WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN KONKURSU ZBIÓRKI MAKULATURY

ROK SZKOLNY 2010/2011

1. Organizator

Samorządy Uczniowskie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach, kółko przyrodnicze

2. Cel konkursu.

Celem konkursu jest zaktywizowanie społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów.

3. Uczestnicy konkursu.

W konkursie bierze udział cała społeczność szkolna. Ma on charakter międzyklasowy. Stanowi on również część gminnego konkursu zbiórki makulatury.

4. Czas trwania konkursu.

Konkurs trwa do 1. 10. 2010r. do 31. 03. 2011r.

5. Zasady uczestnictwa.

Makulatura zbierana będzie przez członków kółka przyrodniczego w każdy poniedziałek . Makulatura będzie ważona, ilość wpisywana na konto każdego ucznia indywidualnie oraz klasy. Po zakończonej akcji komisja konkursowa podsumuje wyniki .

6. Kryteria oceny.

Kryterium oceny będzie ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia w klasie.

7. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi 18 kwietnia 2011r na uroczystym apelu z okazji Dnia Ziemi, na którym również rozstrzygnięty zostanie gminny konkurs zbiórki makulatury.

8. Nagrody.

Komisja konkursowa przyzna nagrody, których fundatorem są Samorządy Uczniowskie Zespołu Szkół w Pawłowicach.


Uwaga:
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych w Regulaminie.