opiekun: PANI AGNIESZKA ANDERSZ
RADA ZARZĄDU SAMORZĄDU SZKOLNEGO GIMNAZJUM

PRZEWODNICZĄCA

Aleksandra Szady

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

Wiktoria Zakrzewska

SEKRETARZ

Aleksandra Rosińska

SKARBNIK

Małgorzata Rembelska

CZŁONKOWIE
Paulina Ratajczak
Dawid Andrzejczak