowuje, że każdy z nas jest jedyny, niepowtarzalny, cenny. Że jesteśmy kochani przez Boga, który nieustannie czuwa nad nami w Swojej Bożej Opatrzności.  Następnego dnia uczniowie prace przynoszą do kościoła.

Klasa VI – zajęcia przygotowujące do sprawdzianu z j. angielskiego – P. R. Ślusarz

Klasa IV – opieka P. A. Andrzejewska

Zajęcia z wychowawcami:

Klasa I i II - FILM animowany „ Największy z cudów” ok.60min.

Klasa III A – zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki – P. G. Przybylska

Klasa III B – zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki – P.  P. Mańkowska

 

WT0REK 10 marca 2015r.

 

Godz./ klasy

I – III szkoła podstawowa

IV – VI szkoła podstawowa

I – III gimnazjum

8.00 – 9.00

Zajęcia z wychowawcami:

 Praca konkursowa – „ Portret bł. Edmunda Bojanowskiego”

Prace dzieci przynoszą do kościoła, gdzie w ostatni dzień rek. najładniejsze  pomysłowe prace zostaną nagrodzone.

Zajęcia z wychowawcami:

Mój żywot”  - filmik o bł. Edmundzie Bojanowskim ok.25min + prezentacje

List Pana Boga” + „ Słowo Boga na każdy dzień” + multimedialny quiz o bł. EB

Kościół – siostra Hiacynta

9.30  – 10.30

Zajęcia z wychowawcami:

Mój przyjaciel Anioł Stróż” albo „ Objawienia w Fatimie” -30min.

+ „ Aureola bł. Edmunda Bojanowskiego” filmik 15min. +

 prezentacja „ Jaki to święty ?”

Kościół – siostra Hiacynta

Zajęcia z wychowawcami:

Klasa I i II - Praca plastyczna – Oko Opatrzności Bożej

Dzieci wykonują Oko Opatrzności Bożej różnymi metodami plastycznymi wg własnego pomysłu z przyniesionych wcześniej materiałów np. zapałki, sól, mak do wyklejenia oka, plastelina, brystol.

Prace dzieci przynoszą do kościoła, gdzie w ostatni dzień rek. najlepsze  - najładniejsze, najbardziej pomysłowe prace zostaną nagrodzone.

Klasa III A – zajęcia przygotowujące do egzaminu przedmioty przyrodnicze – P. E. Polańska

Klasa III B – zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego – P. M. Żalik

Klasa II – opieka – P. D. Patelka

11.00 – 12.00

Kościół – siostra Hiacynta

Zajęcia z wychowawcami: Klasa IV i V - Praca plastyczna – Oko Opatrzności Bożej

Dzieci wykonują Oko Opatrzności Bożej różnymi metodami plastycznymi wg własnego pomysłu z przyniesionych wcześniej materiałów np. zapałki, sól, mak do wyklejenia oka, plastelina, brystol.

Prace dzieci przynoszą do kościoła, gdzie w ostatni dzień rek. najlepsze  - najładniejsze, najbardziej pomysłowe prace zostaną nagrodzone.

Klasa VI – zajęcia przygotowujące do sprawdzianu – matematyka –

P. P. Mańkowska

Klasa IV – opieka od godz. 09.00 – 12.00  - P. A. Pospiech

Zajęcia z wychowawcami:

Mój żywot”  - filmik o bł. Edmundzie Bojanowskim ok.25min + prezentacje

List Pana Boga” + „ Słowo Boga na każdy dzień” + multimedialny quiz o bł. EB

 

 

ŚRODA 11 marca 2015r.

 

Godz./ klasy

I – III szkoła podstawowa

IV – VI szkoła podstawowa

I – III gimnazjum

8.00 – 9.00

zajęcia z zakonnikami.

Klasa IV i V - zajęcia z zakonnikami.

Klasa VI – zajęcia przygotowujące do sprawdzianu – język polski –

P. J. Pietrzykowska

Klasa IV – opieka – P. W. Jarus

MSZA Św.

9.30  – 10.30

zajęcia z zakonnikami.

MSZA Św.

Klasa I i II - zajęcia z zakonnikami.

Klasa III A B – zajęcia przygotowujące do egzaminu z języków nowożytnych – P. A. Andrzejewska, P. A. Pospiech, P. R. Ślusarz

11.00 – 12.00

MSZA Św.

Zajęcia z zakonnikami.

 Klasa I i II -zajęcia z zakonnikami.

Klasa III A B – zajęcia przygotowujące do egzaminu z historii i wos-u – P. K. Urbańczak,

 

·         Uczniowie w czasie drogi do kościoła i do szkoły są pod opieką wychowawców swoich klas lub przydzielonych opiekunów.

·         Uczniowie klas gimnazjalnych wychodzą do kościoła pod opieką wychowawców o godz. 7.45.

·         Świetlica przed zajęciami w szkole - P. T. Górczak, P. M. Rosik.

·         Świetlica po zajęciach przy kościele wychowawcy klas I – III i oddziału przedszkolnego.

·         Świetlica po zajęciach w szkole – P. T. Górczak, P. E. Dąbrowska,P. M. Rosik.

 

Zabawa w kalambury „Serdecznie dobry człowiek” - Klasy I – III szkoły podstawowej – poniedziałek.

Pomysły na różnorodność scenek:

- rodzice z dziećmi są na spacerze, pokazanie wzajemnej miłości

- pomagam mamie w różnych pracach domowych: myję naczynia, odkurzam, pomagam  piec ciasto

-koleżanka jest smutna i ją pocieszam, bawię się z nią

- koledzy się pokłócili i pobili są obrażeni na siebie, ale w końcu się godzą

- dzielę się swoim śniadanie z kolegą w szkole , który zapomniał przynieść kanapek do szkoły

- pani nauczycielce wysypały się spinacze, które niosła –dzieci szybko je pozbierały

-jestem z rodzicami w sklepie na zakupach i chcę koniecznie zabawkę, rodzice się nie zgadzają dziecko zaczyna tupać nogami, jest niezadowolone. Rodzice nie ulegają i wychodzą z dzieckiem ze sklepu. Później dziecko podchodzi do rodziców i przeprasza ich

- dwie koleżanki bardzo się przyjaźnią  ale jednocześnie wytykają palcami i wyśmiewają się innej koleżanki – ta widzi zachowanie dziewczynek smutna siada w kącie i płacze. Koleżanki, kiedy ją mijają i widzą, że się popłakała podchodzą do niej pocieszają i przepraszają.

- odwiedzam chorą leżącą w łóżku koleżankę, przynoszę jej lekcje

-itp.

Nagrodzenie  wszystkich aktorów gromkimi brawami. Podsumowanie zajęć podkreślając, że każdy z nas jak bł. Edmund Bojanowski może być dobry dla innych. jak świeca, która sama się spala a innym przyświeca.


BAL KARNAWAŁOWY DLA UCZNIÓW KLAS I –III ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W pierwszy dzień ferii 16 lutego 2015 r. w szkole w Pawłowicach odbył się balik karnawałowy  dla uczniów klas I – III oraz oddziału przedszkolnego Sponsorami baliku była rada rodziców, a słodki poczęstunek przygotowali uczniowie gimnazjum. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji baliku.

   zdjęcia: Klaudia Basiak

 PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
To był wyjątkowy dzień dla uczniów klas I a i b  szkoły podstawowej w Pawłowicach. Zostali oni bowiem pasowani na czytelników szkolnej biblioteki, a towarzyszyły temu zabawy, konkursy i gry zręcznościowe, w których wzięli udział wszyscy uczniowie klas młodszych i oddziału przedszkolnego. Koleżanki z gimnazjum przeczytały zebranym bajkę i pomogły w organizacji tej uroczystości.

   Ewa Dąbrowska

WYSTAWA PRAC UCZNIÓW
Uczniowie klasy V i II gimnazjum Zespołu Szkół w Pawłowicach przygotowali, w ramach realizacji programu z historii, budowle romańskie i gotyckie. Autorzy prac wykazali się nie tylko pomysłowością, ale także znajomością zdobytej wiedzy na temat omawianych kierunków w sztuce.
Wszystkie budowle zostały zaprezentowane podczas szkolnej wystawy.


   Kinga Urbańczak

SPOTKANIE W STYLU VIOLETTY
17 lutego 2015 roku
Drogi Pamiętniku!
 
Dzisiaj byłyśmy na spotkaniu w szkolnej bibliotece. To spotkanie było niezwykłe, ponieważ dotyczyło naszej ulubionej bohaterki filmowej i literackiej – Violetty. Bawiłyśmy się doskonale.  Rozpoczęłyśmy od malowania paznokci kolorem ulubionym przez naszą idolkę.  Podrabiałyśmy podpis Violetty, w czym najlepsze były: Ola, Eliza i Wiktoria. Potem ozdabiałyśmy grafiką serduszka z materiału, oczywiście był to napis „Violetta”. Wyćwiczyłyśmy jeden krok tańca ze znanej piosenki. W pewnej chwili okazało się, że mamy gości – przybyli do nas chłopcy wystylizowani na Leona i Federico. Wspólnie ozdabialiśmy talerzyki motywami charakterystycznymi dla naszej bohaterki. Potem poczęstowaliśmy się babeczkami, a w jednej ukryty był orzeszek i ta dziewczyna, która ją wybrała, została okrzyknięta „ Orzechową Violettą” – los wybrał Elizę. Prezentowałyśmy się też przed komisją, w składzie pani Joanna Apolinarska, pani Małgorzata Matysiak i pani Elżbieta Polańska, która dokonała wyboru najlepszego przebrania. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, ale I miejsce zajęły Ola i Zosia S., II miejsce Wiktoria Z. i Zosia Ł., III miejsce Wiktoria O. i Eliza, a wyróżnienia otrzymały Dominika i Ania. Wszystkie wypadłyśmy wspaniale. Chłopcy też się postarali. Było super!!!

                                                                                                                                                Eliza Hadrysia, Zosia Łaszczyńska, Ola Mazur, Wiktoria Ostropolska, Anna Piotrowiak, Dominika Ratajczak, Zosia Stachowiak, Wiktoria Zakrzewska i Krzysiek Bartlewicz, Bartek Jagielski razem z panią Ewą Dabrowską

Zajęcia podczas ferii zimowych 2014/2015
 

l.p.

Data

zajęć

klasa

Czas zajęć

Rodzaj zajęć

Prowadzący zajęcia

sala

1

16.02.2015r.

poniedziałek

III A B

9.00 – 11.00

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.

A. Andrzejewska

7

III A B

9.00 – 11.00

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w ramach programu „Youngster”.

R. Ślusarz

8

III A B

11.00 –13.00

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z  chemii.

D. Patelka

2

I – III ,

oddział przed.

9.00 – 13.00

Balik sportowy.

K. Majchrzak
M. Ratajczak
M. Błocian
H. Tobółka
W. Musielak
T. Górczak
E. Dąbrowska

hala

SP

Gimn.

 9.00 – 13.00

Tenis stołowy.

Z. Tomiński

mała sala gimn.

2

17.02.2015r.

wtorek

III A B

8.00 – 10.00

Przygotowanie do egzaminu z wos- u.

K. Urbańczak

11

VI

8.00 – 10.00

Przygotowanie do sprawdzianu – język polski.

J. Pietrzykowska

8

III A B

10.00 – 12.00

Przygotowanie do egzaminu z biologii.

E. Polańska

2

VI

10.00 – 12.00

Przygotowanie do sprawdzianu – matematyka.

P. Mańkowska

20

IV, Vdz.

8.00 – 12.00

Spotkanie w stylu Violetty.

E. Dąbrowska

biblioteka

I, II Gimn.

8.00 – 12.00

Piłka siatkowa

Z. Tomiński

hala

3

18.02.2015r.

środa

VI

9.00 – 11.00

Przygotowanie do sprawdzianu – język polski.

J. Pietrzykowska

8

III A B

9.00 – 11.00

Przygotowanie do egzaminu z matematyki.

G. Przybylska

8

III SP

9.00 – 11.00

Przygotowanie uczniów do gminnego konkursu matematycznego i ortograficznego.

W. Musielak

34

VI

11.00 –13.00

Przygotowanie do sprawdzianu – matematyka.

P. Mańkowska

20

III A B

11.00 –13.00

Przygotowanie do egzaminu z języka polskiego.

M. Żalik

21

II gim.

10.30 – 12.30

Kółko historyczne

K. Urbańczak

11

SP i Gimn. dz i chł.

9.00 – 13.00

Piłka nożna.

Z. Tomiński

hala

4

19.02.2015r.

czwartek

IV – VI

SP

I _ III gimn.

9.00- 13.00

Wyjazd do Gostynia na lodowisko.

M. Ratajczak
T. Górczak
A. Pospiech
E. Dąbrowska

 

5

20.02.2015r.

piątek

III A B

9.00 – 11.00

Przygotowanie do egzaminu z języka polskiego.

M. Żalik

21

VI

9.00 – 11.00

Przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego.

R. Ślusarz

32

III A B

11.00 – 13.00

Przygotowanie do egzaminu z matematyki.

G. Przybylska.

20

VI

11.00 – 13.00

Ferie w świetlicy.

T. Górczak

świetlica

I – III

gimn.

9.00 – 13.00

Wyjazd do Leszna do kina.

M. Ratajczak
P. Mańkowska
A. Andrzejewska


 

PRZYWÓZ  UCZNIÓW  NA   ZAJĘCIA:

poniedziałek, środa, czwarte, piątek

OPOROWO – GODZ. 8,15

OPORÓWKO – GODZ. 8,20

LUBONIA – GODZ. 8,25

KOCIUGI – GODZ.8,35

ROBCZYSKO – GODZ.8,45

ROZWÓZ UCZNIÓW OD GODZINY  13.00    

Wtorek

OPOROWO – GODZ. 7,15

OPORÓWKO – GODZ. 7,20

LUBONIA – GODZ. 7,25

KOCIUGI – GODZ.7,35

ROBCZYSKO – GODZ.7,45

ROZWÓZ UCZNIÓW OD GODZINY  12.00  

   podpis

ZABAWA KARNAWAŁOWA
W czwartek 5 lutego 2015 r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Organizatorem dyskoteki był Samorząd Szkolny. Zarówno młodsi jak i starsi uczniowie świetnie bawili się przy najnowszych przebojach muzyki młodzieżowej przygotowanych przez gimnazjalistów.

   Agnieszka Pospiech


DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas, na każdy smutek mają słodkie i pyszne rozwiązanie, znajdą radę na każde zmartwienie. Wnuki z oddziału przedszkolnego to czują i wiedzą dlatego zaprosiły swoje babcie i dziadków do szkoły na to najpiękniejsze ze wszystkich świąt, żeby podziękować im za dobro i wyrazić im swoją miłość. Dzieci przedstawiły swoim "Dziadkom najpiękniejsze piosenki i wiersze. Oczywiście były również życzenia, upominki i słodki poczęstunek dla zaproszonych gości.CYBERPRZEMOC
W dniu 28 stycznia 2015r. w Zespole Szkół w Pawłowicach odbyło się spotkanie dla rodziców, w ramach którego podsumowaliśmy pracę szkoły za I półrocze roku szkolnego 2014/2015.
Gościem spotkania był dr Mirosław Radoła, który mówił o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą - zagrożenia dla dzieci i młodzieży płynące z Internetu, o pozornej anonimowości w sieci. Prelekcja miała na celu z jednej strony uświadomienie wszystkim konieczności osobistego przeciwstawiania się hejtowaniu, a z drugiej - pomóc rodzicom i nauczycielom, wspierać dzieci skrzywdzone tą formą przemocy w sieci.

   Mirosława Graf

PASOWANIE NA UCZNIA
Dnia 26 stycznia podczas uroczystego apelu odbyło się  pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, w którym brało udział 50 uczniów  z klasy pierwszej. Pasowania dokonała pani dyrektor - Mirosława Graf. Do pasowania uczniów przygotowały wychowawczynie: p. Magdalena Ratajczak, p. Marzanna Błocian i p. Renata Szłapka. Na pamiątkę pasowania każdy uczeń otrzymał książkę ufundowane przez Radę Rodziców.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY W PAWŁOWICACH
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, teren Wielkopolski nie znalazł się w granicach Rzeczpospolitej. Walka o powrót do macierzy rozpoczęła się 27 grudnia 1918r. w godzinach popołudniowych, gdy w centrum Poznania padły pierwsze strzały.
Polała się ofiarna krew powstańcza. Rozpoczął się bój mieszkańców całej  Wielkopolski o wolność oraz usunięcie pruskiego zaborcy. O powodzeniu powstania, zadecydował spontaniczny i masowy udział całego ludu wielkopolskiego.
Powstanie Wielkopolskie zakończyło się pełnym sukcesem wyzwoleńczym. To dzięki niemu, po 123 latach niewoli, ogłoszona została niepodległość, a Wielkopolska wróciła do upragnionej macierzy.
W historii naszego narodu było to jedyne powstanie zakończone zwycięstwem.
   
W środę 21 stycznia 2015r. w Zespole Szkół w Pawłowicach odbył się uroczysty apel z okazji ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY – POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH oraz pasowanie i ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej.
W programie słowno – muzycznym, uczniowie szkoły pod opieką p. Kingi Urbańczak, ukazali drogę Wielkopolski do odzyskania wolności. W programie wykorzystano utwory poetyckie oraz pieśni patriotyczne.
Uroczystość swą obecnością zaszczycili zaproszeni goście, m. in. wójt gminy Krzemieniewo p. A. Pietrula, księża proboszczowie z Pawłowic i Oporowa, dyrektor I. Dymarski, dyrektorzy szkół  i przedszkoli, radni naszej gminy, sołtysi.
Dyrektor szkoły p. Mirosława Graf podziękowała uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz gościom, którzy uczestniczyli w tak ważnym wydarzeniu życia szkoły.

   tekst: Kinga Urbańczak
zdjęcia: Kinga Urbańczak
Aleksandra MehrSZKOLNY KONKURS WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum Zespołu Szkół w Pawłowicach, wzięli udział w SZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM. Jego celem było zachęcenie do poznawania historii regionu,  szerzenie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, a także kształtowanie wśród uczniów tożsamości regionalnej oraz poczucia więzi z regionem.
W konkursie wzięło udział 21 uczniów, po trzech przedstawicieli z każdej klasy. Wśród konkursowiczów znaleźli się uczniowie, których przodkowie byli czynnymi uczestnikami jedynego zwycięskiego powstania w dziejach naszego narodu.
Komisja konkursowa po sprawdzeniu testów przyznała następujące miejsca:

SZKOŁA PODSTAWOWA:
I miejsce:      Paulina Ratajczak           kl. VI

II miejsce:     Dominika Ratajczak       kl. IV

III miejsce:    Dawid Majewski             kl. VI
                    Małgorzata Rembelska  kl. VI
                    Nina Żalik                        kl. IV

GIMNAZJUM:
I miejsce:     Zofia Gluma                     kl. III A
                   Barbara Oleszak             kl. III B

II miejsce:    Gabriel Giera                  kl. II
                   Kacper Kubiak                kl. III B
                   Zuzanna Stachowiak        kl. III B

III miejsce:  Dawid Andrzejczak          kl. I

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek. Natomiast  podczas uroczystego apelu zostały ogłoszone wyniki konkursu oraz wręczone nagrody zwycięzcom przez Wójta Gminy Krzemieniewo p. A. Pietrulę i p. Dyrektor M. Graf.

tekst: Kinga Urbańczak
zdjęcia: Kinga Urbańczak
Aleksandra MehrSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„ORDER DLA POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO”

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Pawłowicach, wzięli udział w SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „ORDER DLA POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO”. Jego celem było popularyzowanie wiedzy historycznej o Powstaniu Wielkopolskim, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz kształcenie zdolności plastycznych.
W konkursie wzięło udział wielu z grona naszych uczniów.
Szkolna komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce:     Julia Adamczak
                   Izabela Kowalczyk
                   Aleksandra Olejnik

II miejsce:   Natalia Jakubowska
                  Julia Juszczak
                  Maciej Maciejewski

III miejsce: Jakub Andrzejczak
                  Maja Janowicz
                  Kacper Musielak
                  Kacper Wytykowski

WYRÓŻNIENIE: Dawid Rychter

Nagrodzone prace uczniów znalazły się na szkolnej wystawie, a wyniki konkursu plastycznego zostały ogłoszone podczas uroczystego apelu. Nagrody zwycięzcom wręczyła p. Dyrektor M. Graf.   tekst: Kinga Urbańczak
zdjęcia: Kinga Urbańczak
Aleksandra Mehr


SPOTKANIE Z ŻUŻLOWCEM TOBIASZEM MUSIELAKIEM
W dniu 20. stycznia 2015  roku w Zespole Szkół w Pawłowicach odbyło się spotkanie uczniów z  żużlowcem Tobiaszem Musielakiem zawodnikiem Fogo Unii Leszno, której barwy reprezentuje od 2009 roku. Od sezonu 2011 jest członkiem  żużlowej reprezentacji Polski juniorów. Wicemistrzem Europy juniorów z 2012 roku.
Musielak jest brązowym medalistą mistrzostw Polski par klubowych na żużlu z 2009 roku i młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych na żużlu z 2011 roku. 8. zawodnik finału indywidualnych mistrzostw Europy juniorów na żużlu z 2010 roku. W 2011 roku zajął 5. miejsce w finale tej samej imprezy. Rok później zdobył tytuł wicemistrza Europy juniorów.
Swoją pierwszą jazdę motocyklem żużlowym odbył 7. kwietnia 2007 roku. 17. kwietnia 2009 roku zdał egzamin na licencję żużlową.
Zaproszony gość opowiadał o swoich sukcesach i karierze motocyklowej. Tobiasz Musielak podkreślał w swych wypowiedziach, że w życiu należy mieć marzenia i pasje, które pomagają w osiągnięciu wyznaczonych sobie celów. Jednak aby osiągnąć sukces należy wytrwale i systematycznie pracować przez cały rok.
Na zakończenie spotkania uczniowie mieli okazje do zadania zawodnikowi Fogo Unii Leszno pytań, zdobycia autografu czy też pamiątkowej fotografii.


KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ
Choinka
jest znakiem Świąt Bożego Narodzenia,
niemym świadkiem najpiękniejszych życzeń,
oraz strażniczką ukrytych pod nią prezentów.
Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie ponownie zaprosiło mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie na „Najpiękniejszą choinkę”. Jego celem było pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców oraz prezentacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych, aby ukazać radość, klimat i nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
Wszyscy uczestnicy ubierali zielone drzewka własnoręcznie wykonanymi ozdobami, w niedzielę 21 grudnia 2014r. w Garzynie.
W konkursie wzięli udział członkowie Kółka Historycznego Gimnazjum naszej Szkoły, wspólnie z opiekunem p. K. Urbańczak, ponieważ była to doskonała okazja do kultywowania polskich tradycji bożonarodzeniowych.
Imprezie, której tłem stały się pięknie udekorowane choinki, towarzyszył śpiew kolęd oraz występ dzieci. Konkurs zakończył się wręczeniem wszystkim uczestnikom dyplomów i słodkich upominków.

   Kinga Urbańczak

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

ETAP REJONOWY

rok szkolny 2014/2015

WYNIKI

KOD UCZNIA

LICZBA PUNKTÓW

JP01

32

JP02

37

JP03

33

JP04

37

JP06

36

JP07

26

JP08

40

JP09

43

JP10

28

JP11

44

JP13

32

JP14

40

JP15

30

JP16

36

JP17

36

JP18

34

JP19

18

JP20

35

JP21

32

JP22

26

JP23

30

JP24

37

JP25

37

JP26

29

JP27

41

JP28

36

JP29

37

JP30

31

JP31

31

JP32

50

JP33

31

JP34

35

JP35

31

JP36

44

JP37

34

JP38

42

JP39

42

JP40

37

JP41

40

JP42

42

JP43

35

JP44

36

JP45

31

JP46

32

JP47

27

Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącą Rejonowej Komisji Konkursowej p. Moniką Żalik (tel. Szkoły 655368217) uczeń/uczennica i/lub opiekunowie prawni mają możliwość wglądu do prac w następujących terminach: środa (14.01.15 r.) 15.00 – 16.30, piątek (16.01.15 r.) 14.00 – 15.00.


X Międzyszkolny Konkurs Śpiewaczy – kolędy, pastorałki, piosenki zimowe


8 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kąkolewie odbył się X Międzyszkolny Konkurs Śpiewaczy – kolędy, pastorałki, piosenki zimowe.
Celem konkursu było propagowanie wokalnej twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Uczniowie mogli wykonać jeden utwór w kategoriach wiekowych: soliści klas 1- 3, 4 – 6 i gimnazjum oraz zespołu wokalnego. Jury wysłuchało ponad 50 prezentacji.
Z okazji jubileuszu na uczestników czekało wiele atrakcji, między innymi koncert absolwentki Szkoły w Kąkolewie, jak i laureatki konkursów ogólnopolskich - Magdaleny Katarzyńskiej.
Wszyscy uczniowie, którzy reprezentowali naszą Szkołę zostali nagrodzeni. Niezwykły sukces odniosła Nina Żalik, która zdobyła Grand Prix całego Konkursu.
W kategorii solistów klas 4 – 6 wyróżnienie otrzymały: Patrycja Błocian i Karolina Jakubowska. W kategorii solistów gimnazjum Kacper Kubiak wyśpiewał II miejsce, a Bartosz Mania III.
Laureatom gratulujemy!

   Anna Kasińska

II Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
3 stycznia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie odbył się II Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Celem przeglądu była prezentacja twórczości kolędniczej przez dzieci i młodzież. Bardzo ważna jest pielęgnacja tradycji śpiewania utworów świątecznych wśród młodego pokolenia.
Naszą szkołę w kategorii solistów klas 4 – 6 reprezentowali: Roksana Andrzejewska, Patrycja Błocian, Karolina Jakubowska, Agata Jankowiak, Julia Raburska i Nina Żalik, natomiast w kategorii gimnazjum: Jagoda Dudka, Kacper Kubiak i Bartosz Mania.
W kategorii klas 4 – 6 nasza uczennica Nina Żalik zajęła I miejsce. Nina od kilku lat uczy się śpiewu solowego w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie u P. Anny Śródy. Odnosi sukcesy zarówno w konkursach szkolnych, regionalnych, jak i ogólnopolskich. Laureatce gratulujemy!

