opiekun: PANI JOANNA PIETRZYKOWSKA
RADA ZARZĄDU SAMORZĄDU KLAS GIMNAZJALNYCH

PRZEWODNICZĄCA

Zuzanna Jankowiak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

Anna Piotrowiak

SEKRETARZ

Małgorzata Rembelska

SKARBNIK

Paulina Ratajczak

CZŁONKOWIE