opiekun: PANI MAGDALENA RATAJCZAK
RADA ZARZĄDU SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEWODNICZĄCA

Dominika Ratajczak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

Nikola Józefiak

SEKRETARZ

Alicja Karkosz

SKARBNIK 

Julia Juszczak

CZŁONKOWIE

Zuzanna Śniegucka
Kacper Pietraszewski
Julia Raburska
Anna Pawłowska