   Anna Kasińska

JASEŁKA
19 grudnia o godzinie 9.00 odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Pawłowicach. Uczniowie klas IV i VI przygotowani przez panie Joannę Pietrzykowską i Annę Kasińską zaprezentowali piękne tradycyjne jasełka O odpowiednie tło spektaklu zadbała również pani Magdalena Ratajczak. W specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w scenografii nawiązującej do Betlejem młodzi artyści przedstawili sceny narodzin Jezusa Chrystusa. Byli: św. Józef, Maryja, Trzej Królowie, Herod, Diabeł, Śmierć, aniołowie, pasterze i dzieci. Przypominając historię nowonarodzonego Dzieciątka, zwrócili uwagę na istotę tego wydarzenia i wprowadzili widzów w magiczny nastrój świąt Bożego Narodzenia. Wiele emocji dostarczyły widzom kolędy i pastorałki wspaniale zaśpiewane i przez solistów, i przez chór. Pani Dyrektor podziękowała młodym wykonawcom i przy okazji złożyła zebranym świąteczne życzenia. Wszyscy w radosnych nastrojach rozeszli się do sal, w których odbyły się klasowe spotkania wigilijne. Składaniu życzeń i śpiewaniu kolęd nie było końca ... i w tym świątecznym klimacie pożegnaliśmy się aż do Nowego Roku.


   Joanna Pietrzykowska


JESTEŚMY Z WAMI CAŁY CZAS
18 grudnia w naszej szkole po raz 11 odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Krzemieniewo. W atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumienia uczestnicy i zaproszeni goście mile spędzili czas. Na początku były życzenia, które składali, m.in.: pani Dyrektor Mirosława Graf, wójt Krzemieniewa Andrzej Pietrula i przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk. W świąteczny nastrój wprowadzili wszystkich obecnych na spotkaniu uczniowie ZS w Pawłowicach. Świąteczne przedstawienie przygotowane zostało przez panie Joannę Pietrzykowską i Annę Kasińską przy współpracy z panią Magdaleną Ratajczak. Po części artystycznej wszyscy łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia i wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu. W imieniu osób niepełnosprawnych wszystkim zaangażowanym serdecznie podziękowała organizatorka i prowadząca spotkanie p. Józefa Adamska.

   Joanna Pietrzykowska

Jasełka z przedszkolu
17 grudnia w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkół w Pawłowicach odbyły się tradycyjne Jasełka. W przepięknych strojach przygotowanych przez rodziców oraz w scenografii nawiązującej do Betlejem, przedszkolacy przedstawili sceny narodzin Dzieciątka Jezus i tym samym pokazali swoje aktorskie talenty. Przedstawienie było wyjątkowe. Pięknie zaśpiewane kolędy i pastorałki w pełni oddawały  wyniosłość i powagę, a zarazem radość ze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Rodzice i zaproszeni goście po zakończonym występie nagrodzili przedszkolaków gromkimi brawami. Na przedszkolaków czekała również wspaniała niespodzianka od samego Świętego Mikołaja…

   Karolina Majchrzak

SPOTKANIE Z KOŁEM EMERYTÓW


CZY ZAWSZE WIESZ, CO PIJESZ I JESZ?
Sięgając po kromkę chleba, owoc lub szklankę soku, najczęściej myślimy jedynie o zaspokojeniu naszego głodu lub pragnienia. Często nie zastanawiamy się, co zawierają produkty spożywcze, które konsumujemy.
W Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach, uczniowie klasy IV i V ponownie mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych z cyklu „Spotkania z nauką”, które odbyły się 9 i 10 grudnia br. Zajęcia tradycyjnie prowadził mgr Rafał Łęcki z firmy edukacyjnej „Zielona Mysz”. Uczestnicy warsztatów samodzielnie określali zawartość skrobi w różnych produktach, analizowali też różnice zawartości witaminy C w wybranych owocach, ich przetworach i preparatach witaminowych. Obserwując „fajerwerk” z mąki uczniowie przekonali się również o tym, że substancje odżywcze są dla człowieka źródłem energii. Odpowiadali na pytania problemowe ( Dlaczego nie należy kichać podczas przygotowywania ciasta? Dlaczego lepiej pić soki przygotowane z naturalnych świeżych owoców). Sprawdzili również doświadczalnie wpływ alkoholu na białko jaja kurzego.
Celem zajęć było nie tylko przeprowadzenie prostego testu na obecność skrobi w produktach spożywczych, ale też zapoznanie uczniów z techniką prostych metod analityki laboratoryjnej, wykorzystaną przy analizie zawartości witaminy C w różnych produktach. Zajęcia te z pewnością pomogły uczniom krytycznie odnosić się do niektórych informacji, zawartych na etykietach produktów spożywczych.
Zrealizowane zajęcia warsztatowe były spójne z realizowaną tematyką zajęć na lekcjach przyrody, a jednocześnie stanowiły wstęp do nauki chemii w gimnazjum.


„SZUKAMY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” – WYCIECZKA KLAS 2 i 3 DO NENUFARU W KOŚCIANIE
W czwartek (11 grudnia 2014 r.) z samego rana klasy 2 i 3 pod opieką pań Wiesławy Musielak, Ewy Dąbrowskiej i Henryki Tobołki wybrały się na poszukiwania Świętego Mikołaja do Nenufaru w Kościanie, gdzie czekało wiele atrakcji. Dzieci musiały wykonać kilka zadań, by zasłużyć na prezent od Świętego Mikołaja: malowały pierniki, ubierały choinki, śpiewały kolędy. Po tych wszystkich zadaniach nadszedł czas na poszukiwania Świętego Mikołaja. Dzieci przechodziły przez mosty, aż dotarły do Bajkowej Krainy, bo tam ukrył się Święty Mikołaj, który zaprowadził dzieci na ciepłe kiełbaski a później wręczył im upominki. Udział uczniów w  programie „Szukamy Świętego Mikołaja” wymagał dużego zaangażowania, wykonywania czynności i uważnego słuchania. Przybliżył ducha Świąt Bożego Narodzenia i uświadomił wszystkim to, co w nich najistotniejsze.

   Henryka Tobółka

JAK USTRZEC SIĘ PRZED ZACZADZENIEM?
Rozpoczęcie sezonu grzewczego w naszych domach to dobry moment na przypomnienie zasad bezpieczeństwa, związanych z użytkowaniem różnego typu urządzeń grzewczych, których niesprawność lub niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do wydzielania czadu. W związku z tym, w Zespole Szkół w Pawłowicach, 1 grudnia br. odbyła się prelekcja, przeprowadzona przez przedstawiciela Straży Pożarnej, który przedstawił uczniom przykłady zagrożeń, wynikających z niesprawności przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie ww. przewodów może wynikać z niesolidności osoby dokonującej konserwacji, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności okien i drzwi, w związku np. z wymianą starych okien i drzwi na nowe. Podał również sposoby zabezpieczeń przed zaczadzeniem: przeglądy urządzeń, przeglądy kominiarskie, wietrzenie pomieszczeń, niezasłanianie kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych, dokonywanie okresowych przeglądów instalacji gazowej, systematyczne sprawdzanie dostępu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia, w których przebiega spalanie węgla, gazu, koksu itd. Przestrzegł również uczniów przed bagatelizowaniem przez uczniów objawów zatrucia tlenkiem węgla, takich jak: bóle i zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszność, trudności w oddychaniu, senność, nudności. Uczniowie dowiedzieli się również o możliwości stosowania czujników tlenku węgla, które całodobowo są w stanie zasygnalizować obecność czadu w pomieszczeniach.
Wizyta przedstawiciela Straży Pożarnej w naszej szkole wpisuje się w realizację projektu edukacyjnego „Bezpieczni w szkole i poza nią”, który jest realizowany w ZS Pawłowice w roku szkolnym 2014/2015.
 

WYNIKI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO – ETAP SZKOLNY, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Nazwa konkursu

Liczba uczestników

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego

Nauczyciel prowadzący

Termin etapu rejonowego konkursu

Konkurs Przyrodniczy

5

0

-

-

Konkurs Języka Polskiego

10

0

-

-

Konkurs Matematyczny

12

Paulina Ratajczak
Michał Pindara

Paulina Mańkowska
Maria Wawrzyniak

08 stycznia 2015r.

   Maria Wawrzyniak

WYNIKI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH  DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO – ETAP SZKOLNY, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Nazwa konkursu

Liczba uczestników

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego

Nauczyciel prowadzący

Termin etapu rejonowego konkursu

Konkurs Historyczny

3

0

-

-

Konkurs Matematyczny

11

0

-

-

Konkurs Geograficzny

6

0

-

-

Konkurs Języka Angielskiego

7

Michał Karolak

Renata Ślusarz

09 stycznia 2015r.

Konkurs Języka Polskiego

5

Zuzanna Stachowiak

Monika Żalik

10 stycznia 2015 r.

Konkurs Biologiczny

3

0

-

-

Konkurs Fizyczny

3

0

-

-

Konkurs Chemiczny

3

0

-

-

   Maria Wawrzyniak

ZABAWA ANDRZEJKOWA
We wtorek 25 listopada 2014r. odbyła się w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa. Organizatorem andrzejek był Samorząd Szkolny, natomiast muzyka została przygotowana przez uczniów klas gimnazjalnych.
Uczniowie najmłodszych klas mogli wziąć udział we wróżbach andrzejkowych oraz w zorganizowanych zabawach przy muzyce. Starsi uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści wraz z wychowawcami zorganizowali w klasach poczęstunek oraz bawili się przy młodzieżowych przebojach muzycznych.
   Agnieszka Pospiech

KONKURS ŚWIĄTECZNY
W listopadzie Samorząd Szkolny Zespołu Szkół w Pawłowicach zorganizował konkurs na najładniejszą kartkę i ozdobę świąteczną. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy włożyli wiele pracy w wykonane własnoręcznie ozdoby i kartki.
21 listopada, podczas zebrania z rodzicami, miała miejsce wystawa zgromadzonych przez samorząd prac.
WYNIKI KONKURSU ŚWIATECZNEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA
KARTKA ŚWIĄTECZNA

I MIEJSCE
Dawid Wojnowski – kl. „0”
Karolina Śmieszała – kl. III
Dominika Ratajczak – kl. IV
Zofia Stachowiak – kl. V

II MIEJSCE
Jakub Andrzejczak – kl. II
Bartosz Jakubowski – kl. II
Agata Jankowiak – kl. IV
Filip Rozwalka – kl. IV
Piotr Reddig – kl. V

III MIEJSCE
Julia Adamczak – kl. „0”
Natalia Glapiak – kl. „0”
Ewelina Józefiak – kl. „0”
Kamil Skorczyk – kl. Ib
Kamil Bartlewicz – kl. II
Michał Maślonka – kl. II
Konrad Adamczak – kl. IV
Eliza Hadrysiak – kl. V
Wiktoria Zakrzewska – kl. V
OZDOBA ŚWIĄTECZNA

I MIEJSCE
Teresa Kozłowska – kl. Ia
Igor Biernaczyk – kl. Ia
Filip Śniegucki – kl. Ia
Jakub Andrzejczak – kl. II
Eliza Hadrysiak – kl. V

II MIEJSCE
Norbert Kubiak – kl. Ia
Kacper Musielak – kl. Ia
Zofia Stachowiak – kl. V
Paulina Ratajczak – kl. VI

III MIEJSCE
Kacper Teodorczyk – kl. Ia
Mateusz Kolańczyk – kl. Ia
Oskar Śniegucki – kl. II
Karolina Peplińska – kl. III
GIMNAZJUM
KARTKA ŚWIĄTECZNA

I MIEJSCE
Dawid Andrzejczak – kl. I
Mikołaj Giezek – kl. I
Natalia Kubiaczyk – kl. II

II MIEJSCE
Zofia Kurowska – kl. II
Jakub Wieland – kl. IIIa

III MIEJSCE
Michalina Zygner – kl. II
Zuzanna Stachowiak – kl. IIIb

wyróżnienie
Aleksandra Rosińska – kl. I
Karol Skorczyk – kl. IIIb

OZDOBA ŚWIĄTECZNA

I MIESCE
Dawid Andrzejczak – kl. I

II MIEJSCE
Zuzanna Baksalary – kl. II

III MIEJSCE
Małgorzata Kubiak – kl. IIIb

wyróżnienie
Aleksandra Mehr – kl. IIIb

   Agnieszka Pospiech

DIAGNOZOWANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW
W Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach rozpoczęto realizację zajęć dla uczniów klas trzecich gimnazjum, które mają na celu ich preorientację zawodową. Zajęcia te, rozpoczęte w dniu 20 listopada 2014 roku, realizowane są przy ścisłej współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lesznie i prowadzone przez jej dyrektorkę, mgr Iwonę Lipowy. Zaplanowane działania wynikają z konieczności wspierania sytuacji edukacyjnej młodzieży, zamieszkującej tereny wiejskie i podnoszenie poziomu ich wykształcenia. Obejmują one wszystkich uczniów, którzy stają przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub wręcz wyborem zawodu, wykonywanego w niedalekiej przyszłości. Stąd też konieczne jest postawienie właściwej diagnozy, która wynika z przeprowadzanych w pierwszej kolejności testów psychologicznych, przygotowanych przez pracowników PPPP.
Poszerzenie oferty Szkoły związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i możliwościach dalszego kształcenia, jest nie tylko zgodna z priorytetami Unii Europejskiej, lecz również z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły wykazują również troskę o uczniów, mających problemy w nauce lub zagrożonych z innych przyczyn wypadnięciem z systemu szkolnictwa. Realizowane zajęcia mają charakter psychologiczno-pedagogiczny i w szczególności nakierowane są na wspieranie dalszej kariery naszych uczniów. Po wypełnieniu przez uczniów klas trzecich Gimnazjum różnorodnych testów psychologiczno-pedagogicznych, dokonana zostanie przez psychologa dokładna ich analiza, której celem jest stwierdzenie predyspozycji edukacyjnych i zawodowych naszych 16-latków. Dowiedzą się oni o swoich możliwościach, które nie zawsze byli w stanie sobie sami uświadomić, a obiektywne spojrzenie psychologa pozwoli wielu z nich odkryć własny potencjał. Czekająca naszych uczniów w najbliższym czasie zmiana szkoły, a co za tym idzie zmiana warunków kształcenia oraz wejście w nowe środowisko, są dla nich procesami bardzo stresującymi, dlatego istotne jest, aby w jak największym stopniu wesprzeć ich w tym trudnym dla nich momencie. Po przeprowadzeniu przez pracowników PPPP dokładnych analiz różnorakich testów, rozwiązywanych przez naszych trzecioklasistów, zostanie sporządzona charakterystyka cech osobowości każdego z nich, ich predyspozycji i umiejętności, a także zamiłowań. Na ich podstawie z pewnością łatwiej będzie naszym uczniom dokonać właściwego wyboru drogi dalszego kształcenia. Aby jeszcze bardziej wesprzeć ich w tym zakresie, organizowane są spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyjadą do naszej szkoły i wyjaśnią, jakie specjalności czy zawody można zdobyć, kształcąc się w ich placówkach.   Elżbieta Polańska


GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W ZESPOLE SZKÓŁ W PAWŁOWICACH

W piątek 7 listopada 2014r. świętowaliśmy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, gminne obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. O godz. 10.00 zebrali się w budynku szkoły dostojni goście, wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły oraz mieszkańcy gminy Krzemieniewo.
Wszystkich obecnych powitała pani Dyrektor Maria Wawrzyniak. Wspólnie ze społecznością szkolną i lokalną świętowali między innymi wójt gminy Krzemieniewo pan Andrzej Pietrula, radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli, księża, sołtysi naszej gminy oraz przedstawiciele Rady Rodziców, przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów p. U. Maciejczak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich p. A. Dolacińska.
Koncert Niepodległościowy, w którym wystąpili uczniowie szkoły, przygotowała p. K. Urbańczak przy współpracy p. W. Musielak, p. W. Jarusa oraz p. M. Rosika.
Podczas uroczystości uczczono pamięć wszystkich poległych, którzy walczyli o wolną Polskę zarówno w I, jak i w II wojnie światowej oraz w Powstaniu Warszawskim, ponieważ rok bieżący obfituje w doniosłe rocznice wydarzeń historycznych.
Poza tym delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze przy pomniku poległych w I wojnie światowej, który znajduje się przy kościele parafialnym w Pawłowicach.
Wszyscy uczestnicy gminnych obchodów Święta Niepodległości w Pawłowicach dali piękny przykład postawy patriotycznej.

   Kinga Urbańczak


KONKURS PRZYRODNICZY

Pięcioro uczniów z klas trzecich gimnazjum Zespołu Szkół w Pawłowicach wzięło udział w konkursie, zorganizowanym przez Fundację „Biblioteka Ekologiczna”. Tematyka konkursu dotyczyła unikalności obszarów cennych przyrodniczo, różnorodności fauny i flory, a także rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było fotograficzne ich udokumentowanie. Uwieńczeniem konkursu był wernisaż prac uczniowskich, zorganizowany przez wspomnianą Fundację w Poznaniu, na który zaproszeni zostali wszyscy nasi uczniowie, których prace znalazły się na wystawie. Na uznanie jury (wyróżnienie) zasłużyło zdjęcie purchawicy olbrzymiej, wykonane przez Klaudię Basiak. Purchawica olbrzymia to gatunek grzyba, występujący w okolicach Pawłowic, a nawet na trawniku naszej szkoły. Jesienią tego roku pojawiło się na nim aż 9, ogromnych jak dynie, owocników tego chronionego gatunku. Cała społeczność uczniowska obserwowała ich wzrost we wrześniu i październiku. Na uwagę zasługuje świadomość przyrodnicza naszych uczniów – wszystkie owocniki przetrwały na trawniku naszej szkoły nieuszkodzone. Z pewnością populacja tego gatunku będzie dzięki temu wzrastać. Finaliści konkursu – Zuzanna Stachowiak, Maria Śmieszała, Jakub Wieland, Klaudia Basiak i Aleksandra Mehr – otrzymali od organizatora nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej.
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
W dniu 05 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek.
W tym roku uczniowie przenieśli się w świat czarów i magii Harry'ego Pottera przebierając się za bohaterów serii książek J.K Rowling.
Konkursowi na najlepsze przebranie towarzyszyły konkursy plastyczny i literacki. Konkurs plastyczny przeznaczony dla najmłodszych uczniów  polegał na wykonaniu ilustracji do przeczytanego fragmentu książki. Zadaniem uczniów z klas 4-6 było zaprojektowanie okładki kolejnej części przygód młodego czarodzieje a chętni gimnazjaliści mieli napisać krótką recenzję zachęcając do jej przeczytania.

Wyniki konkursu
Przdszkole i klasy 1-3
 • Wyróżnienia otrzymują: cała grupa przedszkolna oraz Leszek Michalak, Julia Juszczak,
 • Ngarody otrzymują: Ewelina Józefiak, Kacper Peliński, Lilianna Białek, Jeremiasz Włodarczyk (kl.2), Tobiasz Małecki (kl.3).
Klasy 4-6
 • Nagrody otrzymują: Dominika Ratajczak, Karolina Jakubowska, Julia Raburska, Nina Żalik,
 • Wyróżnienia otrzymują: Nikodem Krauze, Paulina Ratajczak.
Gimnazjum
 • Nagrody otrzymują: Joanna Kaczmarek, Michał Karolak,
 • Wyróżnienie otrzymuje Michalina Zygner.
Renata Ślusarz


SPOTKANIE POETYCKIE
W ramach XX Dnia Leszczyńskiego XXXVII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego 6 listopada br. uczniowie klasy III b zostali zaproszeni przez Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie – Bibliotekę w Pawłowicach na lekcję i spotkanie poetyckie z Panią Marleną Zynger.
W nadzwyczajny i przekonywujący sposób poetka zainteresowała uczniów poezją, zapoznała ich z kwartalnikiem literacko-kulturalnym „LiryDram”, którego jest redaktorką naczelną, przepięknie czytała swoje wiersze. Trzecioklasiści pod kierunkiem p. Zynger wspólnie napisali optymistyczne wiersze, których dzięki interpretacji naszego wspaniałego Gościa słuchało się ciekawie. Oto one:

Mam na imię Dominik                         Mam na imię Dawid
I lubię grać w piłkę.                             I uczęszczam do szkoły w Pawłowicach.
Dziś czuję się wspaniale.                      Dzisiejszy dzień jest wspaniały i cudowny.
Nie lubię chodzić do szkoły.                 Lubię grać w piłkę nożną.
Kocham piłkę nożną.                           Kocham muzykę Justina Bibera.
Lubię, kiedy szumią liście,                    Jutro będzie piątek.
Robić wszystko, co się kocha.             Ściany są białe.
Ściany są białe, a lampy się świecą.      Życie rozwija się wiosną,
Szyby są małe, a lampy świecą.            Wtedy świat jest piękniejszy.
Życie jest piękne.                                 Życie jest największym darem.

Pani Marlena Zynger to bardzo miła, mająca dobry kontakt z młodzieżą osoba. Następnie podziękowała uczniom, życzyła wielu sukcesów, realizacji planów i odkrywania nieznanych zakamarków swoich dusz; wszyscy otrzymali od poetki autografy. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie.

   Monika Żalik

Kibic przez duże K
O naszym udziale w organizowanym przez Policję, Klub Fogo Unia Leszno, Starostwo Powiatowe w Lesznie oraz Miasto Leszno projekcie „Kibic przez duże K” informowaliśmy w czerwcu, gdy dopingowaliśmy leszczyńskich żużlowców na Stadionie im. Alfreda Smoczyka.
W miniony wtorek tj. 28 października gościliśmy kom. Sławomira Glapiaka, zastępcę Naczelnika Komendy Policji w Lesznie. Uczniowie klas II i III gimnazjum uczestniczyli w prelekcji, dzięki której zdobyli szczegółowe informacje nt. zadań policji, jej działań na rzecz bezpieczeństwa podczas różnych imprez masowych. Następnie nasi gimnazjaliści zostali zaproszeni na uroczystą Galę podsumowująca realizację programu. 24 listopada br. w auli PWSZ w Lesznie spotkają się: młodzież z 12 gimnazjów, które przystąpiły do akcji, przedstawiciele samorządów i zawodnicy KS FOGO Unia Leszno. Wtedy rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepiej przygotowane do kulturalnego kibicowania gimnazjum.   Monika Żalik

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI
Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum ZS Pawłowice mieli okazję kolejny raz spotkać się z policjantami. Prelekcja odbyła się 21 października br. i dotyczyła tym razem spraw związanych z karalnością i możliwościami przesłuchiwania nieletnich. Przypomniano uczniom o zasadach określonych przez prawo i o konsekwencjach, jakie pociąga za sobą ich nieprzestrzeganie. Prelekcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali policjantom wiele pytań.


GRA MIEJSKA - „GDZIE JEST PRACA?”
    W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniu 21 października sześcioro uczniów z klas trzecich naszego gimnazjum wzięło udział w grze miejskiej "Gdzie jest praca?" w Lesznie. Gra realizowana była przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu we współpracy z pracodawcami rzemieślnikami z Wielkopolski w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gra adresowana była do uczniów, którzy chcą wybrać jako dalszą ścieżkę kariery szkołę zawodowa lub też rozważają taką możliwość.
    Podczas gry uczniowie mieli możliwość odwiedzenia zakładów pracy, rozmowy z przedsiębiorcami, spotkania z doradcą zawodowym oraz poznania ścieżek kariery zawodowej. A wszystko to w formie zabawy połączonej z rywalizacją. Nasza drużyna "czerwoni" odwiedziła piekarnię Ratajczk-Gawlicki przy ul. Wolności oraz zakład lakierniczy Rafała Szudry przy ul. Luksemburskiej. W obu zakładach powitano nas bardzo serdecznie i ...kazano trochę popracować. W piekarni z zapałem wyrabialiśmy bułeczki i rogaliki a w lakierni fachowo polakierowaliśmy blat. Musieliśmy też rozwiązać mnóstwo zadań znajdujących się w zestawie które, biorąc pod uwagę wyznaczony limit czasowy i odległości do pokonania pieszo, wcale nie były takie łatwe.
    Wszyscy jednakże robiliśmy co w naszej mocy aby sprostać postawionym wymaganiom. Za rok na pewno będziemy pierwsi.   Renata Ślusarz

SPEKTAKL
21 października w ZS Pawłowice, uczniowie gimnazjum obejrzeli spektakl o charakterze profilaktycznym „100 km/h przez życie”, którego celem było uzmysłowienie młodzieży tempa uzależnienia oraz skutków zażywania narkotyków, propagowanie postawy rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także uświadomienie szybkiego i nieuchronnego upływu czasu oraz kruchości ludzkiego życia. Aktorzy realizujący spektakl mieli również na celu przekonanie odbiorców o wadze, konsekwencjach oraz nieodwracalności każdego kroku i życiowych wyborów. Ciekawy scenariusz programu utrzymywał uczniów w napięciu, ponieważ aktorzy Krakowskiego Centrum Profilaktyki dostarczyli im wielu emocji, związanych z tematyką zażywania narkotyków, które są zabójcze w skutkach. Po spektaklu aktorzy poprowadzili prelekcję na tematy poruszane w widowisku.


