INFORMACJA DLA RODZICÓW
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach w roku szkolnym 2018/2019. tutaj

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców wyraża podziękowania darczyńcom, sponsorom oraz wszystkim którzy angażują się aktywnie w życie szkoły oraz wspierają wiele inicjatyw ukierunkowanych na rzecz społeczność szkolnej. To dzięki Państwu, mogliśmy przeprowadzić wiele imprez sportowych jak i kulturalnych, między innymi coroczną zabawę karnawałową.
Szczególne podziękowania składamy:
1.    PAŃSTWU SOBECKIM
2.    PAŃSTWU STACHOWIAK
3.    FIRMIE PPHU „DORA” Sp. z o.o. 
4.    PANI KINDZE DRYGAS.
5.    ZAKŁADOWI DOŚWIADCZALNEMU w PAWŁOWICACH
6.    PAŃSTWU  WYSOCKIM
7.    PANI JOLANCIE GIEZEK - SALON FRYZJERSKI EGO
8.    FIRMIE PHU FRANCISZEK KONOPKA
9.    FIRMIE LCL GRZEŚKOWIAK
10.    FIRMIE „PRIMOKNO” – JACEK WLAZAK
11.    HURTOWNI „GAMA” – MAREK I WIESŁAWA MAŁYCHA
12.    PANI KAROLINIE POŁCZYK „STREFA PIĘKNA”.
13.    FIRMIE „TAKO BEEF” – PANI MONIKA JAKUBOWSKA
14.    PANI MIROSŁAWIE GRAF.
15.    PANI MONICE SZADY .
16.    FIRMIE H.J. HEINZ COMPANY.
Dziękujemy również wszystkim  Rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły - pomagają organizować uroczystości i wycieczki dla uczniów, poszukują sponsorów, udzielają się w Radzie Rodziców, wspierają oraz doceniają pracę nauczycieli.

Zaproszenie
Zaproszenie na zabawę karnawałową