PLAN PRACY SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMAZJUM

ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2015/2016


CELE:


Zadania

Forma realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 • Zbiórka makulatury

 • Zbiórka i dostarczenie makulatury do punktu skupu.

28.09.2015

Samorząd

Dyrekcja


 • Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Henrykowie

 • Zgromadzenie karmy i innych darów dla bezdomnych psów i kotów.

październik 2015

Samorząd

 • Zbiórka środków dla wychowanków Domu Dziecka we Wschowie - „Mikołajkowe Dary Serca”

 • Zgromadzenie darów w postaci produktów żywnościowych oraz środków czystości i przekazanie ich wychowankom Domu Dziecka we Wschowie.

listopad 2015

Samorząd

 • Rogale marcińskie .

 • Sprzedaż przygotowanych przez rodziców rogali w szkole.

10.11.2015

Samorząd

Rodzice

 • Szkolny konkurs ortograficzny:

  I etap: MISTRZ ORTOGRAFII

  II etap: PIÓRO DYREKTORA SZKOŁY

 • Współorganizowanie szkolnego konkursu ortograficznego

16.11.2015

23.11.2015

Samorząd

p. M. Żalik

p. J. Pietrzykowska

 • Dyskoteka andrzejkowa

 • Kultywowanie tradycji

24.11.2015

Samorząd

Wychowawcy

 • Szkolny konkurs na kartkę i karnet o tematyce bożonarodzeniowej.

 • Opracowanie regulaminu szkolnego konkursu i jego realizacja.

02-13.11.2015

Samorząd

p. T. Górczak

p. H. Tobółka

 • Szkolny kiermasz kartek świątecznych.

 • Kiermasz w szkole podczas zebrania z rodzicami.

17.11.2015

Samorząd

Rodzice

Uczniowie

 • Mikołajki.

 • Słodki upominek dla uczniów.

04.12.2015

Samorząd

 • Udział w Gminnym Konkursie: Najpiękniejsza choinka

 • Przygotowanie ozdób choinkowych i udział w konkursie.

grudzień 2015

Samorząd

 • Święto Patrona Szkoły - „Śladami Powstańców Wielkopolskich”

 • Pasowanie na uczniów (klasy pierwsze szkoły podstawowej)

 • Przygotowanie planu dnia.

 • Przygotowanie zadań i pytań dla uczniów poszczególnych klas.

 • Organizacja ogniska.

15.01.2016

Samorząd

Dyrekcja

p. K. Urbańczak

wychowawcy klas


 • Świąteczno – noworoczne spotkanie z wychowankami Domu Dziecka we Wschowie i Samorządem Zespołu Szkół w Drobninie.

 • Organizacja spotkania w Zespole Szkół w Pawłowicach.

3.12.2015

Samorząd

Dyrekcja

 • Apel podsumowujący pracę w I półroczu.

 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego apelu.

1.02.2016

Samorząd

 • Tłusty Czwartek.

 • Sprzedaż przygotowanych przez rodziców pączków i faworków w szkole.

04.02.2016

Samorząd

Rodzice

 • Poczta walentynkowa

 • Zebranie życzeń walentynkowych.

 • Ogłoszenie życzeń przez radiowęzeł szkolny.

12.02.2016

Samorząd

p. M. Rosik

 • Udział w Gminnym Konkursie Plastycznym: Rodzinny Koszyk Wielkanocny.

 • Przygotowanie koszyka wielkanocnego i udział w konkursie.

marzec 2016

Samorząd

 • Zbiórka makulatury

 • Zbiórka i dostarczenie makulatury do punktu skupu.

25.04.2016

Samorząd

 • Wybory uzupełniające do Rady Zarządu Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 • Rozpisanie wyborów, głosowanie i ogłoszenie wyników.

maj 2016

Samorząd

 • Dzień Dziecka.

 • Organizacja wyjazdu szkolnego do kina.

01.06.2016

Samorząd

wychowawcy


 • Festyn Rodzinny.

 • Integracja społeczności uczniowskiej i lokalnej.

 • Kawiarenka.

05.06.2016

Dyrekcja

Samorząd

Rodzice

Wychowawcy

Nauczyciele

 • Zabawa na zakończenie roku szkolnego

 • Integracja społeczności uczniowskiej.

15.06.2016

Samorząd

Wychowawcy

 • Apel podsumowujący pracę w II półroczu i całym roku szkolnym 2015/2016

 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego apelu.