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II
W dniu 17 października 2014 r. w Szkole Podstawowej w Dąbczu odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.
W etapie szkolnym wzięło udział 25 uczniów z klas IV-VI, natomiast do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Dominika Ratajczak (kl. IV), Michał Pindara (kl. V) i Paulina Ratajczak (kl. VI). Konkurs miał za zadanie pogłębienie wiedzy na temat życia i nauczania Sługi Bożego oraz motywowanie do naśladowania Wielkiego Polaka.
W etapie międzyszkolnym znaleźli się przedstawiciele szkół z: Dąbcza, Pawłowic, Kąkolewa i Kaczkowa. Konkurs został przeprowadzony w formie testu. Wyniki ogłoszono podczas uroczystego apelu związanego z Dniem Papieskim. Na zakończenie wszyscy obecni wykonali razem ulubioną pieśń Papieża – Barkę.
Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę i zajęli wysokie miejsca:
Paulina Ratajczak – III miejsce
Piotr Pindara – Wyróżnienie
Laureatom gratulujemy!

   Anna Kasińska

PRÓBA BICIA REKORDU W RESUSCYTACJI
Nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej  akcji  „Próba pobicia ubiegłorocznego rekordu w resuscytacji”, która organizowana była przez Wielką Orkiestrę  Świątecznej Pomocy. W czwartek,  punktualnie od 12:00 do 12:30 prowadziliśmy resuscytację, czyli cykle 30 uciśnięć i 2 wdechów.  Uczestnicy z klas 2, 4, 5 i 2 gimnazjum zmieniali się przy 2 fantomach. Była to okazja do przypomnienia zasad prawidłowej  resuscytacji, która może uratować komuś życie.
   Henryka Tobółka

DEN
Z okazji Święta Edukacji Narodowej 14 października 2014 r. uczniowie klas I i II gimnazjum zaprosili na spotkanie emerytowanych nauczycieli - Państwa Mirosławę i Jana Żalików, z którymi przeprowadzili wywiad.
Gimnazjaliści dowiedzieli się, jak kiedyś wyglądała nasza Szkoła, jak i gdzie uczono się, jakich zdolnych i wyjątkowych ludzi mieli przyjemność uczyć nasi Goście. Poznali ulubione zajęcia Pani Żalik, z zainteresowaniem słuchali o tym, jak wygląda życie codzienne emeryta, które wypełnia także praca, a nie tylko hobby, o którym ze szczegółami opowiadał Pan Żalik. Młodzież przeszła szybki kurs nauki alfabetu Morse'a oraz geografii Świata. Dowiedzieli się, że także ludzie w wieku ich Dziadków posługują się komputerem i korzystają z Internetu.
Na koniec podziękowali oklaskami i wręczyli róże. W miłej atmosferze wszyscy udali się do hali na dalszą część uroczystości, myśląc, kogo by można  zaprosić za rok!

   Klasy I i II z wychowawcami

ŚWIĘTO LATAWCA
Niezwykle kolorowo było w poniedziałek 6. 10. 2014r. nad naszą szkołą. Zorganizowano bowiem coroczne Święto Latawca, w którym brali udział uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Uczestnicy zabawy najpierw prezentowali swoje latawce, a następnie wypróbowywali ich lotność. Ponieważ wszystkie latawce zachwyciły komisję konkursową, były ciekawe, barwne, pomysłowe, a ich wykonanie wymagało dużo pracy nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy.
Święto Latawca to okazja, aby  popularyzować modelarstwo i zawody latawcowe, aby rozwijać umiejętności manualne, konstruktorskie oraz plastyczne dzieci. To również sposób na ciekawe, wspólne spędzenie czasu.

Trzecie w kraju!
Wszyscy pamiętamy o ważnych rocznicach, które obchodziliśmy w bieżącym roku. Nasi uczniowie wzięli udział w zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu Ogólnopolskim Konkursie Historycznym pt. „70. rocznica Powstania Warszawskiego”.
27 września br. w LO w Kutnie odbyło się jego podsumowanie.  W konkursie wzięło udział 347 szkół, w tym 139 szkół gimnazjalnych.
W skład komisji oceniającej prace weszli: ppłk dr Marek Moliński, płk dr Wiesław Światłowski, ppłk Zenon Sternik, mgr Małgorzata Trybuś, ks. mgr Krystian Frąckowiak.

W kategorii szkół gimnazjalnych III miejsce zdobyły nasze uczennice: Zuzanna Stachowiak i Barbara Oleszak z kl. III b oraz Zofia Kurowska z kl. II.
Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców ufundowali m.in. Pani Prezydent Warszawy, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Kutna, Starosta kutnowski, poseł Tadeusz Woźniak, Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wójt Gminy Piątek, Prezydent Łodzi, Prezes Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Dyrektor Muzeum Regionalnego z Kutna, Stowarzyszenie SALW-a.
Wszystkie wyróżnione szkoły otrzymały listy gratulacyjne od Dyrektora Departamentu Kadr MON gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego.

   Monika Żalik

Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Świetnie spisali się podopieczni panów Zbigniewa Tomińskiego i Waldemara Jarusa w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Zespoły Szkoły Podstawowej, Dziewcząt z Gimnazjum oraz Chłopców z Gimnazjum nie pozostawili żadnych złudzeń swoim przeciwnikom zwyciężając zdecydowanie w swoich kategoriach. Zdobyli złote medale oraz awans do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się 17 października 2014 roku w Poznaniu.
Zespoły wystąpiły w następujących składach:
Szkoła Podstawowa:

Roksana Pruchnik, Kacper Kaczmarek, Agata Kaźmierowska, Dominik Kowalczyk, Tatiana Wróblewska, Jakub Chudziński, Dobrosława Skorupska, Patryk Drewniak, Oliwia Matuszewska, Jakub Iwanowicz
;
Dziewczyny z Gimnazjum
:
Zofia Gluma, Ewa Dolacińska, Zuzanna Wojtasik, Wiktoria Otto, Karolina Wilczkowiak, Joanna Kaczmarek, Maria Śmieszała, Michalina Michalak, Jolanta Klimasz, Wiktoria Adamczak
;
 Chłopcy z Gimnazjum:
Jonasz Wieja, Gabriel Giera, Tomasz Adamczak, Kacper Kubiak, Dawid Adamczak, Filip Masztalerz, Piotr Biernat, Tomasz Maćkowiak, Karol Skorczyk, Adrian Sobecki.

Serdecznie gratulujemy i życzmy udanego startu w Finale Wojewódzkim.

  

Wycieczka do Wrocławia
22 września br. uczniowie gimnazjum ZS Pawłowice odwiedzili Wrocław. Wycieczka odbyła się jako element realizacji podstawy programowej z biologii, w ramach zapoznawania uczniów z różnorodnością gatunków zwierząt występujących na Ziemi. Stąd też głównym punktem programu były odwiedziny we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Uczniowie zwiedzili m.in. pawilony z ptakami, gadami i płazami. Najdłużej zatrzymywali się przy wybiegach małp, zachwycali się stadem lwów i watahą wilków. Wizytę w ZOO poprzedził rejs statkiem wycieczkowym po Odrze. Wycieczka nie tylko dostarczyła uczniom wielu wrażeń, ale była również wartościowym elementem zajęć dydaktycznych z biologii.
Lekcja biologii
Podczas lekcji biologii ważne jest, aby uczniowie zaznajomili się z etapami badania naukowego i mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Dzięki temu nabędą umiejętności logicznego myślenia, połączą wiedzę z praktyką i będą mieli możliwość poszerzania swoich zainteresowań przyrodniczych. W ZS Pawłowice chętni uczniowie włączani są w prowadzenie lekcji, prezentując wykonane przez siebie badania. Na zdjęciach uczeń klasy pierwszej gimnazjum, Bartosz Mazurkiewicz, prezentujący podczas lekcji biologii wykonane przez siebie doświadczenie na temat przepływu wody w roślinie i objaśniający pozostałym uczniom za pomocą wykonanej samodzielnie prezentacji multimedialnej wyniki swojej pracy.


Narodowe czytanie
Już po raz trzeci w całej Polsce odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku, 6 września, Prezydent Bronisław Komorowski zaprosił wszystkich  do lektury "Trylogii" Henryka Sienkiewicza.
W naszej szkole Narodowe Czytanie  odbyło się dzień wcześniej. Wybrani uczniowie - najlepiej czytający - czytali w klasach swoim koleżankom i kolegom. Stanowiło to dobrą okazję do wspólnych przeżyć i przypomnienia sobie przygód Sienkiewiczowskich bohaterów. Zespołowa lektura to również doskonały sposób, by polubić czytanie.

   Ewa Dąbrowska

Rozkład jazdy autobusu szkolnego
Rozkład jazdy autobusu szkolnego znajduje się tutaj.
   

INFORMACJA
Na podstawie Zarządzenia nr 13/2014 Wójta Gminy Krzemieniewo w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”
1.    Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 - „Wyprawka szkolna” do 19 września 2014r.
2.    Po rozpatrzeniu wniosków Dyrektor Szkoły w terminie do 15 października 2014r. wydaje decyzję przyznająca lub odmawiającą przyznania dofinansowania.
3.    Wypłata dofinansowania powinna nastąpić najpóźniej do dnia 17 listopada 2014r.
4.    Zasady udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014r., poz. 1024)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW (doc) (pdf)


Obóz harcerski w Borach Tucholskich
Malownicze Jezioro Charzykowskie, obfite w jagody Bory Tucholskie i bogate w tradycje i kulturę Kaszuby gościły harcerzy z Hufca ZHP w Lesznie. Wśród nich 9 Drużyna Harcerska z Pawłowic zmieniła adres zamieszkania na 2 tygodnie życia pełnego przygód w Funce i okolicach.
Nocleg pod namiotami, wędrówki, rowerówki, pływanie pod żaglami i kąpiele w jeziorze - to była nasza codzienność. „Dziewiąta” ćwiczyła umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, brała udział w różnych warsztatach rozwijających umiejętności, pływała w kajakach po jeziorze. Nauczyliśmy się rzeźby w drewnie i pracy z ceramiką. Poznaliśmy świat pszczół- ich życie, budowę i rolę w środowisku.
Prócz gier i zabaw, ognisk i harcerskich śpiewów mieliśmy też obowiązki. Miasteczko namiotowe, w którym mieszkaliśmy, musieliśmy sami stworzyć od podstaw. Wspólnie z pozostałymi drużynami rozbiliśmy 25 dużych namiotów, wykonaliśmy urządzenia obozowe, bramę i maszt na flagę narodową.  Codziennie witaliśmy dzień gimnastyką, apelami i konkursem czystości. Ten ostatni wypadał różnie, ale radziliśmy sobie.
Mieliśmy również okazję zwiedzić Charzykowy, Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w Swornychgaciach i Borne- przepiękną miejscowość nad rzeką Brdą, w której nasze serca pozostaną na dłużej. Tam ugościła nas Pani Zosia, w której gospodarstwie czas zatrzymał się przed stu laty.
Pełni zapału do pracy 27 lipca powróciliśmy do domów. Czekamy na kolejny rok harcerski i już planujemy przyszłoroczny obóz. Dokąd tym razem zaprowadzi nas szlak?Więcej informacji, a także fotogaleria dostępne na fanpage drużyny:
https://www.facebook.com/DH.Pawlowice
   Phm. Sylwia Wawrzyniak

Półkolonie 2014
W dniu 30 czerwca 2014r. pierwsza grupa uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej z Pawłowic rozpoczęła aktywny wypoczynek na półkoloniach. Natomiast 7 lipca 2014 r. rozpoczął się drugi turnus, w którym udział brali starsi uczniowie szkoły.
W pierwszym dniu dzieci zwiedziły Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. Specjalnie dla nich miejscowa piekarnia upiekła pyszne chlebki, które wszyscy zjedli z apetytem. Następnego dnia zorganizowano dla uczniów gry i zabawy na boisku sportowym Orlik . Trzeciego dnia młodsi uczestnicy półkolonii spędzili czas w Bajkolandii w Lesznie, a po zabawie dzieci odpoczęły w pizzerii zajadając pyszne pizze. Natomiast, uczestnicy drugiego turnusu półkolonii mieli okazję popływać w basenach na pływalni w Gostyniu, a po wyczerpującym treningu czekał na nich obiad w restauracji. Kolejną atrakcją był pobyt na kręgielni w Lesznie. W piątek przy pięknej pogodzie dzieci bawiły się w "Leśnej Polanie" w Dąbczu. Były tam do zabawy dmuchane zamki, trampoliny do skakania, tenis stołowy. Dla wszystkich zaplanowana została przejażdżka bryczką. Uczniowie zostali poczęstowani owocami, kiełbaską z grilla, oraz napojem. Na koniec uczestników półkolonii pożegnał tygrysek, z którym prawie wszyscy uczniowie zrobili sobie zdjęcia.Gala II Wielkopolskiego Konkursu Poezji Patriotycznej
Informacje nt. II Wielkopolskiego Konkursu Poezji Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” ukazały się już na naszej stronie. Czas na ich dokończenie.
Dyplomy i nagrody dla uczestników i zwycięzców etapu szkolnego wręczone zostały podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w naszej Szkole.
24 maja br. w Publicznym Gimnazjum Katolickim w Poznaniu w finale Konkursu, do którego zakwalifikowało się po 30 uczestników w każdej kategorii wiekowej, naszą Szkołę reprezentowała Nina Żalik. Uczennica klasy III SP recytowała wiersz, za co zdobyła II miejsce; wzięła także udział w przeznaczonej dla chętnych finalistów kategorii „Pieśń patriotyczna” i uzyskała Wyróżnienie. Tym samym była jedną z dwóch uczestniczek, które osiągnęły laury w obu rywalizacjach. Podziękowanie za udział w finale otrzymała także Szkoła Podstawowa w Pawłowicach.
Tuż po zakończeniu roku szkolnego – 28 czerwca br. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu odbyła się Gala Konkursu, na którą zaproszono 28 nagrodzonych. Uroczystość rozpoczęła się „Rotą”, którą zaśpiewała w towarzystwie wszystkich zebranych – Nina. Następnie zaprezentowane zostały przez nagrodzonych wszystkie utwory. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom, nagrody książkowe, płytę i słodkie upominki od sponsorów. Wiele satysfakcji przyniósł nagrodzonym List Gratulacyjny od Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr. Mariana Króla, w którym podkreślano, że „udziałem w niniejszym konkursie dzieci i młodzież z Wielkopolski oddają hołd poległym rówieśnikom – ofiarom wojen. Cześć Ich pamięci!” oraz osobista dedykacja następującej treści:
„Droga Laureatko,
wierzę, że Twoja miłość do Ojczyzny jest równie wielka, a sukcesy, które w życiu osiągniesz, będą tego najlepszym potwierdzeniem.”
I z taką nadzieją będziemy uczestniczyć w kolejnych edycjach Konkursu Poezji Patriotycznej!

   Monika Żalik

Zakończenie roku szkolnego
Już nie „za parę dni, za dni parę...”, ale dziś, tj. 27 czerwca rozpoczęliśmy wakacje.
Czas upragniony przez wszystkich i zasłużony dla wielu uczniów, zwłaszcza tych, których praca została nagrodzona:
ze Szkoły Podstawowej są to:
Klasa I : Julia Adamczak, Jakub Andrzejczak, Kamil Bartlewicz, Nikodem Glapiak, Patryk Iwanowicz, Joanna Jakubowska,  Bartosz Jakubowski, Oliwia Jankowska, Kacper Jankowski,
Alicja Kowalska, Alexander Kozłowski, Maciej Kubiaczyk, Łukasz Maćkowiak, Mariusz Małycha,Tomasz Mania, Michał Maślonka, Aleksandra Olejnik, Miłosz Skorupski, Jakub Skrobała, Maria Skrobała, Zuzanna Śniegucka, Oskar Śniegucki, Adam Więckowiak, Justyna Wilczkowiak, Jeremiasz Włodarczyk, Patrycja Zep, Patryk Zep.
Klasa II: Julia Juszczak, Adam Mazur, Fabian Naskręt, Marta Ostropolska, Karolina Peplińska, Piotr Pindara, Wiktoria Pruchnik, Zofia Skrobała, Karolina Śmieszała.
Klasa III: Konrad Adamczak, Patrycja Błocian, Karolina Jakubowska, Nina Żalik, Dominika Ratajczak, Julia Raburska, Filip Rozwalka, Michał Małecki, Agata Jankowiak, Fabian Stankowski, Nadia Wróblewska, Dobrosława Skorupska.
Klasa IV: Arkadiusz Dudkowiak, Eliza Hadrysiak, Sebastian Kamieniarz, Zofia Łaszczyńska, Joanna Rosińska, Kalina Skowronek, Wiktoria Zakrzewska, Anna Piotrowiak, Aleksandra Mazur, Michał Pindara, Zofia Stachowiak.
Klasa V: Paulina Ratajczak, Małgorzata Rembelska, Weronika Szewczyk.
Klasa VI: Dawid Andrzejczak, Wiktoria Otto, Aleksandra Szady.

Z Gimnazjum:
Klasa I: Zofia Kurowska, Filip Mazurkiewicz.
Klasa II A: Maria Śmieszała, Zofia Gluma, Jakub Wieland.
Klasa II B: Weronika Baksalary, Małgorzata Kubiak, Kacper Kubiak, Barbara Oleszak, Zuzanna Stachowiak.
Klasa III B: Wiktoria Dolacińska, Joanna Gruszeczka, Paulina Kubiaczyk, Katarzyna Maciejewska, Julia Oleszak, Olga Kaźmierowska, Julia Wujek.

Nagrodę Wójta Gminy Krzemieniewo otrzymała Katarzyna Maciejewska.

Wszystkim życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku, aktywnego relaksu, chwil, które pozwolą nabrać sił do następnego roku szkolnego. Do zobaczenia 1 września!
 

Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014
W dzień poprzedzający uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Pawłowicach odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów. Ogłoszono wyniki w Gminnych Konkursach – Konkursie Matematycznym, Ortograficznym, Kaligraficznym oraz Recytatorskim. Przedstawiono także uczniów, którzy zajęli czołowe miejsca w Konkursach Plastycznych na różnych szczeblach : „Postać papieża”, Namaluj nasz świat”, „Humorystyczne spojrzenie na dzieło sztuki”, „Portret Wojska Polskiego”, „Szopka Bożonarodzeniowa”, „Rola bobra w środowisku”, Kolory tolerancji”. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek oraz w Konkursie Recytatorskim „ Humor w literaturze”. Ogłoszone zostały również wyniki szkolnego konkursu „Mam talent”.  Laureaci konkursów otrzymali nagrody i dyplomy.
    Podsumowana została także zbiórka baterii oraz sprzedaż gazety gminnej. Wyróżniono uczniów, którzy najbardziej włączyli się w akcje. Głos zabrała również przewodnicząca samorządu uczniowskiego, która przedstawiła sprawozdanie z działania samorządu w drugim półroczu roku szkolnego 2013/2014, a następnie zaprezentowała nowy skład samorządu szkoły podstawowej i gimnazjum. Nagrodzeni zostali również uczniowie klas III gimnazjum, którzy przez 3 lata reprezentowali naszą szkołę w zawodach i rozgrywkach sportowych.

   Agnieszka Pospiech

Płkolonie 2014
30 czerwca 2014 w Zespole Szkół w Pawłowicach rozpoczynają się półkolonie letnie.
Plan półkolonii.
Lista uczestników.
Agnieszka Pospiech

"Spotkania z nauką"
 • DSCF3375
 • DSCF3381
 • DSCF3377
jquery slider by WOWSlider.com v5.5
Tuż przed końcem roku szkolnego, w Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach odbyły się kolejne zajęcia z cyklu "Spotkania z nauką", w których udział wzięli szóstoklasiści oraz uczniowie gimnazjum. Podczas dwugodzinnych zajęć, w humorystyczny sposób zapoznano uczniów z metodami pracy naukowców, metodami badań, sposobami zbierania danych. Odbyły się również ciekawe pokazy fizyczne, ilustrujące niezwykłe właściwości zwykłych substancji. Atutem tych zajęć był fakt, że uczniowie w
czynny sposób brali udział w przygotowaniu i wykonywaniu większości eksperymentów. Prowadzący, również przy pomocy uczniów, interpretował zachodzące zjawiska. Spotkanie z naukowcem było bardzo ciekawe i prowadzone przez niego zajęcia pobudzały ciekawość uczestników i spotkały się z żywym odbiorem. Z pewnością w kolejnym roku szkolnym cykl spotkań z nauką będzie kontynuowany.
   Elżbieta Polańska

XXIV Cross Wagarowicza
Wyniki XXIV Crossu Wagarowicza w Kategoriach: K6-K16 oraz M6-M16


Wykaz podręczników
Wykaz podręczników obowiązujących w Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimmnazjum w Pawłowicach w roku szkolnym 2014/2015 znajduje się tutaj.

Żużel
Na zaproszenie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie 28 uczniów z kl. I, II a i II b gimnazjum wraz z kolegami z innych gimnazjów z Leszna, a także m.in. Lipna, Święciechowy, Osiecznej wzięło udział w akcji „Kibic przez duże K”, której celem jest kształtowanie pozytywnych zachowań młodzieży, która uczestniczy w  imprezach sportowych, prowadząc „zdrowy” doping. Uczniowie uczestniczyli w meczu żużlowym FOGO Unia Leszno – Unibax Toruń na leszczyńskim Stadionie im. A. Smoczyka w niedzielę 15 czerwca br. Młodzi kibice byli świadkami pasjonującego spotkania, w którym Byki pokonały Toruń 48:41. Bohaterem okazał się Tobiasz Musielak.
Jedną z atrakcji przed wieczornym meczem było lądowanie na płycie stadionu zawodników z leszczyńskiego klubu FOGO SKYDIVE TEAM, ale największą radość sprawili leszczyńscy żużlowcy, gdy po zakończeniu biegów spotkali się z gimnazjalistami, rozdawali autografy, rozmawiali i pozowali do zdjęć.

   Monika Żalik

Wycieczka do Warzszawy
Uczniowie klasy VI i I – III gimnazjum byli w sobotę 14 czerwca 2014r. na szkolnej wycieczce historycznej w Warszawie. Uczestnicy wycieczki rozpoczęli wizytę w stolicy od Grobu Nieznanego Żołnierza i Parku Saskiego. Następnie pod opieką przewodnika zwiedzali obiekty Krakowskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta.
Jednak zasadniczym celem naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, ponieważ już 1 sierpnia w tym roku będziemy obchodzić 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Podzieleni na dwie grupy wraz z przewodnikiem rozpoczęliśmy niezapomnianą podróż w przeszłość. A wszystko za sprawą wystroju wnętrza, które podkreśla nastrój i atmosferę stolicy z dni 1944 roku. Dzięki aranżacji przenieśliśmy się do oblicza Warszawy sprzed 70 lat. Ściany muzeum zapełnione m. in zdjęciami, dokumentami okupowanego miasta, odgłosy walczącej Warszawy, śpiew powstańców oraz eksponaty, w niezwykły sposób wpłynęły na wyobraźnię zwiedzających.
W całej ekspozycji muzeum pojawia się też niezwykły kalendarz. Składa się on z luźnych kartek, które można oderwać i skompletować tworząc kopię kalendarza z czasów powstania 1944r. Zbieraliśmy je w każdej sali, aby lepiej poznać opis każdego dnia. W muzeum mieliśmy też okazję zobaczyć kapsuły, ze zrzutami aliantów oraz jedyną replikę samolotu Liberatora B-2J w skali 1:1.
Niezwykłym przeżyciem dla wszystkich było także przejście przez replikę kanałów, jakimi poruszali się powstańcy.
Pobyt w Muzeum Powstania Warszawskiego był dla nas nie tylko niezwykłą lekcją historii. Była to dla nas możliwość wejścia w ówczesną sytuację i przeżywanie w indywidualny sposób tamtejszych wydarzeń. A wszystko to za sprawą tego, że muzeum łączy w sobie przeszłość z dzisiejszą współczesnością. Wszyscy uczestnicy zwiedzający ekspozycję nie wyszli ani rozczarowani, ani znużeni. Głęboko poruszeni podkreślali chęć powrotu i przeżycia wydarzeń 63 dni powstania jeszcze raz.

   Kinga Urbańczak

Festyn Rodzinny

Tegoroczny, dziewiąty już, Festyn Rodzinny przy niezwykle sprzyjającej aurze odbył się w niedzielę 8 czerwca. Poświęcony był obchodom 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Do parku przy pawłowickim pałacu przybyło wielu – od najmłodszych do najstarszych – członków emocjonalnie związanych z naszą placówką rodzin.

Festyn tradycyjnie otworzyła Dyrektor Szkoły pani Mirosława Graf, a całość prowadziła – wicedyrektor pani Maria Wawrzyniak. Uroczystość rozpoczęła się od pochodu przedstawicieli wszystkich klas z flagami oraz żółtymi i niebieskimi balonikami, które na koniec poszybowały do nieba. Następnie reprezentanci oddziałów prezentowali krótkie programy popularyzujące poszczególne kraje UE, a więc nie zabrakło informacji, piosenek, wierszy, tańców i krótkich scenek ukazujących charakterystyczne postaci i zdarzenia z państw członkowskich; na stoiskach wystawiono eksponaty, a ponadto można było dokonać degustacji potraw np. holenderskiego sera i napojów np. angielskiej herbaty.

Podsumowano i wręczono nagrody zwycięzcom zawodów wędkarskich, które odbyły się w sobotnie przedpołudnie. Ustanowiono rekordową ilość uczestników (51 uczniów) oraz połowów. Najwięcej ryb złowiła Ewa Soból.

Zainteresowaniem cieszyły się pokazy strażackie, a także prezentacja zastosowania sprzętu w zaaranżowanych akcjach strażackich oraz przejażdżka wozem strażackim.

Przez cały czas trwania festynu czynna była kawiarenka z pysznymi przygotowanymi przez rodziców naszych uczniów domowymi wypiekami oraz zimnymi i ciepłymi napojami. Przedstawiciele rodziców zadbali także, by każdy uczeń otrzymał smaczną kiełbaskę z grilla.

Dla najmłodszych było wiele atrakcji – dmuchany zamek, basen z piłeczkami, trampolina, kącik zabaw i malowanie twarzy.

