opiekun: PANI MAGDALENA RATAJCZAK
RADA ZARZĄDU SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEWODNICZĄCA

Dominika Ratajczak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

Norbert Kubiak

SEKRETARZ

Kinga Dudkowiak

SKARBNIK 

Tomasz Mania

CZŁONKOWIE

Julia Otto
Michał Małecki
Julia Raburska
Aleksandra Bryl