23.06.2016

Samorząd


I. Apele szkolne:


Temat apelu

Odpowiedzialni

Data

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2014/2015

Samorząd

01.09.2015

Święto Edukacji Narodowej

kl. V

p. J. Pietrzykowska

14.10.2015

Święto Niepodległości

kl. II g

p. K. Żalik

9.11.2015

Święta Bożego Narodzenia

kl. IV

p. D. Patelka

22.12.2015

Apel organizacyjno - porządkowy (sprawozdanie i podsumowanie prac w I półroczu roku szkolnego 2014/2015)

Samorząd

1.02.2016

Ślubowanie klas pierwszych

kl. 1a, 1b

p. K.

p. K.

15.01.2016

Dzień Kobiet

kl. VI

p. M. Rosik

7.03.2016

Dzień Ziemi

Kółko przyrodnicze

p. D. Patelka

25.04.2016

Święto Konstytucji 3 Maja

kl. I G

p. W. Jarus

29.04.2016

Apel organizacyjno - porządkowy (sprawozdanie i podsumowanie prac w roku szkolnym 2014/2015)

Samorząd

23.06.2016

Zakończenie roku szkolnego

kl. III

p. M Żalik

24.06.2016

II. Uroczystości i imprezy szkolne

 1. Dyskoteka andrzejkowa.

 2. Rogale marcińskie.

 3. Mikołajki.

 4. Wigilie klasowe.

 5. Tłusty czwartek.

 6. Walentynki.

 7. Dzień Dziecka.


III. Uroczystości i imprezy środowiskowe:


 1. Spotkanie wigilijne z wychowankami Domu Dziecka we Wschowie.

 2. Festyn Rodzinny.

 3. Dzień Babci i Dziadka.

 4. Dzień Matki i Ojca.


IV. Wspieranie akcji szkolnych i środowiskowych:


 1. Sprzątanie Świata.

 2. Przeprowadzanie zbiórki środków na potrzeby wychowanków Domu Dziecka we Wschowie „Mikołajkowe Dary Serca”

 3. Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Henrykowie.V. Konkursy organizowane przez Samorząd Szkolny:


 1. Szkolny konkurs ortograficzny: „O Pióro Dyrektora Szkoły”.

 2. Szkolny konkurs na najładniejszą kartkę i karnet o tematyce bożonarodzeniowej.

 3. Gminny konkurs „Najładniejsza Choinka”.

 4. Gminny konkurs plastyczny „Rodzinny Koszyk Wielkanocny”.

 5. Gminne Konkursy klas 1-3 – konkurs matematyczny, ortograficzny i kaligraficzny.


VI. Współpraca Samorządu Szkolnego Gimnazjum z osobami i instytucjami:


 1. Dyrekcją, wychowawcami, Radą Pedagogiczną i pedagogiem szkolnym Zespołu Szkół w Pawłowicach.

 2. Radą Rodziców przy Zespole Szkół w Pawłowicach i rodzicami.

 3. Zootechnicznym Zakładem Doświadczalnym w Pawłowicach.

 4. Parafią w Pawłowicach.

 5. Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie.

 6. Policją.

 7. Domem Dziecka we Wschowie.

 8. Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie.

 9. Biblioteką Publiczną w Pawłowicach.

 10. Szkołami naszego regionu noszącymi imię Powstańców Wielkopolskich.VII. Kultywowanie tradycji szkolnych:


 1. Rogale marcińskie.

 2. Dyskoteka andrzejkowa.

 3. Życzenia świąteczno-noworoczne dla zaprzyjaźnionych ze szkołą osób i instytucji.

 4. Tłusty czwartek.

 5. Mikołajki szkolne.


Uwagi końcowe:


 1. Plan pracy może ulegać rozszerzeniu o działania wynikające z bieżących potrzeb szkoły oraz uczniów.

 2. Przez cały rok szkolny odbywają się regularne spotkania członków Samorządu z opiekunami.

 3. Cykliczne redagowanie na stronie internetowej informacji o działalności prowadzonej przez Samorząd.

 4. Członkowie Samorządu systematycznie redagują informacje dla uczniów i rodziców na gazetce Samorządu Szkolnego.


OPIEKUNKI SAMORZĄDU SZKOLNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ: mgr Magdalena Ratajczak

GIMNAZJUM: mgr Agnieszka PospiechPlan Pracy Samorządów Szkolnych

został przedstawiony członkom Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Pawłowicach dnia 15.09.2015