Uzdolnieni plastycznie mogli spróbować swych sił w „Malowaniu w plenerze”, a sprawni fizycznie w różnorodnych zabawach sportowych przygotowanych i nadzorowanych przez pracowników Szkoły. Wszyscy uczestnicy tzw. „wyścigów rzędów” zostali nagrodzeni ufundowanymi przez sponsorów upominkami. Miał także miejsce historyczny; gdyż po raz pierwszy pracownicy Szkoły zajęli II miejsce; turniej „Rodzice – Nauczyciele – Uczniowie”.

W części artystycznej zaprezentowali się zwycięzcy szkolnego konkursu „Mam talent”. Śpiewające i grające na gitarach uczennice klasy III b gimnazjum: Kasia, Asia i Paulina umilały czas wszystkim bawiącym się na festynie.

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się loteria „Los szczęścia”, bo już po kilku minutach od rozpoczęcia imprezy rozprowadzone zostały wszystkie kupony. Na końcu festynu wylosowano nagrody główne: dwa śpiwory i rower. Szczęśliwą posiadaczką białego jednośladu została Zuzanna Poprawska z kl. VI.

Po godzinie 17 festyn zakończono. Wszyscy żałowali, że trwał tak krótko, a do następnego, tym razem jubileuszowego – dziesiątego, trzeba będzie czekać cały rok.

Zawody wędkarskie Festyn Rodzinny
   Monika Żalik

Projekt  Edukacyjny
W ostatnim tygodniu maja odbyły się prezentacje projektów edukacyjnych klas drugich gimnazjum. Siedem zespołów w ciekawy oryginalny sposób przedstawiło dorobek i wynik kilkumiesięcznej pracy.
Projekty  został wysoko ocenione  zarówno przez komisję jak i  przez  uczniów klas drugich, którzy towarzyszyli prezentującym grupom.
Projekty edukacyjne były prowadzone pod kierunkiem nauczycieli:
Elżbiety Polańskiej, Kingi Urbańczak, Danieli Patelki, Joanny Jarus, Zbigniewa Tomińskiego, Karola Żalika, Michała Rosika.

Tematy projektów edukacyjnych:
1.    Mykoflora wsi Pawłowice i jej najbliższych okolic.
2.    Sole wokół nas.
3.    Polski Dwór Szlachecki.
4.    Muzyka na przestrzeni wieków.
5.    Ekstremalne zjawiska pogodowe.
6.    Historia gier komputerowych.
7.    Historia klubu sportowego „Unia” Leszno w latach 1938-2011.
   podpis

Noc w szkole
W ostatni majowy weekend uczniowie z klas 2a i 2b gimnazjum razem z wychowawczyniami spędzili noc w szkole. Program tej imprezy integracyjnej obejmował projekcję filmów, rozgrywki sportowe oraz wspólne przygotowanie zdrowego śniadania. W praktyce okazało się, że nasza młodzież gimnazjalna to zapaleni sportowcy i sport mogą  uprawiać o każdej porze. Tak więc seans filmowy stanowił jedynie maleńką część wieczoru, natomiast wszelkiego rodzaju konkurencje sportowe i mecze piłkarskie trwały niemal całą noc. Rano wszyscy usiedliśmy do śniadania , które wspólnie przygotowaliśmy z przyniesionych produktów. Po śniadaniu wszyscy uczniowie nieco zmęczeni ale w dobrych humorach udali się do domów.

   Daniela Patelka
Renata Ślusarz


Program profilaktyczny
Uczniowie klas drugich Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach 4 czerwca br. mieli możliwość obejrzenia spektaklu o charakterze profilaktycznym "Online" w Centrum Kultury w Garzynie. Spektakl został zrealizowany przez aktorów Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej Meritum z Krakowa. Tematyką spektaklu były zachowania młodych osób, uzależnionych od Internetu, jak też zagrożenia wynikające z tego faktu. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie, po którym nastąpiło omówienie ukazanych problemów.
   Elżbieta Polańska

Wymiana młodzieży ze szkołą  w Balk
W ramach  ponad dwudziestoletniej współpracy i wymiany młodzieży ze szkołą  w Balk, w dniach od 21 do 24 maja uczniowie z gminy Krzemieniewo kolejny raz  wyjechali do Holandii.
Oprócz zwiedzania ciekawych miejsc i zawierania nowych znajomości, uczestnicy wymiany mieli możliwość praktycznego wykorzystania nauczanych języków obcych, poznania życia codziennego   przeciętnej rodziny holenderskiej oraz   sprawdzenia  swoich umiejętności pracy w grupie zróżnicowanej kulturowo i językowo podczas wspólnych zajęć.
Strona holenderska, jak zwykle, przygotowała niezwykle bogaty i interesujący program.
Pierwszy dzień to długa, czternastogodzinna podróż. Dzień drugi, czwartek, to pobyt w Walibi – największym  parku rekreacyjnym w Holandii. Zarówno liczba atrakcji jak i ich rozmiary wielu mogą przyprawić o zawrót głowy; wielu, ale nie naszych uczniów, którzy byli zachwyceni    i skorzystali niemal ze wszystkich dostępnych w tym dniu kolejek górskich, diabelskich młynów itp.
Trzeciego dnia, po grupowych zajęciach w szkole, udaliśmy się rowerami do pobliskiego gospodarstwa agroturystycznego, a tam,  w holendersko-polskich zespołach, graliśmy w golfa farmerskiego. W nagrodę za świetną grę zostaliśmy poczęstowani pysznymi lodami produkowanymi w tymże gospodarstwie.  Wieczorem odbyła się  dyskoteka  zakończona  tradycyjnym  tańcem za świecą przy piosence WE ARE THE CHAMPIONS oraz zaproszeniem do Polski w  przyszłym roku. W sobotę rano wyruszyliśmy w drogę powrotną i późnym wieczorem bezpiecznie dotarliśmy do Drobnina.

   Renata Ślusarz

Warsztaty - Komunalny Zwiazek Gmin Regionu Leszczynskiego
21 maja uczniowie klasy IV Zespołu Szkół w Pawłowicach uczestniczyli we warsztatach, które prowadziła Pani Katarzyna Kaczmarek z inicjatywy Komunalnego Związku Gmin Powiatu Leszczyńskiego.
Celem tych zajęć było wyrabianie świadomego nawyku sortowania odpadów  z domowego gospodarstwa.
Uczniowie zadeklarowali udział w konkursie   Jak widzą dzieci segregację śmieci.
Zajęcia zakończyły się  rozdaniem upominków wykonanych z przetworzonych odpadów.
   Daniela Patelka

Wycieczka do Trzebanii
14 maja uczniowie klasy V Zespołu Szkół w Pawłowicach uczestniczyli w programie zielonej szkoły organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. Zajęcia odbywały się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów  Komunalnych w Trzebanii.
Uczniowie zwiedzili obiekt zostali zapoznani z różnymi sposobami segregacji odpadów: niebezpiecznych, elektrycznych ,elektronicznych i wielkogabarytowych .Uczestniczyli także w prelekcji na temat powstania zakładu, jego roli i znaczenia w naszym powiecie.Sztuka i uśmiech
13 maja 2014 roku zakończyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego „Humor w literaturze” organizowanego przez Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie. Finał rozegrany został w sali widowiskowej Rydzyńskiego  Ośrodka Kultury.  Podczas całorocznych zmagań sześcioosobowe drużyny  rywalizowały  w trzech kategoriach: klas I –III  i IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, prezentując się przed komisją konkursową trzykrotnie – 3 grudnia 2013 przedstawiając wiersz, 25 lutego 2014 fragment prozy  i w maju ponownie poezję.
Reprezentanci Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach odnieśli  podwójny sukces -  zwycięzcą trzeciego etapu jak i całego konkursu  w klasyfikacji generalnej  gimnazjów został uczeń klasy II B Kacper Kubiak ( II miejsce w trzecim etapie uzyskał ex aequo z przedstawicielką Rydzyny Jakub Wieland z klasy II A). W końcowej  klasyfikacji zespołowej gimnazjum pawłowickie  w składzie : Maria Śmieszała i Jakub Wieland z kl. II A oraz Weronika Baksalary , Kacper Kubiak, Barbara Oleszak i Zuzanna Stachowiak z klasy II B  - uplasowało się na II miejscu. 
Jak co roku, rywalizacji recytatorów towarzyszył konkurs plastyczny „ Humorystyczne spojrzenie na dzieło sztuki”. Również w tej dziedzinie uczniowie Zespołu Szkół w Pawłowicach odnieśli znaczący sukces. W kategorii uczniów klas I – III szkoły podstawowej zwyciężył Maciej Kubiaczyk z klasy I, natomiast  wśród uczniów klas IV – VI  I miejsce zdobyła Paulina Ratajczak z klasy V, a II Aleksandra Mazur z klasy IV. Oliwia Łupicka z klasy IV zdobyła wyróżnienie.   podpis

PÓŁKOLONIE 2014
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach w dniach od 30 czerwca – 11 lipca 2014 r. organizuje półkolonie letnie. Udział w półkoloniach jest bezpłatny. W tym roku szkolnym w wyjazdach w pierwszym turnusie wezmą udział uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej, natomiast w drugim turnusie uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach półkolonii jest dostarczenie podpisanego przez rodziców regulaminu i zgody oraz wypełnionej karty kwalifikacyjnej, które dostępne są w dziale DOKUMENTY. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do p. Pospiech (sala nr. 31) do 28 maja 2014r.
Pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w zajęciach półkolonii w roku 2013. Poza tym, o uczestnictwie w półkolonii decyduje kolejność zgłoszeń.
Agnieszka Pospiech

Gminny Konkurs Recytatorski
W maju w Garzynie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Celem konkursu było promowanie polskiej poezji dziecięcej wśród dzieci, popularyzacja szeroko rozumianej kultury słowa. Naszą szkołę reprezentowali Jakub Skrobała, Karolina Śmieszała i Nina Żalik. Uczniowie recytowali wybrane przez siebie utwory Brzechwy i Tuwima. Na ocenę jury miały wpływ następujące czynniki: dobór wiersza dostosowanego do wieku dziecka, dykcja i wyrazistość,  wyrażanie emocji, tempo, siła głosu i ogólny wyraz artystyczny.
W kategorii klas 1
Jakub Skrobała zajął -II miejsce,
W kategorii klas 2
Karolina Śmieszała zajęła - II miejsce
W kategorii klas 3
Nina Żalik zajęła -I miejsce
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
   Henryka Tobółka

Wycieczka do Włoszakowic
5 maja uczniowie klasy IV Zespołu Szkół w Pawłowicach uczestniczyli w programie zielonej szkoły organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. Zajęcia odbywały się na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice.
Dzieci zwiedziły „ochronkę dla zwierząt”, zapoznały się z warunkami życia i zwyczajami niektórych zwierząt (jeleni, dzików, kóz, papug, pawi).
Uczniowie uczestniczyli również w ścieżce dydaktycznej, podczas której rozpoznawali nazwy gatunkowe drzew oraz ślady racic pozostawione przez zwierzęta.
Pobyt w nadleśnictwie uświetniły zabawy na świeżym powietrzu i upominki.

   Daniela Patelka

 „Witaj majowa jutrzenko”
W dniu 5 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Pawłowicach odbył się uroczysty apel  upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja, który przygotowali  uczniowie z klasy II A  pod kierunkiem wychowawczyni Renaty Ślusarz. Wydarzenia sprzed 223 lat zostały przedstawione w formie scenki, w której uczniowie  wcielili się w role postaci historycznych z XVIII wieku: króla Stanisława Augusta  Poniatowskiego, władcę Prus Fryderyka, carycę Rosji Katarzynę, cesarza Austrii Franciszka Józefa. Na scenie pojawiły się najważniejsze osoby związane z uchwaleniem Konstytucji, czyli  poseł Ignacy Potocki, reformator Hugo Kołłątaj oraz marszałek sejmu Stanisław Małachowski. Występowali również magnaci i szlachta. Występ zakończył się odśpiewaniem piosenki  „Witaj majowa jutrzenko”. Aktorzy zostali nagrodzeni brawami, a pani dyrektor Mirosława Graf  podziękowała uczniom za udany występ.

   Renata Ślusarz

Apel – Dzień Ziemi
28 kwietnia klasa IIB gimnazjum przygotowała apel poświęcony międzynarodowemu Dniu Ziemi. Spektakl pod hasłem „Eko Soplicowo” zainspirowany został poematem Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.
Problemy dzisiejszych czasów zostały wplecione w scenerię minionej epoki. Apel uświetniły fragmenty utworów poetyckich opisujących piękno rodzimej przyrody, stroje z minionego wieku oraz tradycyjny Polonez.
Na apelu podsumowano również zbiórkę baterii i akumulatorów, gdzie nagrodzono najlepszych zbieraczy.

   Daniela Patelka

Zuchy i Harcerze na kwietniowych biwakach.
Kwiecień był bardzo pracowitym miesiącem dla 9 Drużyny Harcerskiej i Gromady Zuchowej „Tęczowe Słoneczka”. W połowie miesiąca spotkaliśmy się na biwaku „Mydło i powidło” w Domu Harcerza w Lesznie. Uczyliśmy się samodzielnie robić mydełka i biżuterię. Komponowaliśmy nuty zapachowe i dobieraliśmy składniki. Harcerze przygotowali i przeprowadzili dla zuchów grę terenową, a potem sami mieli zajęcia z ceremoniału harcerskiego, gdzie uczyli się odpowiedniego zachowania w poczcie sztandarowym. Pierwszego wieczoru oglądaliśmy filmy, których tytuły wybieraliśmy demokratycznie, a kolejnego śpiewaliśmy przy obrzędowym ognisku ułożonym i przygotowanym przez zuchy i harcerzy.
W programie zajęć znalazła się także wizyta kosmetyczki, która podpowiedziała dziewczynom jak prawidłowo zadbać o skórę. Panowie w tym czasie mieli zajęcia w terenie.
Weekend 26-27 kwietnia upłynął pod znakiem bohaterów. Po raz kolejny wzięliśmy bowiem udział w corocznym Rajdzie „Bohater”. Tym razem poświęcony był on pamięci Powstańców Wielkopolskich i odbywał się na trasie Leszno – Kąkolewo - Osieczna. Dla naszej drużyny była to impreza szczególna, ponieważ wystąpiliśmy w charakterze organizatorów. Do naszych zadań należało przygotowanie i obsługa trasy harcerskiej z zadaniami, które rozwiązywało kilkudziesięciu uczestników podzielonych na patrole rajdowe.
Musieli oni wykazać się cierpliwością, znajomością historii Powstania Wielkopolskiego, umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy, czy zdolnościami manualnymi przy budowie wiatraka.
Zuchy natomiast bawiły się jako uczestnicy podczas gry miejskiej na terenie Osiecznej. Wzięły też udział w zawodach latawcowych oraz zwiedziły wiatraki Franciszek i Józef, które mieszczą się na terenie Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.
Wkrótce Zuchowe Powitanie Lata w Boszkowie połączone z Regatami o Puchar Komendanta Hufca. A w lipcu prawdziwy obóz harcerski. Nie możemy się doczekać! Wy też możecie jechać. Śledźcie nasze profile na facebooku. Zapraszamy!
https://www.facebook.com/DH.Pawlowice
https://www.facebook.com/gzteczowesloneczka

9 Drużyna Harcerska oraz Gromada Zuchowa „Tęczowe Słoneczka”

KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Dnia 14.04.2014 w Zespole Szkół w Drobninie po raz kolejny odbył się konkurs wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pierwszym etapem były eliminacje szkolne. Z każdej szkoły została wyłoniona trójka najlepszych uczniów, którzy następnie stanęli do rywalizacji w etapie gminnym. Po przejściu etapu pisemnego, którym był test, uczniowie musieli wykazać się swoimi umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Była zatem resuscytacja krążeniowo-oddechowa na fantomie,
opatrywanie krwotoków, układanie poszkodowanego
w pozycji bocznej czy usztywnianie złamań.

I miejsce zajęła Aleksandra Jankowiak,
II miejsce zajął Adamow Dolaciński,
IV miejsce zajęła Zosia Kurowska.
Serdecznie gratulujemy!!!
   Michał Rosik


Wycieczka na Wyspę Tropikalną

W dniach 5 i 12 kwietnia br. grupa 49 uczniów Zespołu Szkół w Pawłowicach wyjechała na jednodniową wycieczkę na Wyspę Tropikalną k. Berlina. W wyjeździe uczestniczyli zainteresowani uczniowie klas IV i VI szkoły podstawowej oraz I i III gimnazjum.

Od 10:00 do 18:00 uczniowie korzystali z różnych atrakcji oferowanych na Wyspie Tropikalnej, m.in. zjeżdżalni, windy afrykańskiej. Jednak najwięcej czasu poświęcili na kąpiel w gorących basenach Morza Południowego. Później odpoczywali na piaszczystej plaży pod palmami. Uczestnicy podziwiali egzotyczną roślinność charakterystyczną dla lasów tropikalnych. Mieli możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć z flamingami i papugami. W trakcie pobytu zjedli smaczny posiłek w restauracji na plaży. Pod koniec dnia zakupili drobne pamiątki i ok. godziny 19:00 pełni pozytywnych wrażeń wyruszyli w drogę powrotną.

W dobrych humorach dotarli do Pawłowic w późnych godzinach wieczornych. Wrażenia z pobytu w tropikach na pewno na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników wycieczki:)


   podpis

WYRÓŻNIENIE DLA KÓŁKA HISTORYCZNEGO
W tym roku pierwszy raz Kółko Historyczne Gimnazjum naszej szkoły wraz z opiekunką p. Kingą Urbańczak, wzięło udział w konkursie „Rodzinny koszyk wielkanocny”, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie.
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w sobotę 12 kwietnia 2014r. w Garzynie. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki oraz dyplomy. Wśród wyróżnionych i nagrodzonych uczestników znalazło się Kółko Historyczne. Podczas uroczystości można było również podziwiać występ artystyczny o tradycjach wielkanocnych oraz skosztować pyszne wielkanocne potrawy przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z naszego terenu.
Konkurs na "Rodzinny koszyk wielkanocny" był doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej i lokalnej, a także kultywowaniem rodzimych tradycji wielkanocnych.

   Kinga Urbańczak

SUKCES ZUZI
W tym roku szkolnym odbył się kolejny już XIV etap Międzyszkolnego Konkursu Historycznego z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie…Bohaterowie znani i nie znani”. Jego organizatorem było Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.
Celem konkursu było pogłębienie i poszerzenie wiedzy o historii i losach postaci, które przez swoją działalność wywarły znaczący wpływ na dzieje całej Wielkopolski lub jej części, a także poszczególnych miejscowości i ich mieszkańców, a także umacnianie więzi emocjonalnej z „małą ojczyzną” oraz wyrabianie przekonania o powinności gruntownego poznania dziedzictwa kulturowego nie tylko Polski, ale i własnej okolicy.
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięła uczennica klasy II B gimnazjum Zuzanna Stachowiak, która zajęła III miejsce. Swoją pracę przygotowała, w formie prezentacji multimedialnej, pod opieką nauczycielki historii pani Kingi Urbańczak.
Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród odbyła się w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, w piątek 11 kwietnia 2014r. o godzinie 12.00. Na spotkanie przybyli uczestnicy konkursu wspólnie z opiekunami. Zwycięzcy konkursu otrzymali bony na zakup książek oraz dyplomy.


   Kinga Urbańczak

PATRIOTYCZNIE!
Konkursy recytatorskie, niestety, nie cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów, a tym bardziej gdy trzeba nauczyć się interpretować wiersz o niełatwej tematyce, bo  patriotycznej!

    W naszej Szkole 17 marca br. przeprowadzony został szkolny etap II Wielkopolskiego Konkursu Poezji Patriotycznej pt. „Nie rzucim ziemi skąd  nasz ród”, którego honorowy patronat objął Wielkopolski Kurator Oświaty. W kategorii klas najmłodszych udział wzięli uczniowie klasy III SP:  Patrycja Błocian, Agata Jankowiak, Dominika Ratajczak, Filip Rozwalka i Nina Żalik, w grupie IV – VI: Aleksandra Mazur, Michał Pindara i Zofia Stachowiak z kl. IV oraz Paulina Ratajczak z kl. V; najstarszą grupę, tzn kl. I – III gimnazjum: Joanna Gruszeczka i Julia Oleszak z kl. III B oraz Zofia Kurowska i Eryk Maśląka z kl. I.
Po wysłuchaniu recytacji Szkolna Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki:
- w kategorii I – III SP
1. Nina Żalik
2. Dominika Ratajczak i Filip Rozwalka
3. Patrycja Błocian i Agata Jankowiak
- w kategorii IV – VI SP
1. Zofia Stachowiak
2. Michał Pindara
3. Aleksandra Mazur
4. Paulina Ratajczak
- w kategorii I – III gimnazjum
1. Joanna Gruszeczka
2. Julia Oleszak
3. Eryk Maśląka
4. Zofia Kurowska
Do półfinału zgodnie z regulaminem zakwalifikowały się po 3 osoby z każdej kategorii wiekowej.
    5 kwietnia br. na godz. 14.00 do Poznania udali się następujący uczniowie: F. Rozwalka, N. Żalik, A. Mazur, M. Pindara, Z. Stachowiak i E. Maśląka. Wszyscy bardzo ładnie się prezentowali i godnie reprezentowali naszą Szkołę. W tym etapie wystąpiło ponad 300 recytatorów, dlatego dopiero w poniedziałek na stronie Wydawnictwa zamieszczono listy Finalistów. Wśród nich znalazła się uczennica klasy III SP Nina Żalik. Komisji spodobała się recytacja „Polskich kwiatów” w wykonaniu trzecioklasistki i tym samym zakwalifikowała ją do finału konkursu, który odbędzie się 24 maja br. w Poznaniu.


Gminny Przegląd Piosenki Dziecięco-Młodzieżowej
W sobotę, 5.04. 2014 odbył się V Gminny Przegląd Piosenki Dziecięco-Młodzieżowej. Ogółem w przeglądzie wzięło udział 63 uczestników (soliści oraz grupy wokalne) w kategoriach wiekowych: do 7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat.

W kategorii solistów w wieku 8-10 lat: I miejsce zajęła Nina Żalik ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach.
W kategorii solistów w wieku 14-16 lat wyróżnienie  otrzymał: Kacper Kubiak z Pawłowic .
W kategorii zespoły/grupy wokalne III miejsce zajął zespół w składzie Katarzyna Maciejewska i Joanna Gruszeczka z Pawłowic.

Nagrodę Grand Prix ufundowaną przez Wójta Gminy Krzemieniewo otrzymała Joanna Gruszeczka z Pawłowic.

   Michał Rosik

Spotkanie z pisarką - panią Katarzyną Majgier
Ważnym wydarzeniem kulturalnym w naszej szkole było spotkanie uczniów klasy piątej i pierwszej gimnazjum z autorką książek dla dzieci i młodzieży, laureatką nagrody literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego – panią Katarzyną Majgier. Pisarka opowiadała o książkach i literaturze ogólnie, swoim warsztacie pisarskim, pasjach literackich, o tym, skąd czerpie pomysły na tematykę, czy też, jaką drogę pokonuje tekst od napisania do wydrukowania. Uczniowie z uwagą przysłuchiwali się opowiadaniom pani Katarzyny, a ich zainteresowanie i zaciekawienie, które widoczne było w ilości zadawanych pytań, bardzo spodobało się prelegentce. Chwaliła naszych uczniów i przyznała, że spotkanie odbyło się w szczególnie miłej atmosferze.

   Ewa Dąbrowska

Asia i Kasia
Uczennice klasy IIIb gimnazjum w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, Joanna Gruszeczka i Katarzyna Maciejewska, to laureatki wielu konkursów piosenek, przeglądów kolęd i pastorałek, grające na gitarach i realizujące różnorodny repertuar muzyczny. Oprócz talentów wokalno-instrumentalnych, osiągają wysokie wyniki w nauce, biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych, ostatnio w konkursie “Między biologią a chemią”, organizowanym przez II LO w Lesznie. Pomimo, że nie zostały jego laureatkami, to uplasowały się na wysokich miejscach, tuż za jego zwycięzcami. Asia i Kasia interesują się biologią i chemią i chciałyby pogłębić wiedzę z tych dziedzin nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Marzą im się studia z tego zakresu, może medycyna lub weterynaria? A może biotechnologia? Jeszcze nie są pewne swoich wyborów, ale z pewnością dokonają ich właściwie.

Międzyszkolna  Olimpiada Języka Angielskiego „Funny English”
28 lutego w Zespole Szkół w Kąkolewie odbył się drugi etap  międzyszkolnej  olimpiady języka angielskiego „Funny English”. Naszą szkołę reprezentowali Michał Pindara, Anna Piotrowiak, Nina Żalik, Paulina Ratajczak i Katarzyna Maciejewska.

Nina Żalik
zajęła I miejsce w  grupie wiekowej klas III – IV,
Paulina Ratajczak
III miejsce  w grupie  klas  V – VI,
Katarzyna Maciejewska
II miejsce w grupie gimnazjalnej.

Nasi uczniowie wykazali się szerokim zasobem słownictwa, bardzo dobrą znajomością gramatyki , piękną  wymową  oraz swobodą   wypowiedzi.   Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w następnych  konkursach.

   Renata Ślusarz

Jak pracują naukowcy
W ramach zajęć z cyklu „Spotkania z nauką” w Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach im. Powstańców Wielkopolskich, odbył się wykład i warsztaty, prowadzone przez pracownika Polskiej Akademii Nauk, mgr Rafała Łęckiego. Wykład był przeznaczony dla klas trzecich gimnazjum i dotyczył aktualnie realizowanego działu biologii – ekologii. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego nie należy mylić ekologii z ochroną środowiska, a także poznali metody badań naukowych, jakimi posługują się naukowcy, badający ekologię różnych grup organizmów. Prowadzący, z dużą dozą humoru, zaprezentował szeroką gamę sposobów pracy ekologów, prowadzących badania terenowe. Klasa szósta szkoły podstawowej wzięła udział w warsztatach dotyczących elektryczności, jej historii, zastosowania w życiu codziennym, jak również zasad bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi. Zajęcia były prowadzone przez mgr Łęckiego w nietypowy, bardzo ciekawy sposób, angażujący wszystkich uczniów do aktywnego udziału w warsztatach.


Zajęcia w czasie ferii
Plan zajęc w czasie ferii zimowych 2013/14 w Szkole w Pawłowicach znajduje się tutaj.

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
„Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim”

W tym roku szkolnym członkowie kółka historycznego gimnazjum Zespołu Szkół w Pawłowicach z opiekunką p. K. Urbańczak, zorganizowali gminny konkurs historyczny dla swoich rówieśników, na prezentację multimedialną „Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim”. Inicjatywa organizacji konkursu związana była z nadaniem szkole sztandaru i obchodami 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w którym tak liczna część społeczeństwa gminy Krzemieniewo wzięła udział.
Celem konkursu było upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat powstańców oraz historii jedynego, wygranego w dziejach naszej Ojczyzny powstania, którego uczestnicy są patronem szkoły w Pawłowicach. Poza tym chodziło o zwrócenie uwagi na konieczność zachowania pamięci o przeszłości, gdyż ma ona wpływ na kształtowanie patriotyzmu młodego pokolenia.
Wszystkie prace zostały ocenione przez jury. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystości nadania szkole sztandaru.

WYNIKI KONKURSU:
I MIEJSCE
1.    Zuzanna  Stachowiak     kl. II B    Zespół Szkół w Pawłowicach
2.    Zuzanna Wieja         kl. III A    Zespół Szkół w Pawłowicach
II MIWEJSCE
1.    Julia Oleszak        kl. III B    Zespół Szkół w Pawłowicach
2.    Agata Szymoniak        kl. II        Zespół Szkół w Nowym Belęcinie
III MIEJSCE
1.    Paulina Kubiaczyk    kl. III B    Zespół Szkół w Pawłowicach
WYRÓŻNIENIE
- Filip Mazurkiewicz        kl. I        Zespół Szkół w Pawłowicach
- Barbara Oleszak            kl. II B    Zespół Szkół w Pawłowicach
   Kinga Urbańczak


CZIMY PAMIĘĆ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
„Nikt im iść nie kazał.
Poszli, bo tak chcieli”
PAMIĘTAMY O POWSTAŃCACH WIELKOPOLSKICH
W związku z obchodami 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, uczniowie Zespołu Szkół w Pawłowicach pod opieką p. K. Urbańczak, uczcili pamięć poległych i zmarłych powstańców spoczywających na miejscowym cmentarzu, poprzez zapalenie zniczy i złożenie kwiatów.

„ Wszystkim tym, którym w sercach nie wygasła miłość Ojczyzny.
Wszystkim tym, co nie dali się zwieść.
Tym, co odnieśli krwawe blizny.
I tym – co polegli w Powstaniu Wielkopolskim.
Cześć!
Tym – co chwycili za broń.
Tym – co nie stracili nadziei.
Tym – co szli i walczyli o Wielkopolskę, jak lew.
Tym – co ranami okryci pomarli.
I tym – których dumna postawa we wrogach budziła strach.
Cześć i sława Powstańcom Wielkopolskim!”
                                                                      (B. Karpiński „Cześć i Sława” – fragm.. „Krople wrzącej krwi”)

   Kinga Urbańczak

NADANIE SZTANDARU SZKOLE W PAWŁOWICACH
11 listopada 1918r. powstała niepodległa Polska, jednak Wielkopolska nie weszła w skład państwa polskiego. Walka o powrót do macierzy rozpoczęła się 27 grudnia 1918r. w godzinach popołudniowych, gdy w centrum Poznania padły pierwsze strzały.
Polała się krew powstańcza. Rozpoczęła się walka mieszkańców  Wielkopolski o wolność oraz usunięcie pruskiego zaborcy. O powodzeniu powstania, zadecydował spontaniczny i masowy udział całego ludu wielkopolskiego.
Powstanie Wielkopolskie zakończyło się pełnym sukcesem wyzwoleńczym. To dzięki niemu, po 123 latach niewoli, na ziemi Piastów, ogłoszona została niepodległość, a Wielkopolska wróciła do upragnionej macierzy.
W historii naszego narodu jest to jedyne powstanie zakończone zwycięstwem.
   
W środę 29 stycznia 2014r. w Zespole Szkół w Pawłowicach odbyła się wyjątkowa uroczystość nadania szkole sztandaru.
Jego fundacja to wyraz uczczenia 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, kontynuacja nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich oraz symbol jedności działania rodziców i nauczycieli, zmierzających do zaszczepienia w pamięci uczniów przodków walczących w powstaniu.
    Po mszy św. w kościele parafialnym NMP Śnieżnej, goście, potomkowie powstańców, rodzice, pracownicy szkoły oraz uczniowie zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby wziąć udział w historycznym wydarzeniu życia szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i powitania wszystkich zebranych przez p. Dyrektor Mirosławę Graf.
Wśród znamienitych gości znaleźli się m. in. poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół im. Powstańców Wielkopolskich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach i Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Leszczyński p. Krzysztof Piwoński Wójt Gminy Krzemieniewo p. Andrzej Pietrula, Wielkopolski Wicekurator Oświaty p. Dorota Kinal,  potomkowie rodzin powstańców,  przewodniczący Rady Gminy p. S. Osięgłowski, dyrektorzy szkół  i przedszkoli naszej gminy, Radni Powiatu Leszczyńskiego, Radni Gminy Krzemieniewo, sołtysi, przedstawiciele  Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pawłowicach, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach p. A. Dolacińska.
Uczestnicy spotkania wysłuchali też referatu wygłoszonego przez p. Kingę Urbańczak na temat historii szkoły oraz drogi do wyboru patrona szkoły.
Po nim Rada Rodziców przekazała sztandar na ręce p. Dyrektor Mirosławy Graf, a następnie przejął go poczet sztandarowy uczniów. Aktu poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz proboszcz Jan Roszyk. Po nim społeczność szkolna złożyła ślubowanie na sztandar.
W drugiej części uroczystości jej uczestnicy obejrzeli program słowno – muzyczny, przygotowany przez uczniów pod opieką p. Kingi Urbańczak, przy współpracy p. Wiesławy Musielak i p. Magdaleny Ratajczak. Mottem przewodnim programu artystycznego były słowa „CZEŚĆ i CHWAŁA POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM”. W programie wykorzystano kalendarium historyczne przebiegu powstania, utwory poetyckie, pieśni patriotyczne oraz utwory klasyczne.
Podsumowaniem uroczystości było wręczenie nagród zwycięzcom konkursów gminnych, które odbyły się z okazji 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Dyrektor szkoły p. Mirosława Graf podziękowała uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz gościom, którzy uczestniczyli w tak ważnym wydarzeniu życia szkoły.

   Kinga Urbańczak

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to najcudowniejsze dni w roku. 24 stycznia do Zespołu Szkół w Pawłowicach licznie przybyli goście – Babcie i Dziadkowie, aby podziwiać występy swoich wnucząt.
Dla zacnych gości wnuczęta pod  kierunkiem swoich pań: Wiesławy Musielak, Magdaleny Ratajczak i Henryki Tobółki przygotowały wspaniały program artystyczny.
Były wiersze, piosenki i tańce oraz  własnoręcznie wykonane upominki. Życzeniom nie było końca.
Na zakończenie  nasi zacni goście zostali zaproszeni na  słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Dziadkowie nie kryli zadowolenia i wzruszenia. W imieniu wszystkich gości za zaproszenie i piękne występy podziękował Dziadek naszej uczennicy Pan Jan Żalik.


Przegląd Widowisk Jasełkowych i Grup Kolędniczych
19 stycznia w sali Domu Kultury w Garzynie odbył się I Przegląd Widowisk Jasełkowych i Grup Kolędniczych Gminy Krzemieniewo. Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły, kończąc w ten sposób szereg występów przez cały okres Bożonarodzeniowy. Wcześniej wystąpili bowiem dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Emerytów, dla osób niepełnosprawnych i gości z Domu Dziecka we Wschowie, a przede wszystkim dla całej społeczności szkolnej. Wszystkim występy te się bardzo podobały, a młodzi wykonawcy zbierali pochwały, bo mieli okazje wykazać się wieloma umiejętnościami: śpiewem, i to w różnych językach, grą na gitarach, keyboardzie i skrzypcach, nawet talentem spikerskim i aktorskim. Sukcesem był też występ na wspomnianym Przeglądzie w Garzynie. Uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom oraz słodycze. Nabyli wiele doświadczeń, które mogą wykorzystać w swoich karierach, a wszelkie pochwały mogą być dla nich zachętą do dalszych osiągnięć.

Teresa Górczak, Ewa Dąbrowska, Michał Rosik

Zaproszenie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Uczniowie i Rodzice
Zespołu Szkół w Pawłowicach
mają zaszczyt zaprosić
przedstawicieli Rodzin
Powstańców Wielkopolskich
na uroczystość nadania
Sztandaru Szkoły,
która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2014 roku.

Program:

godz. 945zbiórka pocztów sztandarowych przy kościele w Pawłowicach
godz. 1000 - Msza Święta w kościele pw. NMP Śnieżnej w Pawłowicach
godz. 1115 – ceremoniał związany z nadaniem Sztandaru Szkoły - część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w PawłowicachKomunikat
Dnia 21 stycznia z powodu gołoledzi zajęcia są odwołane.

IX Międzyszkolny Konkurs Śpiewaczy – kolędy, pastorałki, piosenki zimowe.
12 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kąkolewie odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Śpiewaczy. Celem konkursu było podtrzymanie pięknej tradycji kolędowania, jak i wymiana doświadczeń  w zakresie upowszechniania śpiewu wśród młodego pokolenia.
Konkurs został przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zaprezentować mogli się soliści oraz zespoły lub grupy wokalne. W konkursie wzięli udział wykonawcy z dwunastu szkół.
Naszą szkołę reprezentowali: w  kategorii klas 1-3 Patrycja Błocian, Maciej Kubiaczyk i  Nina Żalik, w kategorii klas 4-6: Roksana Andrzejewska, Paulina Ratajczak i Kalina Skowronek, natomiast w kategorii gimnazjum: Roksana Jankowiak. Wystąpił również Zespół Wokalny – Joanna Gruszeczka i Katarzyna Maciejewska.
Uczniowie naszej szkoły zdobyli zaszczytne miejsca, mianowicie:
- w kategorii Zespół Wokalny:
Joanna Gruszeczka i Katarzyna Maciejewska - I miejsce
- w kategorii klas 1-3:
Nina ŻalikII miejsce
Patrycja BłocianWyróżnienie
Artystom GRATULUJEMY!

   Anna Kasińska

Coroczne spotkanie świąteczno-noworoczne
W środę 8 stycznia 2014r. w szkole w Pawłowicach odbyło się coroczne spotkanie świąteczno-noworoczne z  wychowankami Domu Dziecka we Wschowie.  Tym razem było ono wyjątkowe, gdyż organizowane po raz dwudziesty. Samorząd Szkolny Zespołu Szkół w Pawłowicach przygotował z tej okazji program artystyczny oraz poczęstunek. Nie zabrakło również wielu wspólnych zabaw. Podczas spotkania wychowankom Domu Dziecka zostały przekazane suche produkty, które zebraliśmy przed Świętami Bożego Narodzenia.

   Agnieszka Pospiech

Powiatowy przegląd Kolęd i Pastorałek
5 stycznia 2014 r. odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie. Przegląd miał na celu podtrzymanie pięknej tradycji kolędowania, a także promowanie młodych wykonawców.
Konkurs został przeznaczony dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zaprezentować mogli się zarówno soliści, jak i zespoły wokalne czy wokalno-instrumentalne.
W Przeglądzie wzięli udział również uczniowie naszej szkoły, którzy przeszli wcześniejsze eliminacje szkolne. W kategorii klas 1-3 zaprezentowali się: Patrycja Błocian, Maciej Kubiaczyk i  Nina Żalik, w kategorii klas 4-6: Roksana Andrzejewska, Paulina Ratajczak i Kalina Skowronek, natomiast w kategorii gimnazjum: Joanna Gruszeczka i Roksana Jankowiak. Wystąpił również Zespół Wokalny „Śpiewające Gwiazdki”  złożony z uczennic klasy 3 szkoły podstawowej oraz Zespół wokalno-instrumentalny – Joanna Gruszeczka i Katarzyna Maciejewska.
W Przeglądzie wzięło udział ponad 70 wykonawców.
Uczniowie naszej szkoły zdobyli wysokie miejsca, mianowicie:
- w kategorii klas 1-3:      Nina ŻalikIII miejsce
                                       Maciej KubiaczykWyróżnienie
- w kategorii gimnazjum:  Joanna GruszeczkaII miejsce
- w kategorii Zespołów Wokalno-Instrumentalnych :
                    Joanna Gruszeczka i Katarzyna MaciejewskaII miejsce
Artystom GRATULUJEMY!

   Anna Kasińska

Magia Świąt
„Magia Świąt” to tytuł montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół w Pawłowicach, które wyreżyserowały panie Teresa Górczak, Ewa Dąbrowska i nauczyciele języków obcych. O niepowtarzalną oprawę muzyczną zadbał pan Michał Rosik. Uczniowie śpiewali nie tylko tradycyjne kolędy i pastorałki ale także popularne piosenki świąteczne w języku angielskim i niemieckim.  Wyjątkowy charakter  przedstawienia podkreśliły występy uczniów grających na gitarach, skrzypcach i keyboardzie.  Występ naszych artystów pozwolił poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie.
 Po przedstawieniu odbyło się wręczenie nagród laureatom szkolnych konkursów. Następnie Pani Dyrektor Mirosława Graf  złożyła wszystkim życzenia świąteczne. Później odbyły się wigilie klasowe. Składaniu życzeń i śpiewaniu kolęd, które słychać było na korytarzach nie było końca ... i w tym świątecznym nastroju pożegnaliśmy się aż do Nowego Roku.

   Renata Ślusarz

Koncert kolęd i pastorałek w Pawłowicach
16 grudnia uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w koncercie kolęd i pastorałek, zorganizowanym przez  Fundację Edukacyjną Pro MUSICA. Odwiedzili nas artyści z Teatru Wielkiego w Poznaniu – solistka ,  sopranistka Pani Anna Winiak i akompaniator, pianista Pan Krzysztof Raduła. 
    Zaprezentowali nam znane i te mniej znane utwory świąteczne. Nie zabrakło również kolęd w języku obcym. Wszystkim obecnym udzieliła się świąteczna aura i włączyli się do wspólnego śpiewu. Koncert ten wzbudził wiele radości zarówno wśród młodszych jak i starszych uczniów.
   Michał Rosik

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ
Choinka
jest znakiem nadchodzących świąt Bożego Narodzenia,
uczestniczką wigilii,
świadkiem najpiękniejszych życzeń,
strażniczką ukrytych pod nią prezentów,
zasłuchaną w śpiew kolęd…

Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie ponownie zaprosiło mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie na „Najpiękniejszą choinkę”. Jego celem było pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców oraz prezentacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych, aby ukazać radość, klimat i nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
Wszyscy uczestnicy ubierali zielone drzewka własnoręcznie wykonanymi ozdobami, w sobotę 14 grudnia w budynku siedziby GCK w Krzemieniewie.
W konkursie pierwszy raz, wzięli udział członkowie Kółka Historycznego Gimnazjum naszej Szkoły, wspólnie z opiekunem p. K. Urbańczak. Choinka naszego zespołu została przebrana w drzewo gruszkowe z płatkami śniegu.
Imprezie, której tłem stały się pięknie udekorowane choinki, towarzyszył śpiew kolęd oraz występ dzieci. Konkurs zakończył się wręczeniem wszystkim uczestnikom dyplomów i słodkich upominków oraz ogłoszeniem wyników. Debiut kółka historycznego, które kultywuje polskie tradycje i obyczaje, zakończył się sukcesem, ponieważ jego członkowie znaleźli się wśród nagrodzonych zwycięzców.

   Kinga Urbańczak

Dojazdy autobusem szkolnym

w dniach od 16 do 18 grudnia 2013r.

Rano:

Oporowo, Oporówko, Lubonia – bez zmian
Pawłowice – Mały Dwór – przedszkole - 7:30
Kociugi - 8:05
Robczysko – 8:25
przyjazd do szkoły – 8:45


Powrót po zajęciach:

Oporowo, Oporówko, Lubonia – bez zmian
Oddział przedszkolny i Robczysko  - 13:50
Kociugi, Lubonia, Oporówko, Oporowo – 14:15
uczniowie bedą:
w Kociugach o 14:35
w Luboni o 14:50
w Oporówku – 14:55
w Luboni o 15:00

Ostatni kurs godz. 15:30
   Maria Wawrzyniak

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie zapraszamy do udziału w konferencji pn. "Aktywność fizyczna w Gminie Krzemieniewo", która odbędzie się 13.12. o godz.17:00 w restauracji Dobrodziej w Krzemieniewie. Celem konferencji jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Krzemieniewo.

Gośćmi konferencji będą:

pan Sławomir Mocek, szermierz-florecista, drużynowy mistrz świata i drużynowy mistrz Europy, uczestnik igrzysk olimpijskich, który podejmie temat roli samorządu w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzież, a także pan Robert Maćkowiak, lekkoatleta -sprinter, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy, uczestnik igrzysk olimpijskich, który podejmie temat wpływu pedagoga/trenera na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.


Konferencja jest realizowana w ramach projektu "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w Gminie Krzemieniewo" prowadzonego przez Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie w partnerstwie z Gminą Krzemieniewo. Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na konferencji do dnia 11 grudnia na adres: mmskrzemieniewo@gmail.com.


POEZJA  Z  UŚMIECHEM
Rozpoczęła się druga  edycja Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Humor w literaturze” przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.   Zwycięzcą  pierwszego etapu konkursu w kategorii gimnazjów rozegranego  3 grudnia 2013 r. w sali widowiskowej  Rydzyńskiego Ośrodka Kultury został uczeń klasy  II b Gimnazjum w Pawłowicach – Kacper Kubiak, natomiast trzecie miejsce zdobyła jego koleżanka z klasy – Zuzanna Stachowiak.
W klasyfikacji zespołowej największą liczbę punktów uzyskali gimnazjaliści z Rydzyny, tuż za nimi uplasowali się uczniowie z Pawłowic.
W tegorocznym konkursie  biorą udział cztery sześcioosobowe zespoły gimnazjalistów  reprezentujące  gimnazja z Bojanowa, Borowa, Pawłowic i Rydzyny oraz  dwa zespoły  uczniów szkół podstawowych  - z Dąbcza i Kaczkowa.
W pierwszej turze uczniowie prezentowali wybrane przez siebie utwory poetyckie. Przed uczestnikami konkursu jeszcze dwa etapy zmagań – 25 lutego 2014 r. prezentacja fragmentów prozy i 13 maja kolejne utwory poetyckie. Tego też dnia poznamy zwycięzców  klasyfikacji generalnej.
Rywalizacji recytatorów towarzyszy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Humorystyczne spojrzenie na dzieło sztuki”. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie plastycznej  podczas  finału  recytatorskiego 13 maja.
Organizatorem obu konkursów jest Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie.

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
We wtorek 26 listopada 2013r. odbyła się w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa. Organizatorem andrzejek był Samorząd Szkolny, natomiast muzykę przygotowali uczniowie klas gimnazjalnych.
    Uczniowie najmłodszych klas wysłuchali informacji na temat tradycji andrzejkowych, brali udział we wróżbach oraz w zorganizowanych zabawach przy muzyce. Starsi uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści wraz z wychowawcami zorganizowali w klasach poczęstunek. Nie zabrakło również wróżb andrzejkowych i zabawy przy młodzieżowych przebojach muzycznych.

   Agnieszka Pospiech

ZBIÓRKA MAKULATURY
25 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Pawłowicach odbyła się zbiórka makulatury. Akcję zorganizował i przeprowadził Samorząd Szkolny przy współpracy z p. Magdaleną Ratajczak, a udział w niej wzięli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego. Celem zbiórki był rozwój świadomości ekologicznej.
    Dzięki uczniom i rodzicom udało się zebrać 2410 kg makulatury, natomiast fundusze uzyskane z jej sprzedaży zostaną przekazane na dofinansowanie zakupu sztandaru szkoły.
    Wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację tego przedsięwzięcia, Samorząd Szkolny składa serdeczne podziękowania.
Agnieszka Pospiech

Julia Oleszak
Uczennica klasy III b gimnazjum w Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach Julia Oleszak zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie pt.: „Nie daj szansy AIDS”. To kolejny w bieżącym roku szkolnym sukces naszych uczniów, którzy brali udział w konkursach towarzyszących realizowanym programom profilaktycznym w naszej szkole. Julia nie tylko przejawia zdolności plastyczne, ale też interesuje się zagadnieniami, realizowanymi na lekcjach matematyki, biologii, chemii; uwielbia też historię.Wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych
województwa wielkopolskiego – etap szkolny.
Nazwa konkursu Liczba uczestników Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego Termin etapu rejonowego konkursu
Konkurs Przyrodniczy 2 Mikołaj Tutucki 10 stycznia 2014 r.
Konkurs Języka Polskiego 2 0 -
Konkurs Matematyczny 6 0 -
   Maria Wawrzyniak

Wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
dla uczniów gimnazjów
województwa wielkopolskiego – etap szkolny.
Nazwa konkursu Liczba uczestników Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego Termin etapu rejonowego konkursu
Konkurs Historyczny 1 0 -
Konkurs Matematyczny 3 0 -
Konkurs Geograficzny 1 0 -
Konkurs Języka Angielskiego 1 Katarzyna Maciejewska 13 grudnia 2013r.
Konkurs Języka Polskiego 7 Katarzyna Maciejewska 14 grudnia 2013r.
Konkurs Biologiczny 2 Zuzanna Stachowiak, Jakub Wieland 11 stycznia 2014r.
Konkurs Fizyczny 4 Mikołaj Wilczkowiak 17 stycznia 2014r.
   Maria Wawrzyniak

Zbiórka darów dla schroniska w Henrykowie
W październiku już po raz kolejny zbieraliśmy dary dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie. Zbiórka spotkała się z ogromnym odzewem wśród uczniów naszej szkoły, czego dowodem były nie tylko ilości nazbieranych darów ale także zainteresowanie dzieci problemem bezdomności.
Wspólnie uzbieraliśmy:
70 kg suchej karmy dla psów i kotów, 25 kg karmy w puszkach, 17 zabawek, 2 koce, 3 smycze, 2 obroże i 2 miski.
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, dla których los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny.
   Agnieszka Pospiech

Święto Niepodległości
W naszej Szkole już 8 listopada obchodziliśmy 95 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie oddali hołd poległym za wolność, składając kwiaty i zapalając znicz przy znajdującym się na przykościelnym terenie pomniku oraz uczcili ich pamięć chwilą ciszy. Następnie wysłuchali programu artystycznego w wykonaniu klasy I gimnazjum, która w symboliczny sposób ukazała zabory, a następnie okupioną wieloma ofiarami I wojny światowej drogę Polaków do wolności. Na przedstawienie złożyły się wiersze, pieśni oraz refleksje młodych ludzi nt. Ojczyzny, czyli Rodzinnego Domu, bezcennego, jedynego Kraju, Miejsca Urodzenia, Rodaków. Dzięki przepełnionym patriotyzmem usłyszanym słowom poczuliśmy się dumni z tego, że jesteśmy Polakami i możemy żyć w wolnym państwie, bo „Ojczyzna jest w sercu każdego Polaka”.

   Monika Żalik

Konkurs plastyczny „Namaluj nasz świat... - niepełnosprawność w oczach dzieci i młodzieży”
W sali Portretowej Ratusza w Rawiczu odbyło się 15 grudnia 2013r. podsumowanie Konkursu Plastycznego ,,Namaluj nasz świat… niepełnosprawność w oczach dzieci i młodzieży”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie ,,Wsparcie dla każdego” w Pakosławiu, przy współpracy m.in. z Muzeum Ziemi Rawickiej.
  Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwiększanie wrażliwości społecznej na problemy społeczne i pobudzanie aktywności sprzyjającej ich rozwiązywaniu oraz usuwanie lub ograniczanie barier społecznych utrudniających funkcjonowanie osób z ograniczoną sprawnością.
  Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z czterech powiatów: rawickiego, leszczyńskiego, krotoszyńskiego oraz gostyńskiego.
  Na konkurs wpłynęło 539 prac plastycznych z 45 szkół. Komisja uwzględniając walory artystyczne oraz samodzielność wykonania prac przyznała nagrody i wyróżnienia. Wśród nagrodzonych znalazły się prace uczennic Zespołu Szkół w Pawłowicach. Nagrodę specjalną otrzymała Zuzanna Wieja  klasa 3 gimnazjum, a wyróżnienie otrzymały Anna Piotrowiak i Zofia Stachowiak klasa 4.
   podpis

Zuzanna laureatką
Uczennica Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach, Zuzanna Stachowiak z klasy II b gimnazjum, zajęła II miejsce w konkursie powiatowym, organizowanym przez SANEPID w Lesznie pt. „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”. Wykonany przez nią plakat przedstawiony jest na zdjęciu, a szczęśliwa laureatka otrzymała wartościowe nagrody.


   podpis

Preorientacja zawodowa uczniów
W Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach rozpoczęto realizację zajęć dla uczniów klas trzecich gimnazjum, które mają na celu ich preorientację zawodową. Zajęcia te, rozpoczęte w dniu 7 listopada 2013 roku, realizowane są przy ścisłej współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lesznie i prowadzone przez jej dyrektorkę, mgr Iwonę Lipowy. Zaplanowane działania wynikają z konieczności wspierania sytuacji edukacyjnej młodzieży, zamieszkującej tereny wiejskie i podnoszenie poziomu ich wykształcenia. Obejmują one wszystkich uczniów, którzy stają przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub wręcz wyborem zawodu, wykonywanego w niedalekiej przyszłości. Stąd też konieczne jest postawienie właściwej diagnozy, która wynika z przeprowadzanych w pierwszej kolejności testów psychologicznych, przygotowanych przez pracowników PPPP.
Poszerzenie oferty Szkoły związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i możliwościach dalszego kształcenia, jest nie tylko zgodna z priorytetami Unii Europejskiej, lecz również z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły wykazują również troskę o uczniów, mających problemy w nauce lub zagrożonych z innych przyczyn wypadnięciem z systemu szkolnictwa. Realizowane zajęcia mają charakter psychologiczno-pedagogiczny i w szczególności nakierowane są na wspieranie dalszej kariery naszych uczniów. Po wypełnieniu przez uczniów klas trzecich Gimnazjum różnorodnych testów psychologiczno-pedagogicznych, dokonana zostanie przez psychologa dokładna ich analiza, której celem jest stwierdzenie predyspozycji edukacyjnych i zawodowych naszych 16-latków. Dowiedzą się oni o swoich możliwościach, które nie zawsze byli w stanie sobie sami uświadomić, a obiektywne spojrzenie psychologa pozwoli wielu z nich odkryć własny potencjał. Czekająca naszych uczniów w najbliższym czasie zmiana szkoły, a co za tym idzie zmiana warunków kształcenia oraz wejście w nowe środowisko, są dla nich procesami bardzo stresującymi, dlatego istotne jest, aby w jak największym stopniu wesprzeć ich w tym trudnym dla nich momencie. Po przeprowadzeniu przez pracowników PPPP dokładnych analiz różnorakich testów, rozwiązywanych przez naszych trzecioklasistów, zostanie sporządzona charakterystyka cech osobowości każdego z nich, ich predyspozycji i umiejętności, a także zamiłowań. Na ich podstawie z pewnością łatwiej będzie naszym uczniom dokonać właściwego wyboru drogi dalszego kształcenia. Aby jeszcze bardziej wesprzeć ich w tym zakresie, organizowane są spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyjadą do naszej szkoły i wyjaśnią, jakie specjalności czy zawody można zdobyć, kształcąc się w ich placówkach.


   Elżbieta Polańska

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „ROLA BOBRA W ŚRODOWISKU”
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego  zaprosiła uczniów województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. Rola bobra w środowisku. Konkurs skierowany był do dzieci szkół podstawowych. Tematyka konkursu nawiązywała do roli bobra europejskiego w środowisku i potrzeby ochrony tego ssaka na terenie województwa wielkopolskiego. Dzieci poprzez prace plastyczne miały zaprezentować sposób w jaki odbierają występowanie i rolę bobrów w środowisku, w miejscach swojego zamieszkania oraz najbliższej okolicy i jego ochronę. Uczniowie naszej szkoły różnymi technikami plastycznymi przedstawili tematykę konkursu. Uczennice Dominika Ratajczak i Paulina Ratajczak otrzymały nagrody – wspaniałe książki. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w listopadzie 2013 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.


   Henryka Tobółka
Magdalena RatajczakProfilaktyka wad postawy
Kontynuując rozpoczęty dwa lata temu Powiatowy  Program Zdrowotny „Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych klas IV”, panie rehabilitantki z Gabinetu Rehabilitacji i Fizykoterapii mgr Teresy Mikołajczyk-Machowiak przeprowadziły 12 listopada 2013
roku  w naszej szkole zajęcia dla dzieci z klasy IV.
Zajęcia składały się z dwóch części:
- prezentacji multimedialnej,
- praktycznych zajęć w sali gimnastycznej.
Prezentacja miała na celu uświadomienie uczniom, jak wyrabiać prawidłowe nawyki postawy i odżywiania. Przekazano dzieciom podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii kręgosłupa oraz innych części ciała objętych zagrożeniem występowania wad. Zapoznano je także z najczęściej występującymi wadami oraz uświadomiono, na czym polega aktywny oraz zdrowy tryb życia.
Druga część zajęć odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie z wykorzystaniem sprzętu sportowo - rekreacyjnego dzieci uczestniczyły w zajęciach praktycznych. Czas 45 minut zabaw i ćwiczeń minął im bardzo szybko i zapoznały się one z ćwiczeniami profilaktycznymi oraz korekcyjnymi.
Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli wykorzystać podczas zabaw i wolnego czasu spędzanego w domach. Również podczas lekcji wychowania fizycznego nauczyciele zastosują elementy dzisiejszych zajęć, oczywiście z myślą o zdrowiu naszych wychowanków.

   Maria Wawrzyniak

ROGALE NA ŚWIĘTEGO MARCINA
Tradycją naszej szkoły stały się już obchody ŚWIĘTEGO MARCINA. Jak co roku uczniowie mogli kosztować przepysznych rogali marcińskich, które piekli rodzice i babcie. 8 listopada mamy uczniów we współpracy z samorządem szkolnym przygotowały stoiska z rogalami. Nie zabrakło chętnych, wszyscy byli zachwyceni różnorodnością i smakiem wypieków. W imieniu uczniów dziękujemy rodzicom i babciom za pyszny i słodki dzień.
samorząd szkolny
opiekun Wiesława Musielak


"Dzień Postaci z Bajek"
Dzień 5 listopada był w naszej szkole „Dniem Postaci z Bajek”. Z tej okazji zorganizowano konkurs na najciekawsze przebranie w bajkową postać. Większość uczniów przyszła na lekcje w strojach swoich ulubionych bohaterów z bajek. Po szkole przechadzały się księżniczki, królewny, krasnale, kopciuszki, czarownice, czerwone kapturki, piraci, koty  w butach, myszki miki i wiele innych postaci. Uczniowie wcielili się w bohaterów literackich  i filmowych. Przebierańcy zachwycili swoimi kolorowymi strojami i niezwykłą pomysłowością. Wszyscy świetnie się bawili. Dzień zakończył się wspólną fotografią oraz rozstrzygnięciem konkursu na najliczniej przebraną klasę i najbardziej oryginalny strój wybranej postaci bajkowej.
Komisja oceniająca w składzie: pani wicedyrektor Maria Wawrzyniak, pani Ewa Dąbrowska, pani Teresa Górczak oraz Zofia Kurowska – przedstawicielka Samorządu Szkolnego wyróżniła oddział przedszkolny, klasę I, II, III i IV szkoły podstawowej oraz klasę I gimnazjum.
SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasa I
I miejsce – Justyna Wilczkowiak
wyróżnienie – Michał Maśląka, Jakub Skrobała, Maria Skrobała
Klasa II
I miejsce – Adam Mazur
wyróżnienie – Karolina Śmieszała, Karolina Peplińska, Maksymilian Nowak.
Klasa III
I miejsce – Julia Raburska i Filip Rozwalka
wyróżnienie – Patrycja Błocian i Dominika Ratajczak
Klasa IV
I miejsce – Katarzyna Kaczmarek
wyróżnienie – Anna Piotrowiak i Wiktoria Ostropolska
Klasa V
I miejsce – Roksana Andrzejewska
wyróżnienie – Amadeusz Kamiński, Paulina Ratajczak, Agata Kaźmierowska
Klasa VI
I miejsce – Michał Koszyczarek
wyróżnienie – Mikołaj Adamczak

GIMNAZJUM
Klasa I
I miejsce – Natalia Kubiaczyk
wyróżnienie – Zofia Kurowska, Jagoda Dudka, Magdalena Kaczmarek
Klasa II A
I miejsce – Marcin Marcinkowski
Klasa II B
I miejsce – Zuzanna Stachowiak
wyróżnienie – Aleksandra Mehr i Weronika Baksalary
Klasa III A
I miejsce – Zuzanna Wieja
wyróżnienie – Klaudia Andrzejewska
Klasa III B
I miejsce – Jolanta Kowalska
wyróżnienie – Olga Kaźmierowska, Jagoda Katarzyńska.

BERLIN


W sobotę 26.10.2013 r. o godzinie 5:00 rano 47 uczniów Zespołu Szkół w Pawłowicach wyruszyło na wycieczkę szkolną. Celem podróży był Berlin, stolica Niemiec. Do Berlina dotarliśmy o godzinie 9:00 rano. Zobaczyliśmy m.in. Reichstag i z kopuły tego budynku podziwialiśmy panoramę miasta. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia przed Bramą Brandenburską i udaliśmy się na Plac Poczdamski, gdzie uczniowie brali udział w zabawach miejskich. Zobaczyliśmy Wieżę Telewizyjną, która mieści się na Placu Aleksandra, a także Pałac Prezydenta Niemiec, pałac  Charlottenburg i pozostałości Muru Berlińskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zbiory wystawione w Muzeum Sztuki Naturalnej. Uczniowie, którzy uczą się języka niemieckiego, mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, kupując sobie samodzielnie posiłki w restauracji McDonald. Młodszym uczestnikom wycieczki pomocą służyli opiekunowie grupy. Około godziny 18:00 w bardzo dobrych nastrojach rozpoczęliśmy powrotną podróż do domu. Wszyscy uczestnicy wycieczki zdrowi i zadowoleni ok. godziny 22:00 dotarli do domów. W imieniu wszystkich uczestników wycieczki składamy serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowicach za umożliwienie nam wyjazdu oraz  rodzicom uczniów biorących udział w wycieczce za sprawne załatwienie  niezbędnych  dokumentów.

   Organizator wycieczki: Anna Andrzejewska

Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej
Dnia 11 października 2013r.  w Szkole Zespołu Szkół w Pawłowicach odbyło się ślubowanie pierwszaków.  Na sali zgromadzili się uczniowie klas 1-3, oddział „0” wraz z wychowawcami, zaproszeni rodzice pierwszaków, Dyrekcja szkoły i przewodnicząca Rady Rodziców. Celem spotkania było uroczyste włączenie dzieci rozpoczynających naukę do grona uczniów. Uczniowie klasy pierwszej zadebiutowali przed widownią wspólnym tańcem, śpiewem i recytacją wierszy. Po występie nadeszła ważna chwila przyrzeczenia. Pani Dyrektor ogromnym ołówkiem pasowała maluchów na Uczniów Klasy Pierwszej, a przewodnicząca Rady Rodziców wręczyła im dyplomy oraz upominki.
Symboliczne pasowanie uświadamia nowym uczniom, że stają się częścią szkolnej społeczności oraz że są przyjmowani i akceptowani przez kolegów i nauczycieli. Zaczynają w pełni korzystać z praw i obowiązków ucznia.

   Henryka Tobółka

Dzień Seniora 2013
      Po raz kolejny w naszej szkole odbył się Dzień Seniora. Dnia 17 października o godzinie 16 w hali sportowej zebrali się zaproszeni goście, a tradycyjnie częścią tego spotkania był występ szkolnej młodzieży w programie artystycznym. Młodzi aktorzy bardzo chętnie i z sercem prezentowali swe umiejętności w piosenkach, wierszach i scenkach. Dla seniorów było to miłe przeżycie, a dla uczniów lekcja szacunku i sympatii dla starszych.


   Ewa Dąbrowska, Teresa Górczak, Michał Rosik

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
KARTA OKOLICZNOŚCIOWA
UPAMIĘTNIAJĄCA POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

I. Organizator:
Dyrekcja, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach.

II. Cele konkursu:
•    Upowszechnianie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego
•    Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne
•    Odwoływanie się do wartości patriotycznych
 III. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej karty okolicznościowej upamiętniającej Powstanie Wielkopolskie.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
3. Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych:
•    Uczniowie kl. I – III
•    Uczniowie kl. IV - VI
4. Jeden autor może nadesłać jedną pracę.
5. Format prac  plastycznych – wyłącznie A4.
6. Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) jest dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze.
7. Do prac każdy uczestnik dołącza kartę uczestnictwa (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2). W imieniu uczniów  wszelkie oświadczenia woli składa osoba uprawniona do reprezentowania.
8. Prace należy podpisać z tyłu podając imię, nazwisko, wiek, adres, szkołę.

IV. Kontakt:
W przypadku pytań odnośnie konkursu:  Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach tel. 655368217

V. Termin i miejsce nadsyłania prac:
Od 4 listopada  do 29 listopada 2013r. na adres: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach ul. Leszczyńska 6 64 – 122 Pawłowice.

VI. Skład jury:
W skład jury wchodzą:
- nauczyciel plastyki
- pedagog szkolny
- przedstawiciel Rady Rodziców
- przedstawiciele Samorządu Szkolnego
VII. Rozstrzygniecie konkursu:
Jury wybierze po trzy  najciekawsze prace indywidualne w dwóch kategoriach wiekowych. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

VIII. Publikacja prac:
Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na szkolnej wystawie w budynku Zespołu Szkół w Pawłowicach.

IX. Nagrody:
Przewidziane są następujące nagrody:
- w kategorii klas I - III
I miejsce
II miejsce
III miejsce
oraz wyróżnienia
- w kategorii klas IV - VI
I miejsce
II miejsce
III miejsce
oraz wyróżnienia
Organizator zastrzega prawo innego rozdysponowania nagród, w zależności od poziomu konkursu.

X. Uwagi dodatkowe:
1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
3. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.
4. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Do pobrania:
Karta uczestnika
Oświadczenie

Dzieci z kl. I – III w teatrze.
W dniu  18 października 2013 r. uczniowie klas najmłodszych pojechali do  teatru.
 Przedstawienie pt: ”Bajka o komputerowym Rycerzu i Księżniczce z książki” było bardzo ciekawe i pouczające. Ukazało dzieciom, jak ważne i potrzebne jest czytanie książek.
Wszystkim bardzo się podobało, a aktorzy grający na scenie otrzymali gromkie brawa.WYCIECZKA DO KINA
„Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” to tytuł filmu, który obejrzeli w leszczyńskim kinie uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół w Pawłowicach. Film wśród uczniów wzbudził duże zainteresowanie dzięki wykorzystaniu w nim nieznanych do tej pory materiałów filmowych, które nakręcono w trakcie Powstania Warszawskiego w 1944r., a które wmontowane w materiał fabularny sprawiły, że realizm walk ulicznych został wiernie oddany.
Wycieczka do kina i udział w projekcji filmu był okazją do podniesienia poziomu wiedzy historycznej uczniów oraz przyczynił się do rozwijania zainteresowań historią Polski, zwłaszcza Powstania Warszawskiego, a także propagowania wartości, ideałów i postaw uczestników ruchu oporu w okresie II wojny światowej.

Kinga Urbańczak

Refleksje uczniów:

Film „Sierpniowe niebo” zrobił na nas wielkie wrażenie. Był to film o Powstaniu Warszawskim, ukazujący młodych ludzi, dla których najważniejsza była wolna stolica i Ojczyzna. Możemy się od nich nauczyć prawdziwego patriotyzmu.
Chętnie pojedziemy na kolejne filmy historyczne.
Wiktoria Łupicka i Zofia Kurowska
 kl. I gimn.

W środę 25 września 2013r. uczniowie gimnazjum z Pawłowic wybrali się do kina w Lesznie, na film „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały”. Opowiadał on historię ludzi, którzy żyli w okresie Powstania Warszawskiego.
Młodzi ludzie walczący w powstaniu poświęcili swoje życie ojczyźnie. Film ukazał, jak wielką odwagą wykazali się powstańcy. Młodzież powinna pamiętać o tamtych wydarzeniach i bohaterach. Film skłania nas również do refleksji: Czy my poszlibyśmy walczyć za Polskę, gdyby była taka potrzeba?
Zuzanna Stachowiak
kl. II B gimn.

Film „Sierpniowe niebo” zaliczyć możemy do tzw. filmów historycznych. Jego akcja toczy się podczas Powstania Warszawskiego, kiedy to Polacy wzniecili bunt przeciwko hitlerowskim Niemcom, w celu obrony stolicy i Ojczyzny.
Według mnie film jest ciekawy i pouczający, a przede wszystkim przejmujący. Są w nim ukazane  sceny z życia tamtejszych Polaków. Film ukazuje powstańczą Warszawę. Obok scen archiwalnych można zobaczyć również dzisiejszych ludzi, jak dla pieniędzy i własnego dobra, za wszelką cenę chcą tę historię w pewien sposób zamaskować, ukryć, aby nie stwarzała im problemów przy pracy zawodowej. Najsmutniejsze jest to, że nie obchodzi ich własna historia, że nawet w najmniejszym stopniu nie chcą być patriotami. A przecież to ich przodkowie walczyli o wolność. Czy tak powstańcy wyobrażali sobie dzisiejszą Polskę i jej mieszkańców?
Osobiście uważam ,że to ogromny zaszczyt móc odnaleźć choć cząstkę historii tamtych czasów, aby móc przekazać ją dalej i cieszyć się z tego, że dziś możemy być wolni i mamy wolną Polskę.
Maria Śmieszała
kl. II A gimn.

Gminny konkurs plastyczny „Jan Paweł II - Polak-Pielgrzym”
Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie zaprosiło dzieci i młodzież z terenu gminy Krzemieniewo do udziału w konkursie plastycznym pn. „Jan Paweł II –Polak -Pielgrzym". Konkurs był organizowany z okazji 35 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, a jego głównym celem było pogłębianie wiedzy o życiu Jana Pawła II i jego pielgrzymowaniu. W pracach konkursowych można było ukazać życie Karola Wojtyły od okresu dziecięcego i młodzieńczego poprzez kapłaństwo po okres papieski. Przy ocenie jury wzięło pod uwagę pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne pracy oraz technikę i estetykę jej wykonania. Prace uczniów z Zespołu Szkół w Pawłowicach zostały  nagrodzone i wyróżnione.
Nagrodę otrzymali:
 Julia Raburska klasa 3 -     opiekun artystyczny Magdalena Ratajczak
 Jakub Skrobała klasa 1 -    opiekun artystyczny Henryka Tobółka
 Zofia Stachowiak klasa 4 - opiekun artystyczny Henryka Tobółka
 Michał Pindara klasa 4   -  opiekun artystyczny  Henryka Tobołka
Wyróżnienie:
Eliza Hadrysiak klasa 4     - opiekun artystyczny Henryka Tobołka
Oliwia Łupicka klasa 4    - opiekun artystyczny Henryka Tobołka
Aleksandra Mazur klasa 4 – opiekun artystyczny Henryka Tobółka
Wernisaż wystawy odbył się 11 pażdziernika w sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie, natomiast nagrody zostały wręczone podczas Koncertu Papieskiego, który odbył się  w kościele w Drobninie w dniu 13 października 2013 r. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali wspaniałe  upominki.
   Magdalena Ratajczak, Henryka Tobółka

Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej
Dnia 11 października 2013r.  w Szkole Zespołu Szkół w Pawłowicach odbyło się ślubowanie pierwszaków.  Na sali zgromadzili się uczniowie klas 1-3, oddział „0” wraz z wychowawcami, zaproszeni rodzice pierwszaków, Dyrekcja szkoły i przewodnicząca Rady Rodziców. Celem spotkania było uroczyste włączenie dzieci rozpoczynających naukę do grona uczniów. Uczniowie klasy pierwszej zadebiutowali przed widownią wspólnym tańcem, śpiewem i recytacją wierszy. Po występie nadeszła ważna chwila przyrzeczenia. Pani Dyrektor ogromnym ołówkiem pasowała maluchów na Uczniów Klasy Pierwszej, a przewodnicząca Rady Rodziców wręczyła im dyplomy oraz upominki.
Symboliczne pasowanie uświadamia nowym uczniom, że stają się częścią szkolnej społeczności oraz że są przyjmowani i akceptowani przez kolegów i nauczycieli. Zaczynają w pełni korzystać z praw i obowiązków ucznia.

   Henryka Tobółka

Poznań zdobyty!!!
W dniach od 27 do 29 września harcerze z Pawłowic wraz z innymi drużynami z Wielkopolski spotkali się na uroczystości w Poznaniu. Głównym celem wyjazdu było uroczyste odsłonięcie Pomnika Harcerskiego na Malcie.
Odbył się również rajd po Poznaniu, w którym zwiedzaliśmy wiele ciekawych miejsc oraz pomników. Byliśmy m.in. w Starym Browarze i na Nocy Naukowców, gdzie dokonywaliśmy wielu doświadczeń naukowych i zdobywaliśmy nagrody. Ostatniej nocy odbyło się świecowisko, na którym przedstawialiśmy zadanie przedrajdowe, czyli plakat o Powstańcu Wielkopolskim. Nasz wybór padł na Jana Galona, sołtysa Pawłowic i uczestnika walk w latach 1918-1919. Na pożegnanie otrzymaliśmy odznaki oraz dyplom. Biwak wszystkim bardzo się podobał i z niecierpliwością czekamy na kolejny.
Autorki sprawozdania, Asia i Magda są harcerkami Drużyna Harcerska Pawłowice. Adres internetowy drużyny: https://www.facebook.com/DH.Pawlowice   Sylwia Wawrzyniak

ŚNIADANIE NAPOLEOŃSKIE
Z Napoleonem do Wielkopolski to nazwa projektu, którego współrealizatorem jest Powiat Leszczyński. Dzięki niemu promowane są walory turystyczne i kulturowe regionu południowo – zachodniej Wielkopolski. W roku bieżącym Powiat Leszczyński zorganizował w pałacu w Pawłowicach, imprezę pn. Śniadanie Napoleońskie w Pałacu generała Mielżyńskiego w Pawłowicach.
Uczestnikami powyższej imprezy, która odbyła się w poniedziałek 23 września 2013r., byli uczniowie Zespołu Szkół w Pawłowicach. Wysłuchali oni wykładu dotyczącego okresu napoleońskiego w południowo – zachodniej Wielkopolsce oraz ciekawej historii właściciela Pawłowic, generała Księstwa Warszawskiego Stanisława Mielżyńskiego. Największą atrakcją cieszyły się pokazy grupy rekonstrukcyjnej z okresu napoleońskiego. Impreza zakończyła się konsumpcją dań z okresu napoleońskiego.
Śniadanie Napoleońskie z pewnością wzbogaciło wiedzę historyczną wszystkich uczestników tego spotkania.

Kinga Urbańczak


Akcja „Sprzątanie Świata”
W bieżącym roku szkolnym akcja „Sprzątanie świata – Polska 2013” pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę” została przeprowadzona na terenie szkoły ZS Pawłowice w inny niż dotychczas sposób. Wszyscy wychowawcy klas w dniu 23 września br. przeprowadzili lekcje wychowawcze w swoich klasach, według opracowanego scenariusza zajęć, który dotyczył selektywnego traktowania odpadów. Lekcja miała na celu wykształcenie praktycznej umiejętności sortowania odpadów, poznania sposobów zachowań, mających wpływ na zmniejszenie ilości śmieci itd. Oprócz przeprowadzonych zajęć, każdy z uczniów otrzymał od nauczyciela stosowną instrukcję, w postaci ulotki dotyczącej nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dodatkowo, uczniowie wzięli udział w konkursie na plakat o tej samej tematyce, a ich realizatorzy, którzy wykonali je najciekawiej, otrzymali drobne upominki. Podsumowaniem niniejszych działań była wystawa plakatów, wykonanych przez uczniów, a także gazetka szkolna, dotycząca sposobów zagospodarowywania różnego typu odpadów.


Prelekcja dla rodziców
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach od wielu lat ściśle współpracuje z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie. Oprócz badań psychologiczno-pedagogicznych, świadczonych bezpłatnie przez PPPP dla uczniów mających trudności w nauce, Poradnia prowadzi również badania uczniów klas trzecich gimnazjum w celu określania ich predyspozycji zawodowych i doradztwa w wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Z jej usług korzystają również rodzice dzieci. Szkoła proponuje w tym zakresie prelekcje, warsztaty i spotkania z psychologami i pedagogami, zatrudnionymi w PPPP. Aby z szerokiej gamy usług, realizowanych przez pracowników Poradni, mogła skorzystać jak największa liczba rodziców naszych uczniów, w ZS Pawłowice odbywają się cyklicznie prelekcje, np. w dniach wywiadówek szkolnych. W tym roku szkolnym, w dniu 19 września, odbyła się kolejna prelekcja na temat: „Rola rodziców w funkcjonowaniu dziecka w szkole”, podczas której panie psycholog i pedagog przybliżyły rodzicom zagadnienia związane z potrzebami dzieci, nakreśliły rolę rodziców w zabezpieczaniu tych potrzeb, a także podały sposoby właściwego niesienia pomocy dzieciom w sprawach szkolnych. Kolejne prelekcje odbędą się dla uczniów i będą dotyczyć sposobów uczenia się oraz preorientacji zawodowej.

  

Spotkanie z policjantem w klasie  pierwszej
9.09.2013 r. klasę I odwiedził pan policjant, który przeprowadził z uczniami pogadankę na temat bezpiecznej drogi do szkoły i bezpiecznego zachowania się w klasie, na korytarzu i boisku szkolnym. Dzieci z wielką uwagą słuchały wyjątkowego gościa. Bardzo chętnie odpowiadały na pytania, wykazując się przy tym już dużą wiedzą o bezpieczeństwie. Na koniec zadawały też ciekawe pytania. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Na koniec spotkania każde dziecko otrzymało kamizelkę z odblaskami.

   Henryka Tobółka


Półkolonie 2013
Od dnia 22 lipca do dnia 2 sierpnia 2013r. odbywały się półkolonie letnie w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach. Uczestnicy półkolonii brali udział w różnego rodzaju wyjazdach oraz zabawach zorganizowanych na pobliskim terenie. Uczniowie wyjechali do Gostynia, gdzie pod okiem wychowawców korzystali z atrakcji pływalni. Zwiedzili oni również lotnisko w Lesznie, gdzie mieli okazję uzyskania wielu ciekawych informacji na temat szybowców, szkoły szybowcowej jak i również samego lotnictwa. Następnie uczestnicy wyjazdu udali się do Boszkowa, gdzie brali udział w warsztatach „Kraina Smaków” i przy wspaniałej muzyce wyrabiali własną pizzę jak i również poznawali różnego rodzaju smaki lodów.
Kolejne dni obfitowały w wiele innych atrakcji, min.: gry i zabawy na boisku sportowym „Orlik” w Pawłowicach oraz pobyt w muzeum rzeźb ptaków w Górsku, gdzie uczniowie podziwiali różne gatunki tych zwierząt, uczestniczyli w pokazie rzeźbiarstwa, przejażdżce bryczką oraz we wspólnym ognisku. Każdy uczestnik półkolonii otrzymywał słodki upominek.

   Agnieszka Pospiech

Zakończenie roku szkolnego.
Tak jak w całej Polsce 28 czerwca br. zakończyły się zajęcia dydaktyczne w naszej Szkole.
Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani, ale, niestety, dwóch nie otrzymało promocji, a dwóch  będzie zdawało egzamin poprawkowy w sierpniu. 81 uczniów otrzymało 188 ocen celujących.
W Zespole Szkół średnią ocen powyżej 5,0 uzyskało 20 uczniów, czyli 11,17 % uczniów kl. IV – VI i I – III gimnazjum. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 32 uczniów - 11 ze szkoły podstawowej i 21 z gimnazjum. 31 szóstoklasistów ukończyło szkołę podstawową, a 25 trzecioklasistów – gimnazjum. 37 wyróżniających się w nauce czy mających osiagnięcia sportowe uczniów otrzymało stypendia. Na apelu podsumowującym różnorodne konkursy, zawody wręczono zwycięzcom i laureatom nagrody i dyplomy. Podziękowano wszystkim za zaangażowanie w życie Szkoły i życzono udanych wakacji: na najbliższe dwa miesiące jak najlepszego wykorzystania czasu, zasłużonego odpoczynku i zebrania sił na następny rok. Do zobaczenia 2 września.
   Pracownicy Zespołu Szkół w PawłowicachPrzeżyjmy to jeszcze raz!
Wycieczkę do Wadowic, Zakopanego i Krakowa planowaliśmy już od dawna, a odbyła się od 12 do 14 czerwca br. Udział w niej  wzięło 44 uczniów kl. IV – VI szkoły podstawowej. Przebiegła według ustalonego harmonogramu i bez nieprzyjemnych niespodzianek. Upamiętniliśmy ją także na zdjęciach. Najlepiej opiszą ją i oddadzą jej atmosferę sprawozdania napisane przez dwóch uczestników – uczniów klasy piątej: Mikołaja Giezka i Dawida Andrzejczaka.
   Opiekunowie:
Joanna Jarus, Monika Żalik, Waldemar Jarus i Karol Żalik

Sprawozdanie z wycieczki
autor: Dawid Andrzejczak
    12 czerwca bieżącego roku nasza klasa wraz z klasami: szóstą i czwartą ruszyła na wycieczkę do Wadowic, Zakopanego oraz Krakowa.
    Punktualnie o godzinie szóstej rano zebraliśmy się przy kościele w Pawłowicach. Wsiedliśmy do autobusu i ruszyliśmy do Wadowic. Gdy dojechaliśmy na miejsce, poszliśmy zwiedzać Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Później udaliśmy się do Muzeum Jana Pawła II, na koniec skosztowaliśmy słynnych kremówek. Następnie wyruszyliśmy do pensjonatu w Murzasichlu. Tam zjedliśmy kolację, umyliśmy się i poszliśmy spać.
W czwartek pojechaliśmy do Zakopanego. Na początku zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze, w którym zobaczyliśmy niedźwiedzie i inne zwierzęta. Później udaliśmy się na skocznię narciarską i do Doliny Strążyskiej, skąd podziwialiśmy Giewont i wodospad Siklawicę. Potem odwiedziliśmy Muzeum Kornela Makuszyńskiego, a na koniec wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę. Tak właśnie skończył się drugi dzień podróży.
Kolejnego ranka zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy do Krakowa. Gdy dojechaliśmy, to zwiedzaliśmy Wawel – zobaczyliśmy Królewską Katedrę pw. św. Stanisława BM i św. Wacława, w której znajdują się groby królów polskich. Potem poszliśmy na Stary Rynek, aby podziwiać znajdujący się w kościele Mariackim Ołtarz Wita Stwosza i wysłuchać hejnału. Po zakupieniu pamiątek wróciliśmy do domu.
    Była to fajna, ciekawa i dająca wiele wrażeń wycieczka.

Sprawozdanie z wycieczki do Zakopanego
autor: Mikołaj Giezek
    W piątek wieczorem wróciliśmy z trzydniowej wycieczki w góry. Podróżowaliśmy specjalnie wynajętym autokarem, pojechał z nami pan wychowawca oraz troje innych nauczycieli.
    Wyjechaliśmy wczesnym rankiem sprzed naszego kościoła. Podróż była udana – śpiewaliśmy piosenki i podziwialiśmy krajobrazy.
W planie pierwszego dnia wycieczki było zwiedzanie Wadowic i Domu Papieża. Następnie spróbowaliśmy pysznych kremówek. Po zwiedzeniu Wadowic udaliśmy się do Murzasichle; mieszkaliśmy tam w Pensjonacie „Chowaniec”, z którego balkonów mogliśmy podziwiać okolicę i góry. Wieczorem graliśmy w ping-ponga i inne gry.
Drugiego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie, zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy zwiedzać skocznię narciarską Wielką Krokiew, której jeden z rekordów należy do Adama Małysza. Kolejnym punktem zwiedzania było Muzeum Tatrzańskie: oglądaliśmy tam film, następnie przewodnik opowiedział o żyjących w górach  zwierzętach. Stamtąd udaliśmy się do Muzeum Kornela Makuszyńskiego, a następnie wjechaliśmy na Gubałówkę; po powrocie spacerowaliśmy po Krupówkach. Gdy wróciliśmy do Murzasichla, czekała na nas w pensjonacie obiadokolacja. Po rozegranym meczu piłki nożnej położyliśmy się spać.
Nazajutrz zjedliśmy śniadanie i ruszyliśmy do Krakowa. Tam zwiedziliśmy Wawel, miejsce spoczynku Lecha Kaczyńskiego i groby królów. W kościele Mariackim obejrzeliśmy imponujący Ołtarz Wita Stwosza. Następnie wspięliśmy się na wieżę, gdzie jest Dzwon Zygmunta. I tak zrealizowaliśmy ostatni punkt wycieczki. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do McDonald'sa.
    Była to wspaniała wycieczka. Dzięki niej uczniowie naszej klasy lepiej się poznali. Wielu z nas po raz pierwszy zobaczyło Zakopane. Pogoda dopisywała. Tuż po dwudziestej pierwszej wróciliśmy do Pawłowic. Na placu przed kościołem czekali na nas rodzice. Z pewnością raz jeszcze zorganizujemy tak ciekawą wycieczkę.PLAN PÓŁKOLONII 2013

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH
TURNUS 1
22-26 LIPCA

Data
godziny

Program dnia

22 lipca poniedziałek

9:00-14:00

BASEN W GOSTYNIU
ul. Starogostyńska 9a
63-800 Gostyń
LODY W RESTAURACJI „PODLEŚNA”
ul. Sportowa 1
63-800 Gostyń

23 lipca wtorek
10:00-13:00

GRY I ZABAWY NA ORLIKU W PAWŁOWICACH

24 lipca środa

9:00-15:30

ZWIEDZANIE LOTNISKA W LESZNIE
ul. Szybowników 28
64-100 Leszno
WARSZTATY „KRAINA SMAKÓW” – BOSZKOWO  (pieczenie własnej pizzy)
Ul. Dworcowa
64-140 Boszkowo

25 lipca czwartek
10:00-13:00

GRY I ZABAWY NA ORLIKU W PAWŁOWICACH

26 lipca piątek

9:00-15:00

MUZEUM RZEŻB PTAKÓW W GÓRSKU
POKAZ RZEŻBIARSTWA
PIECZENIE CHLEBA
OGNISKO
Górsko 31

 TURNUS 2
29 LIPCA-2 SIERPNIA

Data
godziny

Program dnia

29 lipca poniedziałek

9:00-14:00

BASEN W GOSTYNIU
ul. Starogostyńska 9a
63-800 Gostyń
LODY W RESTAURACJI „PODLEŚNA”
ul. Sportowa 1
63-800 Gostyń

30 lipca wtorek
10:00-13:00

GRY I ZABAWY NA ORLIKU W PAWŁOWICACH

31 lipca środa

9:00-15:30

ZWIEDZANIE LOTNISKA W LESZNIE
ul. Szybowników 28
64-100 Leszno
WARSZTATY „KRAINA SMAKÓW” – BOSZKOWO  (pieczenie własnej pizzy)
Ul. Dworcowa
64-140 Boszkowo

1 sierpnia czwartek
10:00-13:00

GRY I ZABAWY NA ORLIKU W PAWŁOWICACH

2 sierpnia piątek

9:00-15:00

MUZEUM RZEŻB PTAKÓW W GÓRSKU
POKAZ RZEŻBIARSTWA
PIECZENIE CHLEBA
OGNISKO
Górsko 31

LISTA UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII 2013

I TURNUS

 1. Jonasz Wieja
 2. Leszek Michalak
 3. Wiktoria Ostropolska
 4. Nikola Jankowska
 5. Zofia Stachowiak
 6. Tatiana Franek
 7. Oliwia Łupicka
 8. Michał Pindara
 9. Piotr Reddig
 10. Roksana Jankowska
 11. Bartosz Józefiak
 12. Mateusz Jankowski
 13. Agata Jankowiak
 14. Wiktoria Zakrzewska
 15. Kacper Pietraszewski
 16. Piotr Pindara
 17. Wojciech Włodarczyk
 18. Bartosz Zakrzewski
 19. Wiktoria Pruchnik
 20. Julia Juszczak
 21. Marta Ostropolska
 22. Tomasz Adamczak
 23. Julia Otto
 24. Oliwia Otto
 25. Piotr Szłapka
 26. Ewa Dolacińska
 27. Maria Olejniczak
 28. Marcelina Gajewska
 29. Dominika Ratajczak
 30. Paulina Ratajczak
 31. Damian Jankowiak
 32. Nina Żalik
 33. Julia Raburska
 34. Konrad Adamczak
 35. Filip Rozwalka
 36. Michał Małecki
 37. Nadia Wróblewska
 38. Daniel Kubiak
 39. Nikola Olejniczak
 40. Eryk Maśląka
 41. Paulina Kubiaczyk
 42. Dawid Raszke
 43. Natalia Kubiaczyk
 44. Katarzyna Maciejewska
 45. Joanna Gruszeczka
 46. Wiktoria Dolacińska
 47. Antoni Matuszewski
 48. Weronika Szewczyk

Kolorem czerwonym oznaczono listę rezerwowych

II TURNUS

 1. Ewa Soból
 2. Roksana Jankowiak
 3. Zuzanna Wieja
 4. Klaudia Andrzejewska
 5. Karol Skorczyk
 6. Kacper Kubiak
 7. Aleksandra Mazur
 8. Krzysztof Bartlewicz
 9. Arkadiusz Dudkowiak
 10. Sebastian Kamieniarz
 11. Bartosz Jagielski
 12. Adam Mazur
 13. Zofia Skrobała
 14. Karolina Śmieszała
 15. Bartosz Mania
 16. Aleksandra Mehr
 17. Karolina Wilczkowiak
 18. Zofia Gluma
 19. Małgorzata Kubiak
 20. Weronika Baksalary
 21. Maria Śmieszała
 22. Jakub Wieland
 23. Adrian Sobecki
 24. Anna Podyma
 25. Mikołaj Adamczak
 26. Dawid Adamczak
 27. Angello Adamczak
 28. Roksana Andrzejewska
 29. Julia Pawłowska
 30. Zuzanna Baksalary
 31. Tomasz Baksalary
 32. Aleksandra Szady
 33. Maja Maciejewska
 34. Ewa Olejniczak
 35. Weronika Ślęzak
 36. Tomasz Maćkowiak
 37. Michał Kubiak
 38. Mikołaj Ślęzak
 39. Roksana Pruchnik
 40. Oliwia Matuszewska
 41. Agata Każmierowska
 42. Amelia Janowicz
 43. Tatiana Wróblewska
 44. Dariusz Maćkowiak
 45. Krzysztof Maćkowiak
 46. Dawid Andrzejczak
 47. Michał Koszyczarek
 48. Wiktoria Otto
tel. kontaktowy 723 606 551
 Agnieszka Pospiech


W Zespole Szkół w Pawłowicach odbyły się zajęcia, prowadzone przez pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, mgr Hannę Górkę-Czajkę, która zaprezentowała uczniom proste metody badania stanu środowiska naturalnego. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum zapoznali się z metodami badań zawartości tlenu w wodzie, azotanów i azotynów oraz ze sposobami badań innych wskaźników. Praktycznie prowadzone zajęcia spotkały się, jak co roku, z ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali prowadzącej mnóstwo pytań. Zajęcia te były zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz programem nauczania biologii w gimnazjum. Cykl zajęć, prowadzonych przez mgr Hannę Górkę-Czajkę, dotyczy zagadnień związanych ze stanem wód, powietrza i gleb w województwie wielkopolskim. W przyszłym roku szkolnym prelegentka z pewnością znów odwiedzi naszą szkołę, tym razem prezentując nam sposoby badania powietrza.

 

Wycieczka do Wrocławia
Dnia 10. 06. 2013r.  uczniowie z kl. I – III wzięli udział w całodniowej wycieczce do Wrocławia. W wyjeździe brało udział 52 dzieci. W programie było zwiedzanie zoo oraz rejs stateczkiem po Odrze . Wszyscy byli zachwyceni ilością i różnorodnością zwierząt wrocławskiego zoo. Najbardziej wyczekiwany i wypatrywany był jednak wybieg dla słoni.  Wiele emocji  wzbudził też rejs statkiem, podczas którego dzieci mogły podziwiać piękne widoki. Pogoda dopisała, uczniowie zadowoleni wrócili do domu.

   podpis

Goście z Holandii
22-25 maja 2013 roku miała miejsce kolejna już wymiana młodzieży uczęszczającej do szkół w gminie Krzemieniewo z uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły z  miejscowości Balk w Holandii. Tym razem uczniowie z Holandii gościli w domach polskiej młodzieży, a ich pobyt obfitował w wiele atrakcji.
Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w wycieczce do Leszna, gdzie zwiedzili rynek, podziwiali ratusz oraz mieli okazję zrobić zakupy w galerii Manhattan. Ponadto, uczniowie rozwijali swoje umiejętności sportowe podczas pobytu w naszej szkole, gdzie zostały zorganizowane różnego rodzaju rozgrywki jak i na kręgielni oraz na basenie w Lesznie. Ostatniego dnia, po wspólnej rowerówce nadszedł czas na wieczór pożegnalny. Uczniowie brali udział w podchodach nad jeziorem w Górznie, które zakończone były wspólnym posiłkiem przy ognisku. Uczniowie pracowali w parach i wykonali przepiękne wianki, które po zmroku zostały wpuszczone z mostu do wody, aby dopłynęły do brzegu. Najpiękniejsze wianki zostały nagrodzone. Ostatnim punktem była dyskoteka, kończąca tegoroczną wymianę, która dostarczyła również wielu niezapomnianych wrażeń.

   Agnieszka Pospiech

PODZIĘKOWANIE

DYREKCJA, GRONPEDAGOGICZNE
ORAZ UCZNIOWIE I RODZICE
ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWICACH
SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIE
ZA OKAZANĄ POMOC RZECZOWĄ I FINANSOWĄ,
A TAKŻE WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI,
KTÓRZY POMOGLI
W ZORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZENIU
FESTYNU RODZINNEGO

LISTA DARCZYŃCÓW:

•    Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Franciszek Konopka – Leszno, ul. Styki 3
•    Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Pawłowicach
•    Urząd Gminy w Krzemieniewie
•    Firma „Petrol” Magdalena, Arkadiusz Połomscy, Kąkolewo ul. Leszczyńska
•    Firma „Malpol”, Kąkolewo ul. Gruszkowa
•    Klub „Antidotum”, Leszno ul. Bracka
•    „Primokno”, Leszno ul. Jagiellońska 1
•    „Mag – Car” – Magdalena Tyrakowska, Leszno ul. Stawowa 6
•    Euro Rower” – Robert Formańczak, Leszno ul. 17 Stycznia 45
•    Kwiaty balkonowe i rabatowe – J. A. Damrych, Leszno ul. Gronowska 26
•    Stelmaszyk Jolanta
•    Jan Sobczak
•    Sylwia, Adrian Kaźmierowscy
•    Bożena i Piotr Gajewscy
•    Grzegorz Wysocki
•    Mirosław Kubiaczyk
•    Maria i Michał Michalscy
•    Starostwo Powiatowe w Lesznie
•    Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Pawłowicach
•    Almar
•    Piekarnia – Osieczna

PREZENTACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ZS PAWŁOWICE
W ostatnim tygodniu maja br. w Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach odbyły się prezentacje projektów edukacyjnych, realizowanych przez uczniów drugich klas gimnazjum. Uczniowie zaprezentowali wyniki swojej kilkumiesięcznej pracy na następujące tematy:
•    Moja szkoła i jej patron
•    Ewolucja mody na przestrzeni wieków
•    Śladami herbaty
•    Historia piłki nożnej
•    Kobieta na przestrzeni wieków
•    Historia komputera
•    Kosztorys remontu mieszkania
•    Badanie stanu środowiska naturalnego wsi Pawłowice i jej najbliższych okolic
Realizację ww. projektów poddano ocenie pod następującymi względami: zrealizowanie tematu zgodnie z założonymi celami, sposób prezentacji projektu, uatrakcyjnienie prezentacji, zaangażowanie poszczególnych uczniów w realizację projektu itd. Uczniowie stanęli na wysokości zadania, przygotowując m.in. oprócz prezentacji multimedialnych, raporty z wykonanych przez siebie zadań, które złożyli na ręce pani dyrektor M. Graf. Zobrazowali również swoje działania, tworząc tematyczne gazetki, a niektórzy z uczniów zaprezentowali się w stosownych strojach, spójnych z przedstawianą tematyką. Niektórym projektom towarzyszyły również wystawy prac uczniowskich.
Wyżej wymienione działania są zgodne z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, jak również zapisane w statucie szkoły. Udział uczniów w pracach nad projektami był dla nich ciekawym doświadczeniem, uczył samodzielnego wyszukiwania i przetwarzania informacji, był treningiem przed innymi, czekającymi ich w przyszłości występami publicznymi, a także uczył pracy zespołowej.
Zaprezentowane przez uczniów projekty były przygotowane bardzo starannie, z dbałością o szczegóły, m.in. zastosowano wywiady, krótkie filmy, stare fotografie, uczniowie przedstawili również sposoby badania środowiska naturalnego, które można wykonać za pomocą prostych testów. Na podkreślenie zasługuje samodzielność uczniów przy planowaniu i wykonywaniu zadań, związanych z realizacją projektów edukacyjnych. Umiejętność ta z pewnością pozwoli w przyszłości na profesjonalne przygotowywanie się do obrony prac dyplomowych, wystąpień przed różnego typu komisjami oraz szerszą publicznością.

„W roli głównej: PIES”
W naszej Szkole 31 maja obchodziliśmy z podziałem na grupy wiekowe Dzień Dziecka.
Klasy IV – VI uczestniczyły w przygotowanym przez klasę VI wraz z wychowawczynią Moniką Żalik programie poświęconym psom. Wysłuchały piosenek i wierszy, które przede wszystkim zwracały uwagę na odpowiedzialność właścicieli za czworonogi. Odbyły się także konkursy. Znawcą psich ras został Mikołaj Giezek z kl. V, a znawczynią „Słynnych Psów” - Paulina Ratajczak z kl. IV.
    W drugiej części zmaganiom sportowym, takim jak: slalom, przejście po równoważni i przez tunel, przeskok przez przeszkodę, bieg na czas, a także typowo psim komendom, poddane zostały drużyny poszczególnych klas. Czwartoklasistów reprezentowali: Diana, Jakub Śląski i Dawid Stachowiak, piątoklasistów – Roki, Mikołaj Giezek i Dawid Andrzejczak, a szóstoklasistów – Beti, Mikołaj Żmuda i Tomasz Adamczak. Rywalizację oceniało jury – Magda, Karolina, Adam, Michał i Gabryś, które po obliczeniu wyników ustaliło następujące lokaty: I miejsce – kl. VI, II miejsce – kl. IV i III miejsce – kl. V. Różnice punktowe były niewielkie, gdyż wszyscy starali się wypaść jak najlepiej, za co otrzymali dyplomy i nagrody.
    Ostatnie zadanie polegało na napisaniu przez uczniów akrostychu o psie. Najlepszy wiersz ułożyli uczniowie kl. V.
Pies lubi mnie
        Pies naszym przyjacielem jest
        i dobrym kumplem też.
        Ela bardzo lubi go
        super pies, oto on!
       
        Lubi kość swą gryżć,
        uwielbia także zabawki swe,
        biega z nimi cały dzień
        i goni ciągle je.

        Moim przyjacielem jest,
        nigdy nie zawodzi mnie.
        I choć mały jest
        ekstra ze mną bawi się.


Czas minął szybko i wesoło. Z pewnością sympatycznie zapisze się w pamięci naszych Milusińskich. A za rok, może „W roli głównej: KOT”! Zobaczymy!
Wszystkim Dzieciom z okazji Ich święta życzenia uśmiechu i radości na cały rok!

   Monika Żalik

PRZYRODA LICZY NA CIEBIE!
Uczniowie klas Ib i IIb gimnazjum w ZS Pawłowice przystąpili do konkursu, organizowanego przez Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju, PWN oraz Fundację ProTerra, w ramach projektu wykorzystującego fundusze europejskie. W celu efektywniejszych przygotowań do wykonania zadań konkursowych przez naszych uczniów, zostały przeprowadzone przez edukatora Fundacji, p. Martę Georgiew, zajęcia warsztatowe na temat zasobów na kuli ziemskiej, wykorzystywania wody, nadmiernej konsumpcji i różnego typu niepożądanych zmian w środowisku naturalnym. Uczniowie dowiedzieli się, jaki wpływ ma rozwój cywilizacji na jakość i ilość wody pitnej na świecie, zużywanie zasobów ropy naftowej i gazu, a także jakie są konsekwencje ocieplania się klimatu. Aby bardziej zobrazować problemy ochrony środowiska naturalnego, edukatorka posłużyła się przykładami zadań, np. „Wiedząc że przeciętnie w ciągu roku mieszkaniec Poznania „produkuje” ok. 300 kg śmieci, a liczba mieszkańców Poznania to 557000, oblicz, jaka masa śmieci trafia na wysypiska w ciągu roku”. Każda z klas miała możliwość skorzystania w ciągu dwóch godzin lekcyjnych, z informacji i rad, przekazywanych przez edukatorkę. Zajęcia te z pewnością przyczynią się do podniesienia świadomości naszych gimnazjalistów i wywołania wewnętrznej refleksji, jak zachowywać się, by przyczynić się do oszczędzania zasobów wody, stać się świadomym konsumentem, zdrowo się odżywiać i produkować jak najmniejszą ilość odpadów.

   Elżbieta Polańska

GMINNY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ
W dniu 18 maja 2013 r. w Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach odbył się Gminny Konkurs Piosenki Religijnej. W Konkursie brało udział dwudziestu pięciu uczniów z pięciu szkół, znajdujących się na terenie gminy Krzemieniewo: z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach, Szkoły Podstawowej Filialnej w Oporówku, Zespołu Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Garzynie, Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie oraz Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Drobninie.
Konkurs miał na celu propagowanie muzyki religijnej wśród dzieci i młodzieży naszej społeczności gminnej. Repertuar religijny jest bardzo bogaty i zróżnicowany, o czym mogła przekonac się widownia obecna na występach. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Przesłuchania były podzielone na trzy kategorie wiekowe.

Oto lista nagrodzonych:

- w kategorii wiekowej klas I – III szkoły podstawowej:
I miejsce – Jagoda Wróblewska (Drobnin)
II miejsce – Jagoda Andrzejczak (Drobnin)
III miejsce – Nina Żalik (Pawłowice)
Wyróżnienie – Bartosz Jabłoński (Garzyn)

- w kategorii wiekowej klas IV – VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Alicja Sikorska (Drobnin)
II miejsce – Dagmara Toporowicz (Nowy Belęcin)
III miejsce – Monika Rzepecka (Drobnin)
Wyróżnienie – Julia Maciołka (Drobnin)

- w kategorii wiekowej gimnazjum:
I miejsce – Kacper Kubiak (Pawłowice)
II miejsce – Sara Antoniewicz (Pawłowice)
III miejsce – Dorota Sierszeń (Drobnin)
Wyróżnienie – Irmina Siniecka

    Osoby wymienione powyżej, otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Konkurs zakończył Koncert Laureatów, nagrodzony przez widownię gromkimi brawami.
Mamy nadzieję, że edycja zapoczątkowana w tym roku będzie miała swoją kontynuację w latach następnych. Finalistom gratulujemy!

   Anna Kasińska

PODSUMOWANIE REJONOWEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO
"HUMORYSTYCZNE SPOJRZENIE NA DZIEŁO SZTUKI"

W Ośrodku Kultury w Rydzynie odbyło się podsumowanie rejonowego Konkursu Plastycznego "Humorystyczne spojrzenie na dzieło sztuki". Uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami malarskimi. Wybrane dzieła wielkich artystów np. Jana Matejki, Leonarda da Vinci namalowali w sposób humorystyczny. Uczniowie z naszej szkoły stworzyli takie dzieła jak "Dama z łasiczką", "Stańczyk na balu". Komisja konkursowa wyróżniła prace Michała Pindary i Wiktorii Ostropolskiej z klasy 3. Natomiast do wystawy pokonkursowej zakwalifikowały się prace Anny Piotrowiak, Wiktorii Zakrzewskiej, Aleksandra Mazur, Joanny Kaczmarek. Prace zostały przygotowane pod kierunkiem p. Henryki Tobółki.

   Henryka Tobółka


GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS II i III
GMINNY KONKURS PIĘKNEGO PISANIA

Dnia 14. 05. 2013r. odbył się w Szkole Podstawowej w Garzynie GMINNY KONKURS PIĘKNEGO PISANIA, w którym wzięli udział uczniowie klas I. Do konkursu przystąpiło 18 dzieci ze szkół gminy Krzemieniewo. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice: Julia Juszczak, Karolina Peplińska   i Karolina Śmieszała.  Zadaniem uczestników było bezbłędnie i piękne przepisanie wierszyka. Karolina Śmieszała i Julia Juszczak zajęły II miejsce. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, a zwycięzcy piękne książki.
   Wiesława Musielak


GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS II i III
W dniu 13 maja 2013 roku w Zespole Szkół w Garzynie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas drugich oraz 17 uczniów z klas trzecich uczęszczających do pięciu szkół na terenie Gminy Krzemieniewo. Spośród reprezentantów naszej szkoły najlepiej w klasie drugiej napisali Nina Żalik, która zajęła II miejsce i Agata Jankowiak zajmując III miejsce, natomiast w klasie trzeciej Michał Pindara - I miejsce. Naszą szkołę reprezentowali także: Patrycja Błocian, Zofia Łaszczyńska i Anna Piotrowiak.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i książki, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy!ZIELONA SZKOŁA
W  piątek 10 maja uczniowie klasy piątej Zespołu Szkół w Pawłowicach uczestniczyli w zajęciach z programu Zielonej Szkoły organizowanym prze Starostwo Powiatowe w Lesznie. Zajęcia odbywały się na terenie oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Podczas zwiedzania uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania oczyszczalni i metodami oczyszczania ścieków. Z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach mikroskopowania, badając próbki pobrane ze zbiorników biologicznych.

   Daniela Patelka


AGRESJA A PRZYJAŹŃ
W Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach odbyły się kolejne warsztaty o tematyce profilaktycznej. Tym razem tematem zajęć była „Agresja a przyjaźń”. W warsztatach wzięli udział uczniowie wszystkich klas gimnazjum. Podczas dwugodzinnych zajęć prowadząca je pani psycholog zapoznała uczniów z rodzajami emocji, jakie towarzyszą nam w życiu; strachem, zdziwieniem, smutkiem, radością i złością. Uczniowie uczyli się rozpoznawać emocje i podawali sposoby, jak na nie reagują. Kolejną tematyką warsztatów była percepcja wzrokowa. Przedstawiono różnego typu złudzenia optyczne, a zadaniem uczniów było odgadywanie zakamuflowanych w nich obrazów. Uczniowie obejrzeli także krótkie filmy, przedstawiające sceny związane z asertywnością, agresją i przemocą. Po ich obejrzeniu uczyli się, w jaki sposób umiejętnie rozwiązywać konflikty, być asertywnym i właściwie odczytywać wrogie, a także prawdziwie przyjacielskie zachowania ludzi. Warsztaty te z pewnością przyczynią się do właściwego interpretowania przez uczniów ludzkich zachowań i odpowiedniego na nie reagowania.

   Elżbieta Polańska

SAPERZY W NASZEJ SZKOLE
W dniu  7 maja 2013r uczniowie naszej szkoły spotkali się z żołnierzami plutonu saperskiego z Głogowa. Zaproszeni goście, przy dużym zaangażowaniu społeczności szkolnej, zademonstrowali sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia, szczególnie w  sytuacji znalezienia niewypałów. Uczniowie mieli także możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego, przymierzenia stroju saperskiego oraz zobaczenia wyposażenia samochodu  wojskowego.

   Magdalena Ratajczak

SUKCES UCZENNIC Z PAWŁOWIC
W poniedziałek 6 maja bieżącego roku odbyła się w sali balowej zamku rydzyńskiego, VI edycja MIĘDZYGIMNAZJALNEGO KONKURSU WIEDZY O POWIECIE LESZCZYŃSKIM. Jego celem było propagowanie wiedzy wśród uczniów na temat historii naszego powiatu, świadomości patriotycznej i poczucia identyfikacji z małą ojczyzną oraz upowszechnianie dziedzictwa,  tradycji i kultury regionu leszczyńskiego.
W konkursie udział wzięły uczennice gimnazjum z Zespołu Szkół w Pawłowicach Maria Śmieszała z kl. IA, Zuzanna Stachowiak z kl. IB oraz Julia Oleszak z kl. IIB, które przygotowywały się pod kierunkiem nauczycielki historii p. Kingi Urbańczak.
Uczennice gimnazjum z Pawłowic osiągnęły sukces, zajmując zaszczytne II miejsce. Zwycięzcy konkursu wraz z opiekunem zostali nagrodzeni pięknymi książkami, maskotkami i dyplomami. Zespołowi z Pawłowic nagrodę wręczał burmistrz Rydzyny.
Konkursowi towarzyszyły również występy uczniów z Włoszakowic oraz z Pawłowic. Naszą szkołę reprezentował uczeń kl. IB - Kacper Kubiak, który wykonał utwory Marka Grechuty. Za swój występ został nagrodzony gromkimi brawami i licznymi gratulacjami.   Kinga Urbańczak

GMINNY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ
W dniu 18 maja 2013r. w Zespole Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pawłowicach odbędzie się Gminny Konkurs Piosenki Religijnej. Konkurs ma na celu popularyzowanie śpiewu muzyki religijnej wśród dzieci i młodzieży. Laureaci zostaną wyłonieni spośród uczniów czterech szkół: w Pawłowicach, w Garzynie, w Belęcinie oraz w Drobninie.
Regulamin znajduje się tutaj.
   Anna KasińskaWYNIKI XXIII CROSSU WAGAROWICZA tutaj


WYMIENIAMY DOŚWIADCZENIA
    W dniu 23.04.2013r., na zaproszenie sekcji rękodzieła przy Kole emerytów w Pawłowicach przybyły na zajęcia  panie działające przy GCK w Osiecznej.Pomysł wymiany doświadczeń powstał juz dość dawno.Cieszymy się,że mogłyśmy wzajemnie zaprezentować swoje pasje.Na gości czekała wystawka prac wykonanych przez członkinie sekcji z Pawłowic, a panie z Osiecznej przywiozły ze sobą aktualnie wykonywane rękodzieła-  przepięknie plecione bransolety i korale.Po kawce i  zapoznaniu sie z naszymi pracami, przystąpiłyśmy do działania.Na początku my uczyłyśmy się wyplatania bransoletek.Nowa metoda pracy przypadła nam do gustu tym bardziej,że ozdoby są efektowne.Następnie nasze nowe koleżanki chwyciły za kłębki wełny po to, aby poznać sposób wyplatania szalików.
    Radości było co niemiara, gdyż zarówno jedne jak i drugie panie w lot chwytały technikę tworzenia tych cudeniek, no i końcowy efekt dawał wiele satysfakcji.Jak to mówi stare porzekadło: dla chcącego-nic trudnego.
    Oczywiście to było pierwsze,lecz nie ostatnie nasze spotkanie.Tym razem my zorganizujemy rowerowy wyjazd do Osiecznej,aby uczestniczyć w zajęciach pań w GCK.
    Nasze spotkanie, jak zawsze, odbyło się w Zespole Szkół w Pawłowicach.To dzięki uprzejmości Pani Dyrektor możemy realizować swoje pasje. Zapraszamy na zajęcia każdego,kto pragnie twórczo spędzić wolny czas.

  

DRUGIE MIEJSCE DLA IZY
W tym roku szkolnym odbył się kolejny etap Międzyszkolnego konkursu Regionalnego z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Podróż sentymentalna. Bedeker po…”. Jego organizatorem jest Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o historii, kulturze i wartościach krajoznawczych regionu leszczyńskiego, umacnianie więzi emocjonalnej z „małą ojczyzną” oraz wyrabianie przekonania o powinności gruntownego poznania dziedzictwa kulturowego nie tylko Polski, ale własnej okolicy.
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięła uczennica klasy III gimnazjum Izabela Michalak, która zajęła II miejsce. Swój Bedeker po Pawłowicach przygotowała, w formie prezentacji multimedialnej, pod opieką nauczycielki historii pani Kingi Urbańczak.
Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród odbyła się w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, w piątek 19 kwietnia 2013r. o godzinie 11.00. Na spotkanie przybyli uczestnicy konkursu wspólnie z opiekunami. Zwycięzcy konkursu otrzymali bony na zakup książek oraz dyplomy. Natomiast w drugiej części uroczystości laureaci zostali zaproszeni do wygłoszenia prelekcji na temat sowich prac oraz udzielenia wywiadu dla Radia Merkury.

   Kinga Urbańczak

SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ JULIANA TUWIMA
Uczniowie oddziału zerowego i klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Pawłowicach po raz kolejny uczestniczyli w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Było to spotkanie z twórczością Juliana Tuwima, rok 2013 jest bowiem rokiem tego ulubionego przez dzieci poety. Dużą rolę odegrali uczniowie klas pierwszych gimnazjum, którzy nie tylko wyuczyli się tekstów, ale odpowiednio przebrani i niczym prawdziwi aktorzy przedstawili młodszym kolegom inscenizacje różnych wierszy. Było bardzo wesoło. Dzieci chętnie też rywalizowały , rozgrywając tematyczne konkursy.
Można stwierdzić, że poezja Tuwima nie zestarzała się i ciągle podoba się czytelnikom.

   Ewa Dąbrowska

SUKCES ANI!

    13 kwietnia br. w MDK nr 1 w Poznaniu odbyło się podsumowanie XIV Wielkopolskiego Konkursu Dziennikarskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanego pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka i Patronatem Medialnym „Głosu Wielkopolskiego”. Jego celem było propagowanie wśród młodzieży wiedzy nt. „małej ojczyzny”, uwrażliwienie młodych ludzi na ludzkie problemy i potrzeby oraz rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia i umiejętności posługiwania się formami dziennikarskimi.
    Do konkursu, który polegał na przeprowadzeniu rozmowy i zapisaniu wywiadu z Kimś, kto ma wpływ na to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu, przystąpiły dwie uczennice klasy III naszego Gimnazjum: Izabela Michalak i Anna Wieja. Iza przeprowadziła wywiad z p. Kingą Urbańczak, a Ania – p. Urszulą Maciejczak.
Jury konkursowe, w skład którego weszli: dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego”, socjolog oraz studentka polonistyki UAM w Poznaniu, wyróżniło w kategorii gimnazjum pracę Anny. (Wywiad możecie przeczytać na naszej stronie.) Laureatka otrzymała dyplom i nagrody rzeczowe, które zostały jej wręczone podczas finału. Zwycięskie dialogi zostały odczytane przez poznańskich aktorów podczas uroczystości. Ponadto fragmenty prac opublikowane zostaną na stronie internetowej MDK nr 1 oraz w młodzieżowym piśmie MDK nr 1 „TeXT” oraz na łamach dziennika „Polska. Głos Wielkopolski”.
    Gratulujemy Ani i życzymy dalszych sukcesów literackich!
 
Monika Żalik

GMINNY TURNIEJ SPORTOWY KLAS I – III
Dnia 12. 04. 2013r. uczniowie klas I, II i III brali udział w GMINNYM TURNIEJU SPORTOWYM KLAS I – III, który odbył się w Zespole Szkół w Drobninie. Jak co roku na zawody przybyli reprezentanci szkół z Garzyna, Belęcina Nowego, Oporówka, gospodarzy, czyli Drobnina oraz drużyny z naszej szkoły. Nasi uczniowie spisali się  znakomicie. Reprezentacja klasy I zajęła II miejsce, klasy II - miejsce III, a uczniowie klasy III wywalczyli II miejsce. Zwycięskim drużynom wręczono puchary, dyplomy, każdy z zawodników otrzymał medal.

SKO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAWŁOWICACH.
W drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół w Pawłowicach rozpoczęła działalność Szkolna Kasa Oszczędności pod patronatem Banku PKO BP w Lesznie. Pierwszym krokiem współpracy z bankiem była prezentacja celów i zasad organizacji SKO przez przedstawiciela banku dla rodziców  uczniów naszej szkoły. Opiekun SKO został przeszkolony pod kątem prawidłowego zarządzania uczniowskimi pieniędzmi. Otrzymał książeczki dla dzieci oraz karty wpłat i wypłat. Opiekunem SKO została pani Maria Wawrzyniak.
    Pomysł powstania SKO w naszej szkole narodził się z myślą zaszczepienia wśród uczniów idei gospodarowania posiadanymi oszczędnościami. Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk w postaci:
- zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy,
- kieszonkowego na wycieczkę czy wakacje,
- nagrody za systematyczne oszczędzanie w SKO – cyklicznie organizowane będą konkursy, quizy.

CELE:
- kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania,
- racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi,
- popularyzacja wiedzy o działalności banków.

    W miesiącu marcu wzięliśmy udział w konkursie „ Zimowe oszczędzanie z SKO”. Jego celem jest szerzenie w szkołach podstawowych idei oszczędzania i przedsiębiorczości w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. O końcowym sukcesie szkoły decydować będą efekty popularyzacji SKO w danej szkole, czyli:
liczba dzieci oszczędzających w SKO w danej szkole,
suma środków zaoszczędzonych na rachunkach SKO uczniów w danej szkole.
Wyniki zostaną ogłoszone 30 kwietnia br.
NOWE SKO – informacje
    PKO BANK POLSKI wprowadza pakiet bezpłatnie prowadzonych elektronicznych kont dla uczniów.

    W nowej ofercie, każde dziecko oszczędzające w SKO otrzyma legitymację ze swoim indywidualnym numerem konta SKO, na które można będzie wpłacać w dowolnym banku, na poczcie lub u opiekuna SKO. Oprocentowanie wynosi 5% w skali rocznej do kwoty 2,5 tysiąca i 2% powyżej tej kwoty. Kapitalizacja odsetek jest co tydzień.
    Wypłat można dokonać za pośrednictwem opiekuna SKO lub rodziców. W serwisie sko.pkobp.pl dzieci będą mogły w bezpieczny sposób zarządzać swoim kontem: podglądać stan środków, historię oszczędzania i wyliczać zysk. Serwis jest dostosowany do wieku uczniów. Wykorzystuje grafikę, dźwięki i animację.
Zapraszamy do odwiedzenia stron :
- prezentacja SKO
- www.pkobp.pl/sko/lokatka
- serwis informacyjny SKO dla dziecka www.sko.pkobp.pl
    Zachęcamy członków SKO naszej szkoły do skorzystania z nowej oferty  oraz zapraszamy innych uczniów do oszczędzania.
Regulamin SKO działającego przy Szkole Podstawowej im. Powstańców WLKP. w Pawłowicach.
1.Konto dla ucznia:
a. otwierane jest przez opiekuna SKO na podstawie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego o przystąpieniu dziecka do SKO.
b. umożliwia gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku od 6 do 13 lat będących członkami SKO oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO BP i udostępnionych dla SKO „Konto dla ucznia”.
2. Dziecko będące członkiem SKO po otwarciu rachunku otrzymuje książeczkę SKO, numer klienta i hasło oraz Kartę bankową.
3. Dziecko będące członkiem SKO:
a. każdorazowo kwituje wpłaty i wypłaty własnoręcznym podpisem w książeczce SKO oraz w dokumentacji Opiekuna;
b. zgłasza wypłaty u Opiekuna SKO na co najmniej dwa dni przed żądanym terminem wypłaty ( w dniu dyżurów opiekuna – poniedziałki);
c. niezwłocznie informuje Opiekuna o utracie lub zniszczeniu Książeczki lub Karty;
d. występuje z SKO na podstawie oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego o wystąpieniu z SKO oraz zgłoszenia rezygnacji Opiekunowi SKO, zwrotu Karty i Książeczki;
e. ma możliwość do ponownego przystąpienia do SKO.
4. Opiekun SKO w Zespole Szkół w Pawłowicach – p. Maria Wawrzyniak.
5. Opiekun SKO przyjmują wpłaty i dokonują wypłat potwierdzając operacje wpisami do książeczki i dokumentacji opiekuna w każdy poniedziałek, na długiej przerwie, w sali nr 22.
6. Kwota jednorazowej wpłaty i wypłaty wynosi od 1 zł. Kwota wypłaty nie może przewyższać dotychczasowych wpłat dokonanych u Opiekuna.
7. Przy zgłoszeniu chęci wypłaty większej niż 10 zł członek SKO musi przedstawić Opiekunowi pisemną zgodę rodziców na dokonanie tej operacji.

Regulamin został utworzony w oparciu o „Ogólne warunki prowadzenia i obsługi rachunków SKO” PKO BP.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SKO- INSTRUKCJA
1) Zgłoś się do Opiekuna SKO w naszej szkole  i odbierz deklarację.
2) Wypełnioną przez rodziców Deklarację dostarcz do  Opiekuna.
3) Na podstawie Deklaracji bank założy Ci konto.
4) Po kilku dniach Opiekun wręczy Ci Książeczkę SKO, kopertę z nr konta, loginem i hasłem oraz Kartę bankową ( tych dokumentów musisz strzec jak oka w głowie).
5) Teraz możesz już zacząć oszczędzać.
6) Wpłat i wypłat możesz dokonywać w poniedziałki na dużej przerwie, w sali nr 22.
7) U Opiekuna możesz dokonywać wpłat od 1 zł.
8) Jeśli chcesz oszczędności wypłacić, musisz mieć zgodę rodziców oraz zgłosić ten fakt  Opiekunowi w poniedziałek  poprzedzający wypłatę.
9) Po zalogowaniu się na stronie Banku PKO SA możesz mieć wgląd do swojego konta i wirtualnie nim zarządzać.Opiekun : Maria Wawrzyniak


REGULAMIN XXIII CROSSU WAGAROWICZA tutaj

II MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEJ
W dniu 6 kwietnia 2013r. w Drobninie odbył się II Międzyszkolny Przegląd Piosenki Dziecięco-Młodzieżowej. W kategorii solistów w wieku 8-10 lat naszą szkołę reprezentowali: Nina Żalik, która wykonała piosenkę „Cud w szafie” i zdobyła wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej, Filip Rozwalka i Wiktoria Ostropolska.
W kategorii solistów w wieku 14-16 lat swoje umiejętności zaprezentowali: Kacper Kubiak zajmując II miejsce i Sara Antoniewicz III miejsce. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Roksana Jankowiak. W kategorii grup wokalnych I miejsce zajęła grupa Green Star's (Roksana Jankowiak i Sara Antoniewicz), natomiast III miejsce zespół w składzie Katarzyna Maciejewska i Joanna Gruszeczka.
Swoje umiejętności zaprezentowała także grupa dziewczynek z klasy drugiej w składzie: Nadia Wróblewska, Agata Jankowiak, Dominika Ratajczak, Roksana Jankowska, Julia Raburska i Patrycja Błocian. Natomiast z klasy 3 duet Damian Jankowiak i Wiktoria Ostropolska. Nagrodę Grand Prix ufundowaną przez Wójta Gminy Krzemieniewo otrzymała Joanna Gruszeczka za piosenkę „Valerie”.
   M.Ratajczak

WIELKANOCNE ŚNIADANIE KLAS 1-3
Przed Świętami Wielkanocnymi uczniowie klas 1-3 pod opieką pań W. Musielak, M. Ratajczak i H. Tobółki przygotowali wielkanocne śniadanie. Podczas przygotowań mieli okazję zapoznać się z tradycyjnymi potrawami np. jajka faszerowane, mazurki, babki, sałatki, baranek z masła. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowali potrawy świąteczne oraz zajęli się dekoracją stołu. Do przygotowanego stołu zaproszeni zostali goście –p dyrektor M. Graf i M. Wawrzyniak. Wszyscy mogli spróbować wspaniałych potraw. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

   Henryka Tobółka

SZKOLNY KONKURS „OZDOBA WIELKANOCNA"
Przed Świętami Wielkanocnymi w naszej szkole odbył się konkurs na ozdobę wielkanocną, którą można postawić na  stole wielkanocnym. Celem konkursu było:
- promowanie młodych talentów i artystów wśród uczniów szkoły  poprzez aktywizację plastyczną,
- kultywowanie tradycji wielkanocnych.
 Uczniowie wykazali się wspaniałą inwencją twórczą. Podczas apelu najciekawsze prace zostały nagrodzone wspaniałymi upominkami świątecznymi. Oto lista nagrodzonych:

Klasy 0-3
I miejsce
Dominika Ratajczak            klasa 2
Filip Rozwalka                    klasa 2
Eliza Hadrysiak                   klasa 3
II miejsce
Kamil Bartlewicz                oddział „0”
Miłosz Skorupski                oddział „0”
Daniel Kubiak                     klasa 2
Krzysztof Bartlewicz          klasa 3
III miejsce
Jeremiasz Włodarczyk        oddział „0”
Justyna Wilczkowiak          oddział „0”
Patrycja i Patryk Zep           oddział „0”
Zofia Skrobała                     klasa 1
Julia Raburska                     klasa  2
Zofia Stachowiak                klasa 3
Wyróżnienie
Agata Jankowiak                 klasa 2
Karolina Jakubowska          klasa 2
Anna Piotrowiak                 klasa 3
Klasy 4-6
I miejsce
Dawid Majewski            klasa 4
Paulina Ratajczak           klasa 4
II miejsce
Weronika Szewczyk      klasa 4
Wiktoria Otto                 klasa 5
Maria Olejniczak           klasa 6
Adam Dolaciński           klasa 6
III miejsce
Małgorzata Rembelska  klasa 4     
Roksana Pruchnik          klasa 4
Filip Ostrowski              klasa 5
Wyróżnienie
Oliwia Matuszewska     klasa 4
Dawid Stachowiak        klasa 4
Aleksandra Szady         klasa 5
Dawid Andrzejczak      klasa 5

Klasy 1-3 gimnazjum

I miejsce
Karolina Wilczkowiak     klasa I a
Wojciech Kaczmarek       klasa IIa
II miejsce
Jakub Wieland                 klasa Ia
Barbara Oleszak              klasa Ib
Zuzanna Wieja                klasa II a
Julia Oleszak                   klasa II b
III miejsce
Maria Śmieszała              klasa I a   
Zuzanna Stachowiak       klasa I b
Aleksandra Mehr            klasa I  b
Marcin Szady                  klasa II b
Wyróżnienie
Mikołaj Ślęzak                klasa II b
Daria Dolacińska             klasa III
 

KONKURS PLASTYCZNY „MŁODY ARCHITEKT”
Dnia 23.03.2013r podczas „Drzwi otwartych” odbyło się uroczyste wręczenie nagród Finalistom Powiatowego Konkursu „Młody architekt”. Uczniowie z naszej szkoły również zaprezentowali swoje talenty w projektowaniu przestrzennym. Komisja dostrzegła
walory artystyczne naszych uczniów i przyznała następujące miejsca:
 III miejsce   -Anna Wieja, klasa 3 gimnazjum,
 IV miejsce   - Piotr Dombrowski, klasa 3 gimnazjum,
 V miejsce     - Zuzanna Wieja, klasa 2 gimnazjum,
                        Paulina Kubiaczyk klasa 2 gimnazjum
                        Alan Apolinarski klasa 3 gimnazum
                        Zuzanna Stachowiak klasa 1 gimnazjum
Wszystkie prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie w auli Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. w Lesznie. Prace zostały wykonane pod opieką pani Henryki Tobółki.
   Henryka Tobołka

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY
Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów z OPERONEM odbyło się 14 marca 2013 r. Sprawdzian trzecioklasisty to pierwszy egzamin przygotowany na tym etapie edukacyjnym. Badanie umiejętności trzecioklasisty ma dostarczyć informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki.
Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty składał się z dwóch testów. Jeden dotyczył zagadnień polonistycznych, a drugi zagadnień matematycznych. Tematem przewodnim testu było „Spotkanie w ciemnościach”. Wyniki poznamy w kwietniu.
   Henryka Tobółka

Zajęcia dla klas 1-3 „Ratujemy i Uczymy Ratować”
Już po raz kolejny, przystąpiono w naszej szkole do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. W lutym przeszkoleni nauczyciele – panie Wiesława Musielak i Henryka Tobółka poprowadziły cykl zajęć dla uczniów klas I - III w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Cykl zajęć obejmował: szkolenia teoretyczne i szkolenia praktyczne.
        W tym roku szkolnym po raz pierwszy zaproszono do udziału w zajęciach uczniów klasy I.
Celem programu była praktyczna nauka uczniów klas I-III elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowania w kilkuletnich dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy. Dzięki Fundacji WOŚP, która wyposażyła szkołę w specjalne książki dla maluchów,  fantomy, film animowany, zajęcia były przeprowadzone w ciekawy sposób. W I części szkolenia nauczycielki przedstawiły uczestnikom ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. Uczniowie poznali tzw. łańcuch przeżycia oraz schemat najważniejszych czynności koniecznych do wykonania, aby komuś pomóc. Odpowiadając na pytania nauczycieli, dzieci wykazały duże zainteresowanie poruszaną tematyką.
        Po wstępnej, teoretycznej części szkolenia uczniowie przystąpili do części praktycznej. Ćwiczyli wzywanie pomocy.  Następnie obejrzeli scenkę w wykonaniu nauczycieli, przedstawiającą kolejno wszystkie czynności wykonywane przez osoby udzielające pierwszej pomocy, według poznanego wcześniej schematu. Każdy uczeń mógł pod czujnym okiem nauczyciela, praktycznie przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie. Schemat czynności obejmował:
• Bezpieczeństwo
• Sprawdzenie przytomności
• Wzywanie pomocy
• Sprawdzenie oddechu
• Pozycję boczną ustaloną
• Oddechy ratownicze
• Uciskanie klatki piersiowej
• Resuscytację krążeniowo-oddechową
Na zakończenie zajęć uczniowie klasy 1 otrzymali książeczki do wnikliwego czytania i kolorowania na temat udzielania pierwszej pomocy.

   Henryka Tobółka